Reconnective Healing

Dr. Eric Pearl is de founder van RH en hij is 26 jaar geleden met deze vorm van healing in aanraking gekomen . 
Als chiropractor had Eric al twaalf jaar lang een zeer succesvolle praktijk tot hij op een dag van zijn patiënten te horen kreeg, dat ze zijn handen op hun lichaam voelden, terwijl hij ze niet fysiek had aangeraakt.  Ook vertelde zijn patiënten miraculeuze genezingen van ziektes als;  frozen shoulder,  rugpijn, epilepsie, chronisch vermoeidheid syndroom, multiple sclerosis, reuma, arthritis enz
Dit gebeurde allemaal als Eric simpelweg zijn handen in hun buurt hield en tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds. Niet alleen meer alleen door Eric Pearl, maar hij heeft inmiddels vele beoefenaars  over de hele wereld opgeleid.


Reconnective Healing is in staat om ons opnieuw te verbinden met het universum en ons diepste zijn. 
Met deze healing vorm, re-connect je de originele DNA-strengen met het oorspronkelijke zijn! 

Reconnective Healing is een een hele mooie ervaring, waarbij nieuwe frequenties gebruikt worden die kunnen helen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau.
Het wordt vaak ervaren als een diepe meditatie terwijl je niet aan het mediteren bent.

Deze energieën, die zeer duidelijk waarneembaar zijn, worden aan het begin van de sessie geïnitieerd door de Reconnective Healing beoefenaar en blijven tot lang na de sessie in jou doorwerken. Vaak voelen mensen tintelingen of een warme of koude gloed en/of andere sensaties, maar vooral ontspanning!

Reconnective healing is licht, energie en informatie!  
De effectiviteit van Reconnective Healing is duidelijk aangetoond door de praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Reconnective Healing je in een diepe meditatieve staat brengt waarbij je hersengolven en je hartfrequenties harmonischer worden

Reconnective Healing helpt je ontspannen, verbeterd gezondheid


Uit onderzoek is ook gebleken dat de frequenties van de Reconnectie bruikbaar zijn bij meer dan alleen het genezen van ziekte.
Deze frequenties kunnen ook worden ingezet voor stressmanagement, verbeteren van sportprestaties en de algehele gezondheidstoestand.

Eric Pearl zelf zegt hierover:

"Als je geluk hebt, zal jouw genezing komen in de vorm waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt, zal jouw genezing in een vorm komen waarvan je niet eens had gedroomd - een vorm die het Universum speciaal voor jou in gedachte had."


Twee mooie en uitgebreid artikelen over deze healing vorm stonden o.a. in:  Spiegebeeld  febr. 2011
http://www.thereconnection.nl/uploads/artikelen/Artikel%20Dougdevito_vd_akker.pdf
& Para-Astro mei 2009
http://www.thereconnection.nl/uploads/artikelen/Artikel%20Eric%20Pearl%20-%20PARA%20ASTRO(2)1.pdf

Hieronder plaats ik twee linkjes met korte demonstraties van Dr. Eric Pearl. Op beide is te zien hoe het werkt en hoe snel het soms kan werken.
https://youtu.be/EfszQgl9tBY
https://youtu.be/AwVrWb85kx8Wetenschappelijk bewijs over Reconnective Healing

Wetenschappelijk bewijs over Reconnective Healing®


De achtergrondinformatie over Reconnective Healing® omvat de 'technische uitleg' over de energie en frequenties die bij dit werk worden gebruikt en het mogelijke effect daarvan op mens en dier. 

De toelichting is slechts bedoeld om een beeld te vormen over de huidige ideeën en dient niet te worden gezien als de sluitende verklaring.


Eric Pearl is van mening dat er sowieso voorzichtigheid geboden is bij het geven van verklaringen voor zijn werk. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat quantumfysici hebben ontdekt dat materie zich min of meer 'vrij beweegt' totdat de mens er iets 'over vastlegt' 
In elk geval gaat men er vanuit dat door Reconnective Healing® licht, energie en informatie wordt overgebracht. Wetenschappers vermoeden dat het om een nieuwe vorm van healing gaat, die niet eerder op onze planeet aanwezig is geweest.


Opvallend is het hoge percentage verandering van fysiek welzijn, terwijl dat bij The Reconnection® nauwelijks het geval is. Daar ligt de nadruk meer op verandering op het gebied van werk/carriëre/levenspad (41%) en verandering van geestelijk welzijn (27%).


Herstel DNA en energieniveau
Inmiddels is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat Reconnective Healing® beschadigd DNA kan herstellen. 

Eén experiment betrof het herstel van bladeren, waarvan het DNA was beschadigd. Door behandeling met de Reconnective Healing® frequenties trad herstel op. 

Bij een ander experiment plantten wetenschappers bladeren in potjes. Van de ene helft maakten ze foto's en gaven die mee aan Reconnective Healing® practitioners. 

Zij kregen de opdracht 4 keer per dag die foto's te 'behandelen' met de frequenties. 

De bladeren in potjes die geen toevoeging van de frequenties hadden gekregen waren allemaal na 30 dagen dood. 

De 'behandelde' bladeren van de foto's leefden naar 90 dagen nog steeds. Zelfs een half jaar later, toen het onderzoek al lang was beëindigd leefden die plantjes nog steeds.

Veranderingen hartslag en hersenactiviteit
Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG's en ECG's. Onderstaande grafiek geeft de hartslag weer vóór de healing (linker vlak), tijdens de healing (gele vlak) en daarna (rechter vlak). Zowel de hartslag zelf als de variatie daarin werden 'rustiger'.

Quantumfysici: Niets staat vast!
Quantumfysici stellen dat de werkelijkheid nog niet ‘vastgelegd’ zolang die niet is waargenomen door een toeschouwer.
Zo kan een lichtdeeltje (foton) verschillende vormen tegelijk aannemen of zich op verschillende plaatsen tegelijkertijd bevinden, tot op het moment dat er een meting wordt gedaan (oftewel, er iemand ‘kijkt’). 
In feite is de gedaante nog onbepaald en zijn de verschillende opties nog ‘open’ tot het moment van waarneming. Andersgezegd speelt de waarnemer dan ook een rol in het vastleggen van de werkelijkheid. 
Onze fysieke werkelijkheid is daarmee subjectief; in elk geval op gebied van subatomaire deeltjes blijken we medescheppers van de wereld om ons heen!

Reconnective Healing Bilthoven

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Andere proeven, met random event generators hebben aangetoond dat de Reconnective frequenties chaos omzetten in harmonie. In de aanwezigheid van deze genezende frequenties, produceren deze machines patronen die er regelmatig en georganiseerd uitzien, in plaats van de gebruikelijke totaal willekeurige uitvoer.
Studies en wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd, hebben aangetoond dat Reconnective Healing® zich duidelijk onderscheidt van andere vormen van energiegenezing zoals bijvoorbeeld Reiki, door onder andere te observeren wat er gebeurt met de EEGs en ECGs van de practitioner en de cliënten, laten zien dat The Reconnection® veel verder gaat dan de traditionele definitie van ‘healing’ en nieuwe gebieden betreedt waar iemands fysieke wezen, sportprestatie en mentale functies worden verbeterd en zelfs een upgrade ondergaan.
Tevens hebben de studies aangetoond dat de effecten van dit werk plaatsvinden op de DNA structuur van mensen en hierdoor misschien zelfs ons DNA, onze spieren, weefsel en botten kunnen herstructureren.
Dit alles vindt plaats terwijl tegelijkertijd de mentale en emotionele staat (ook van de atleten) worden gebalanceerd, waardoor men simpelweg beter kan presteren.


Zoals hierboven aangegeven Reconnective Healing® en The Reconnection® worden allebei al jarenlang uitgebreid aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De meest opvallende resultaten tot nu toe zijn hieronder weergegeven.


a. De frequenties van Reconnective Healing® zijn sterk en waar te nemen met behulp van fysieke sensatietests (aangetoond in dubbelblind onderzoek).

 

b. Tijdens een ander experiment werd het elektromagnetische veld rondom de handen van deelnemers vóór en na een Reconnective Healingseminar gemeten. Het veld bleek sterk te zijn toegenomen. Dat sluit aan bij ander onderzoek dat werd gedaan naar bio-energetische healing (in het algemeen). Daarbij werd gevonden dat een hoog elektromagnetisch energieniveau in de handen van de practitioner een verschuiving kan bewerkstellingen van ziekte naar gezondheid.

 

c. Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG's en ECG's. Onderstaande grafiek geeft de hartslag weer vóór de healing (linker vlak), tijdens de healing (gele vlak) en daarna (rechter vlak). Zowel de hartslag zelf als de variatie daarin werden 'rustiger'.


d. Er zijn ook verandering in de hoeveelheid absorptie van gammastraling gemeten gedurende sessies. Normaal straalt het lichaam een onschadelijke hoeveelheid gammastraling uit. Tijdens Reconnective Healing® sessies nemen zowel de practitioner als de cliënt die straling op. Ander onderzoek naar bio-energetische healing heeft een link aangetoond tussen absorptie van gammastraling en genezing

e. Tijdens een Reconnective Healing seminar werden er diverse metingen verricht in de werkruimte vanaf enkele uren voor de start tot het einde van het seminar. Wetenschappers ontdekten een enorme verandering in de thermodynamische vrije energie van de ruimte.

Na twee dagen was de toename van die energie zó groot, dat die vergelijkbaar is met een temperatuurstijging van 300 graden Celcius, terwijl de feitelijke temperatuur nauwelijks was gestegen. Soortgelijke resultaten zijn inmiddels ook tijdens andere seminars gevonden. Zie ook de video van Dr William Tiller onderaan deze pagina.


f.Labmetingen tonen aan dat Reconnective Healing practitioners een verhoogde hoeveelheid licht en andere elektromagnetische frequenties rondom hun lichaam uitstralen. Ze kunnen ze 'aanzetten' en de amplitude en oscillatie van de magnetische frequenties vergroten. Die veranderingen zijn ook zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld Kirlian fotografie. De foto hiernaast laat de energie in de handen van de practitioner zien vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie. 


g. Bij wetenschappelijk onderzoek in laboratoria is gebleken dat Reconnective Healing practitioners verandering in DNA kunnen bewerkstelligen. Voor dit experiment gebruikte men planten, waarvan de bladeren waren beschadigd. Het DNA van die bladeren herstelde sneller na toepassing van de Reconnective Healing® frequenties, dan dat dit het geval was bij Reiki en andere healingsvormen. 


h. In een ander onderzoek kreeg de ene groep planten wél sessies met Reconnective Healing® frequenties en de andere niet. Er werden losse bladeren in potjes geplant. De practitioners kregen een foto van die blaadjes en deden per dag vier healings op afstand. Na 90 dagen waren die bladeren nog steeds in leven, terwijl de andere na 30 dagen dood waren. 


Reconnective Healing® staat volop in de belangstelling bij vele (medische) wetenschappers van ziekenhuizen en universiteiten, zoals het Jackson Memorial Hospital en de Universiteiten van onder meer Miami, Minnesota en Arizona. Na de opmerkelijke uitkomsten, zijn diverse onderzoeken vele malen herhaald. De resultaten waren steeds vergelijkbaar en positief

Nog meer wetenschappelijk onderzoek naar Reconnective Healing
Kirlianfotografie heeft het bestaan van de Reconnective Healing frequenties bevestigd.

Reconnective Healing® trekt grote belangstelling van vooraanstaande artsen en medische onderzoekers in ziekenhuizen en universiteiten wereldwijd. Dit is wat een aantal van de wetenschappers die het onderzoek verrichten te zeggen hebben:

Prof Konstantin Korotkov is professor in natuurkunde aan de State Technical University in St. Petersburg, Rusland. Hij heeft meer dan 70 rapporten geschreven in vooraanstaande bladen over natuurkunde en biologie en heeft 12 patenten op bio-natuurkundige uitvindingen.

Een van zijn uitvindingen is de Gas Discharge Visualization techniek (GDV) dat een doorbraak is na de zogenoemde Kirlian fotografie voor direct en het’ realtime’ bekijken van het menselijke energieveld, ook wel aura genoemd.
Dankzij deze nieuwe techniek kan een camera de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie weergeven in een model dat op een computer wordt weergegeven.
De GDV techniek is goedgekeurd door het Russische Ministerie van Gezondheid als een medische technologie en wordt door meer dan 300 doktoren wereldwijd succesvol gebruikt.
Het stelt de onderzoeker en de cliënt in staat de disbalansen te zien die het welzijn van een individu beïnvloeden als ook de oorzaak van bestaande disbalansen, in welk deel van het lichaam deze disbalansen bestaan en welke organen er bij betrokken zijn.
Een van de grootste voordelen van dit apparaat is dat er real time gemeten kan worden welke van een variëteit aan behandelingsmethoden voor condities zoals kanker het best werkzaam is voor de cliënt.

De Reconnective Healing® methode zorgt voor ongeveer 20 tot 22 % peak performance bij topsporters. Professor Konstantin Korotkov, verbonden aan de Staatsuniversiteit in St. Petersburg, Rusland, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van The Reconnection® bij atleten. Van de energietoename bij atleten van gemiddeld 17% was Korotkov bijzonder onder de indruk. 
Hij rapporteerde dat de resultaten erg, erg sterk waren en heel, heel anders dan alles wat hij daarvoor had gemeten in het werk met atleten. 
De atleten konden zelf ook The Reconnection® waarnemen en de effecten ervaren in hun lichaam.


Reconnective Healing Bilthoven

Opmerkelijke genezing beenbreuk!

Een interessant bijverschijnsel tijdens dit onderzoek was dat er een atleet aanwezig was die 4 dagen er voor zijn been had gebroken en op krukken was verschenen. Hij had veel pijn aan zijn been en kon er geen gewicht op dragen. Tijdens het seminar dat hij bijwoonde, waar Korotkov het experiment deed, had deze atleet een paar keer op een massagetafel gelegen en een Reconnective Healing® ervaren. Aan het einde van het 2-daagse seminar kon de atleet zonder pijn met zijn been lopen. Hij heeft zijn krukken in de hoek gegooid en was hij heel benieuwd naar de reactie van zijn arts de volgende dag. De arts was verwonderd over de vooruitgang en stond met open mond over de wonderbaarlijke genezing die had plaats gevonden.
(Gary Schwartz, PhD (schrijver van The Living Energy Universe),
Professor in de psychologie, Chirurgie, Medicijnen, Neurologie, en Psychiatrie, Director Center for Frontier Medicine in Biofield Science Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health
Universiteit University of Arizona

                                                                                           ***

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium. 
In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers. 
Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren. Uit de tweede test bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz. 
Uit de derde test bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG), zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encefalogram(EEG). In het bijzonder wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.
 “Het meest opvallende tijdens dit derde experiment” zegt Schwartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die elektromagnetisch te meten is.” Het vierde experiment nam de hersengolven en oogbewegingen op van 30 proefpersonen onder drie verschillende omstandigheden. Het lab is op dit moment nog steeds bezig met het analyseren van gegevens uit het vierde experiment. 

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium. 
In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers. 
Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren. Uit de tweede test bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz. 
Uit de derde test bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG), zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encefalogram(EEG). In het bijzonder wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.
 “Het meest opvallende tijdens dit derde experiment” zegt Schwartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die elektromagnetisch te meten is.” Het vierde experiment nam de hersengolven en oogbewegingen op van 30 proefpersonen onder drie verschillende omstandigheden. Het lab is op dit moment nog steeds bezig met het analyseren van gegevens uit het vierde experiment. 

                                                                                       ***

“Ik ben een zeer traditionele arts” zegt O’Connell. “Ik leer preventieve geneeskunde. Ik ben een van de decanen. Reconnective Healing® gooide mijn gedachte over hoe het lichaam werkt en de werking van ziekte door elkaar. Waar ik met mijn patiënten getuige van mocht zijn verwonderd me, hoe werkt dit? Er is zeker een verbinding tussen lichaam en geest – niemand kan dat ontkennen, of u nu een integratieve therapeut bent of een traditionele westerse geneeskunde beoefenaar. De geest en het lichaam zijn één. En wie dat ontkent heeft de gedachten er niet bij.” O’Connell herinnert zich het van dichtbij observeren van één van Eric Pearl’s genezingssessies. Hij ontmoette een patiënt die medische problemen had die een chirurgische ingreep zouden vereisen. O’Connell zegt dat terwijl hij keek naar Pearl, die zijn handen ‘rond haar bewoog’, hij getuige was van een drastische verbetering in haar toestand.
(Dr .Mark O’Connell Senior Associate Dean for Medical Education University of Miami School of Medicine)

Professor William Tiller

Professor William Tiller heeft een apparaat ontwikkeld waarmee hij de energetische inhoud van een ruimte kan meten en vergelijken met de gebruikelijke waarden. 
Eric Pearl heeft hem gevraagd zijn apparatuur toe te passen op de ruimte waar Reconnective Healing® seminars gehouden worden. 
In eerste instantie vond hij dit niet zo´n zinvol idee maar aangezien het seminar slechts op 1,5 uur rijden vanaf zijn laboratorium werd georganiseerd, heeft hij deze opdracht geaccepteerd. Pr. William Tiller en zijn team installeerden de nodige apparatuur voor aanvang van de seminars. 
Opmerkelijk was dat de waarden gedurende het seminar opliepen tot een enorme (thermodynamisch)
energetische hoeveelheid. 
Het verschil tussen de gemeten waarden waarmee het seminar gestart is en waarop dit zijn hoogste punt heeft bereikt zou metaforisch gezien vergeleken kunnen worden met een temperatuurstijging van meer dan 300 graden Celsius. 
Daadwerkelijk was er een temperatuurstijging 5 tot 10 graden Celcius gedurende het seminar. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat dit niet zozeer een energetisch effect is maar een zogenoemd entropisch-effect. 
Dat wil zeggen dat de hoeveelheid informatie in de ruimte is gecreëerd en uitgezet. Wanneer informatie wordt gecreëerd, neemt de entropie toe. 
Dit feit wordt wetenschappelijk erkend sinds het jaar 1950. Dat betekend, volgens Professor William Tiller, dat de infrastructuur van de ruimte, de natuur en ook in de personen aan het herstructureren zijn.

Sinds 1920 weten we dat door de processen in de natuur de entropie aan het toenemen en de informatie aan het afnemen is. Dat zou voor de toekomst betekenen dat het universum koud wordt en alles sterft. We weten nu echter dat dit toekomstbeeld niet meer klopt omdat, wanneer we infrastructuur creëren, de hoeveel informatie toeneemt en de entropie afneemt. Dat betekend dat wij, mensen, door dit proces de informatie en het potentieel van het universum aan het herstructureren zijn. Professor William Tiller denkt dat dit een reden is waarom mensen op deze planeet aanwezig zijn. 

Wat tijdens het seminar opviel was, dat de gemeten waarden opliepen wanneer de deelnemers de aandacht richtten op wat er op het podium verteld werd. Wanneer de deelnemers met elkaar spraken en rondliepen namen deze waarden af. 

De temperatuur schommelde niet tot nauwelijks om nog maar eens aan te geven dat dit een entropisch proces is. Er was duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond die te meten was. 

Om toeval uit te sluiten zijn er tijdens 5 seminars over de hele wereld tests uitgevoerd door Professor William Tiller en zijn team (waarvan de laatste in november van 2009 in Amsterdam). 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat er iets gaande is. Iets dat effectief is. Iets dat diepgaand is. 

Het kan iedereen genezen en iedereen kan de genezer zijn. 

Iedereen heeft deze mogelijkheid. Omdat het simpelweg aanwezig, te bereiken en te gebruiken is. 

De één zal er wat meer tijd voor nodig hebben dan de ander. In feite is het net als met sport of het maken van muziek, Iedereen heeft de mogelijkheid maar bij de één vergt het meer geduld en inspanning dan bij de ander. 

Artikelen over zijn energiegenezingswerk, met inbegrip van afstandsgenezing zijn te vinden op www.tiller.org. Zijn werk met Reconnective Healing® wordt behandeld in zijn meest recent verschenen boek, Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution.

Andere organisaties die onderzoek doen naar Reconnective Healing zijn:

Jackson Memorial Hospital UCLA Cedars-Sinai Medical Center VA Hospital University of Minnesota Aan nieuwe onderzoeksprogramma’s, met inbegrip van laboratoriumtests en klinische studies, wordt momenteel gewerkt aan verscheidene faculteiten in de Verenigde Staten.