Stotteren

Definitie van stotteren
Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst.
Abstract: Bij stotteren is sprake van een probleem in de timing en onderlinge afstemming van de bij het spreken betrokken motorische processen. Bij een aanleg tot stotteren bepalen interne of externe problemen of iemand ook echt gaat stotteren.

Volgens het National Institute of Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) treft stotteren ongeveer 5% van de kinderen van 2 tot 5 jaar. Ook zal naar schatting 5 tot 10% van alle kinderen gedurende een bepaalde periode in hun leven stotteren, van enkele weken tot enkele jaren. Er wordt ook geschat dat stotteren 5 keer vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes.
Maar typisch daalt het stotteren tot een zeer laag niveau wanneer de kinderen naar de basisschool gaan en hun communicatieve vaardigheden beginnen aan te scherpen. In Nederland zijn ongeveer 175.000 mensen die stotteren (ongeveer 1 %).
Naar schatting bedraagt het totaal aantal stotterende personen in de Europese Unie ruim 3,4 miljoen.

 

Hoe komt het dat mensen stotteren?
Stotteren wordt vaak uitgelokt door stress.  Iemand die stottert zal dan ook vooral haperen als er spanning stress is. De zwakke aanleg voor timing van spreekbewegingen vormt de basis voor de snelle ontregeling in spreken. In sommige gevallen blokkeert stotteren een persoon volledig om een geluid te produceren.

 

Je middenrif spier is de boosdoener
Iedereen die stottert weet, je stottert niet altijd! Er zijn periodes waarin je vloeiend spreekt. Ook tijdens het zingen is stotteren onmogelijk. Diverse zangers/ zangeressen stotteren als ze een gewoon gesprek voeren, maar niet als ze zingen.
Er is
onderzocht waarom de woorden er zingend wel vloeiend uitkomen.
Het antwoord is:
de middenrif spier is de oorzaak van het stotteren. Het is dus geen psychisch probleem, maar maar stotteren heeft een fysieke oorzaak met psychische gevolgen. Het middenrif hapert bij mensen die stotteren.
Er zit geen vloeiende beweging in waardoor de spier de lucht niet goed uit de longen perst. Hierdoor komt de luchtstroom niet vloeiend tegen je stembanden aan waardoor je gaat stotteren. Mensen die stotteren, worden echter vaak gestereotypeerd als verlegen, nerveus, gevoelig, aarzelend, zelfbewust, gespannen, onzeker of introvert.

 

Voorkomende tekenen en symptomen kunnen zijn:

* beperkt vermogen om effectief te communiceren;

* moeite met het starten van een woord of zin;

* angst om te praten;

* het verlengen van een woord of klanken binnen een woord;

* overmatige beklemming, spanning of beweging van het gezicht om een ​​woord te produceren;

* toevoeging van extra woorden zoals "uhm" als het moeilijk is om naar het volgende woord te gaan;

* korte stilte voor bepaalde woorden of lettergrepen, of pauzes binnen een woord;

* herhaling van een lettergreep, klank of woord.

 

 

Keelchakra
Je keelchakra, je vijfde chakra, wordt ook wel hals chakra of strottenhoofd chakra genoemd, en heeft alles te maken met communicatie. Dit chakra is gelegen achter de adamsappel en is nauw verbonden met de schildklier en stofwisseling. Het element ether hoort hierbij, de draaggolf voor de vier onderste elementen ofwel de katalysator ervan. De kleur helderblauw hoort er bij.
Wanneer je keelchakra in onbalans is, dan heb je angst om je te uiten. Of angst om te luisteren naar je innerlijke stem: je intuïtie, of juist geldingsdrang. In dit chakra zit ook je angst om bijvoorbeeld afgewezen te worden.
Mensen die angstig, onzeker zijn, kunnen gaan stotteren, hakkelen, kuchen enz. voor ze iets gaan zeggen. Maar ook als ze iets zeggen waarbij ze voor zichzelf moeten opkomen.

Ons keelchakra heeft onder andere te maken met je stem en ademhaling (in en uit = loslaten).

* Een lage sympathieke stem heeft te maken met de 1e-wortelchakra.

* Bij een zwoele, rijpe, sexy stem is de tweede chakra in harmonie.

* Een warme, hartstochtelijke stem komt vanuit de derde chakra – wilskracht, passie.

* Een vriendelijk en sympathieke stem komt vanuit je hartchakra.

 

Soorten & Oorzaken

Neurogeen
Bij neurogeen stotteren hebben de hersenen problemen met het coördineren van de verschillende componenten die bij het spreken betrokken zijn vanwege de signaalproblemen tussen de zenuwen of spieren en de hersenen.

Trauma
Veel mensen die deze aandoening delen, merken dat het stotteren ernstiger wordt onder omstandigheden van emotionele stress. Een onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat niet-stotteraars onder stress van 0 naar 4% onvloeiendheden gingen, voor de eenvoudige taak om kleuren te zeggen. Stotteraars gingen van 1 naar 9% .

Bovendien kunnen sommige traumatische ervaringen een omgeving creëren die kan leiden tot het begin van stotteren. In sommige gevallen kan het stotteren aanhouden, zelfs wanneer de effecten van het initiële trauma tot een minimum zijn beperkt.

Ontwikkelingsgericht
Dit type stotteren komt het meest voor bij kinderen jonger dan 5 jaar, vreemd genoeg, vooral bij jongens. Het komt het meeste voor als ze hun taal- en spraakvermogen nog aan het ontwikkelen zijn. Het is het meest voorkomende type stotteren en verdwijnt meestal zonder behandeling.

 

Risicofactoren

Volgens de Stotterstichting lopen de volgende factoren een groter risico voor uw kind:

* Andere spraakgebreken:  Als een kind andere problemen heeft met spreken en begrepen worden, is de kans kleiner dat hij over zijn stotteren
  heen
 zal groeien.

* Geslacht:  Jongens hebben vijf keer meer kans dan meisjes om te stotteren.

* Tijdsduur dat stotteren aanhoudt:  Als de stottergewoonte van een kind langer dan 6 maanden aanhoudt, is de kans kleiner dat hij of zij er
   overheen zal groeien.

* Leeftijd:  Kinderen die beginnen te stotteren voordat ze 3 jaar oud zijn, hebben meer kans om het te ontgroeien.

* Familie:   Een kind loopt een groter risico als hij of zij een of meer gezinsleden heeft die op volwassen leeftijd stotteren.

 

Dieperliggende betekenis van stotteren
De stoornis kan diep in een ziel liggen, en de resterende haperingen op een onbewust niveau kunnen worden gekoppeld aan oude trauma's, emoties en gevoelens die tijdens de kindertijd op verschillende niveaus zijn gegenereerd. Vanuit het perspectief van de metafysica kan een stotterstoornis om vele redenen en op verschillende niveaus voorkomen.
Allereerst moet je weten dat alles wat ons overkomt wordt bepaald door de beperkende programma's, energieën en trauma's die zijn opgeslagen in ons onderbewustzijn, en ze kunnen worden gerelateerd aan vier verschillende niveaus:

1. Kernniveau:
Beperkende programma's en opgewekte energie vanaf onze conceptie tot nu.
De angst om de waarheid te spreken op het kernniveau is cruciaal omdat het verband houdt met wat er gebeurt tijdens dit leven, vanaf onze conceptie, tijdens ons intra-uteriene (in de baarmoeder) leven, tot nu toe.

2. Zielsniveau:
Beperkende programma's en energie (meestal verplichtingen) gecreëerd vanuit onze ziel voordat we naar deze wereld kwamen.

3. Genetisch niveau:
Beperkende programma's en energie doorgegeven van onze voorouders.

4. Historisch niveau:
Beperkende programma's en energie ingeprent door traumatische gebeurtenissen in vorige levens; Tijdens ons intra-uteriene
(in de baarmoeder ) leven absorberen we genetische programma's van 7 generaties terug.

 

Kernniveau voorbeelden:
Thuis, tijdens de kindertijd, wanneer iemand in jouw familie je stotteren bespot en dezelfde geluiden reproduceert om je uit te lachen.
Of wanneer zodra we stotteren onze ouders met hun ogen beginnen te rollen of ons ongeduldig aankijken door hun grimassen en met een verstoorde stem zeggen "haal diep adem en herhaal", "Je irriteert me gewoon, stop gewoon met praten", en nog veel andere vervelende zinnen waar je mogelijk dagelijks  hoort en die ons voor altijd zullen raken.
Dus door deze momenten beginnen we regelmatig negatieve gevoelens en emoties zoals verdriet, woede, afwijzing, verwaarlozing, eenzaamheid, angst waar te nemen, die op een onbewust niveau beperkende overtuigingen worden, zoals "Ik ben niet genoeg", "Ik ben niets", "ik ben een fout".

Ons overlevingsgevoel waarschuwt ons voor dit gevaar waaraan onze geest koste wat kost wil ontsnappen. Daarom is het ding dat we instinctief doen, ontsnappen aan de situaties en stoppen met praten! De ervaring van het kind, dat elke ochtend worden ze getroffen door hevige buikpijn en tijdens de schooldag voelt zich constant in gevaar en angstig. Sinds de basisschool kunnen kinderen tot aan hun volwassenheid lijden aan colopathie, gastritis en constipatie.

 

Tijdens onderzoeken ontdekten men dat het spijsverteringskanaal uitputtende gevoelens opsloeg, zoals woede, schuld, verwaarlozing, afwijzing en wrok door stottertrauma's en dat het jaren kan duren om ze allemaal te verwijderen. Op een onbewust niveau genereren en bewaren we beperkende overtuigingen zoals "Ik ben inferieur", "Ik ben voorbestemd om te falen", "Ik ben niets" enz.

 

De telefoon
De telefoon kan een grote vijand zijn voor stotteraars, bij sommigen meer en sommigen minder. Wanneer we gebeld worden,  beantwoord je dit en  wordt er verwacht dat de persoon aan de andere kant van de telefoon ook onmiddellijk spreekt. In het sociale leven, wanneer we ons beoordeeld voelen elke keer dat iemand, in het bijzijn van ons stotteren,  ongeduldig is of vol walging of zelfs plezier aankijkt....
Wanneer we blokkades en problemen aan de telefoon ervaren en besluit iemand mogelijk  om liever niet meer gezellig iemand bellen, of een bepaalde vraag via de telefoon op te lossen. 
Op dit punt beginnen mensen met een stotter probleem, er tegen op zien om te praten, omdat ze bang zijn om opnieuw bespot te worden, voor de zoveelste keer in een lange rij van vernedering, pesterijen, verbaal geweld, gaslighting , enz. en als gevolg daarvan verdwijnt ons gevoel van eigenwaarde.

 

Er kan dus iets merkwaardigs gebeuren aan de telefoon, wat veel mensen met stotteren gemeen hebben. Na verloop van tijd kun je een vreemd mechanisme activeren die kunnen bestaan uit:

* mistige gedachten

* de zekerheid dat je niet weet hoe je moet spreken en het niet haalt

* de angst om beoordeeld te worden

* de angst om te spreken

* de angst om te stotteren

* de perceptie niet genoeg tijd te hebben om te spreken

* angst en rillingen

* paniek aanval

* zenuwen stijfheid

* fysieke blokkades zoals wazig zien, maagpijn, misselijkheid, ongemak rond de nek, schouderpijn

* Het resultaat zal een totale fysieke blokkade zijn, en zelfs je stem kan bezwijken.

Geschiedenis niveau;
De angst om de waarheid te spreken op historisch niveau houdt verband met traumatische gebeurtenissen die in vorige levens hebben plaatsgevonden. In de oudheid werden mensen gestraft en/of gedood omdat ze zich uitspraken. Vooral een genezer en/of  kruidenkundige, omdat ze toen als tovenaar of heks werden beschouwd en meestal werden opgehangen of op de brandstapel terecht kwamen. Andere als non, monnik, of soldaat, omdat ze werden beschouwd als een spion.
Mensen die stotteren kunnen dus onbewust nog steeds bang zijn voor hun enorme kracht en kunnen beperkende overtuigingen hebben zoals "Ik zal worden gestraft of gedood omdat ik de waarheid spreek".
Aangezien we mensen en situaties aantrekken volgens onze beperkende overtuigingen, zullen we situaties ervaren waarin we ons aangevallen voelen omdat we onze waarheid spreken.

Misschien zijn we op een bewust niveau ervan overtuigd dat we niet bang hoeven te zijn, maar op een onbewust niveau zijn we dat niet en de gebeurtenissen die ons overkomen bewijzen dat we deze diepe negatieve overtuiging hebben.
Je realiseert je dit misschien niet, maar elke keer dat je spreekt, hoewel vloeiend, kan je nek erg stijf zijn en je zenuwen erg gespannen, en dit kan ongemak veroorzaken.
Je had misschien een vorig leven waarin je werd opgehangen omdat je de waarheid sprak… Tijdens een healing sessie kan dit energetische touw gelukkig worden verwijderd.
Ik heb een cliënte gehad die in een vorig leven een zwaard in haar rug heeft gehad. Ze had al vrij lang last van die specifieke plek. In ons gesprek na de sessie, ze had me dit niet vooraf verteld, realiseerde zich in eens dat de pijn weg was!

Zielsniveau
De angst om de waarheid te spreken, op zielsniveau, is gekoppeld aan verschillende verplichtingen die onze ziel aanging voordat ze in dit leven incarneerde, in de vorm van een levensles voor iets dat we in vorige levens anders hadden kunnen doen, om specifieke deugden te leren. Regelmatig zegt men dan dit dan een straf is of misschien karma is, maar persoonlijk ik zie het meer als een levensles i.p.v. een straf...
Mensen met een ernstige mate van stotteren kunnen overtuigingen hebben zoals; "Ik moet leren hoe ik mijn woorden verstandig kan gebruiken". "Ik moet stotteren als straf", "mijn kracht is gevaarlijk", enz.

 

Genetisch niveau;
We absorberen veel beperkende overtuigingen, geloften, trauma's en angsten die door onze voorouders zijn doorgegeven.
Volgens het genetische niveau kan stotteren de last zijn die op ons afkomt van onze voorouders die geen vrije meningsuiting hadden.
Het trauma en het mechanisme van de innerlijke stem van de stotteraar
In sommige gevallen kan angst toenemen en het een paniekaanval worden waar je emotioneel en fysiek wanhopig van kunt worden.
Wat vroeger een lichte paniekaanval was, kan gaan ontaarden in iets gigantisch en onbekends, elke keer als je op het punt staat te spreken, bevriest je lichaam en kan je gaan ervaren, dat sommige delen zoals mond, nek, schouders en maag helemaal geblokkeerd raakten.
De gewoonte om maar te zwijgen in combinatie met dit bevriezen van het lichaam versneld de voortgang van stotteren en zal je waarschijnlijk, letterlijk, de mond snoeren. Als gevolg daarvan creëer je nog meer angst, vooroordelen en taboes over specifieke letters van het alfabet en bepaalde woorden. Dit gebeurt bij de meeste mensen met stotteren.

Ons onderbewustzijn slaat overtuigingen op met betrekking tot letters van het alfabet en bepaalde woorden:

* Ik haat mijn naam, het woord is mijn vijand
* Ik haat de letter A, de letter A is mijn trauma",
* Ik haat de letter B
* Ik haat de letter C", enz. met de rest van de alfabetletters,
* Spreken is moeilijk
* Mijn stotteren is mijn lot

Gebrek aan eigenliefde;
De stotterstoornis kan er voor zorgen dat mensen zich nutteloos, onzeker, verlegen voelen, of hun zelfrespect verliezen. Als gevolg hiervan kan ons onderbewustzijn beperkende overtuigingen opslaan, zoals:
"Ik haat mezelf", "Ik haat mezelf als ik stotter", "Ik hou alleen van mezelf als ik vloeiend spreek", "mijn stotteren is mijn ondergang", "het universum heeft me in de steek gelaten" en nog veel meer.
Het opslaan van beperkende overtuigingen terwijl jij jezelf haat en het universum je in de steek heeft gelaten, trekt situaties en gebeurtenissen aan die je eraan herinneren en het concept versterken dat je jezelf haat... en je alleen bent.
Maar het omgekeerde is ook waar! Jou ziel en het universum willen alleen maar het aller beste voor je! We zijn ook in deze wereld terug gekomen om te leren wat onvoorwaardelijke liefde is, om te leren hoe we eerst onvoorwaardelijke liefde aan onszelf kunnen geven en ook te ontvangen, ondanks alles. We mogen dus altijd en zonder voorwaarden van onszelf houden.

Alles is energie, liefde en boosheid, frustratie, ook naar ons zelf, en zoals ik hier boven al aangaf, onze ziel en het universum willen echt alleen maar het aller beste voor je. Dus i.p.v. te zeggen, of denken, dat je hiermee maar moet leren leven, is dus niet de juiste energie!
Dit is absoluut niet altijd makkelijk, maar wel de eerste stap naar genezing, van welke klacht of probleem dan ook.

Reconnective healing kan je hiermee een heel eind op de goede weg helpen, maar uiteindelijk heel jij altijd jezelf. Sommige klachten of problemen, kunnen je d.m.v. èèn sessie al op de juiste weg helpen, soms zijn er twee of drie nodig, dit kan ik nooit voorspellen!
Ik adviseer altijd om na de 1e  sessie, minimaal een week, de energie zijn werk te laten doen.
Daarna ben jij de enige die voelt of je nog wat meer hulp kan gebruiken. Hoeveel tijd er tussen de eerste, en eventueel een vervolg sessie zit, dat bepaal jij altijd!

 

Bron:

https://www.jan-magazine.nl/psyche/a30015295/stotteren-afleren-hoe/

https://www.spiritualhummingbird.com/post/spiritual-reasons-stuttering-disorder

https://www.daishadewijs.nl/bovennatuurlijke-gaven-faalangst-communicatie-je-vijfde-chakra/

Rating: 2.5 sterren
2 stemmen