Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is een aandoening die de hersenen en het ruggenmerg kan aantasten en een breed scala aan mogelijke symptomen kan veroorzaken, waaronder problemen met zicht, arm- of beenbewegingen, gevoel of evenwicht. Het is een levenslange aandoening die soms ernstige invaliditeit kan veroorzaken, hoewel het af en toe ook mild kan zijn.

In Nederland zijn er tussen de 25.000 tot 34.000 mensen met MS. Dat verschil vind ik best groot, maar het zijn toch de cijfers die ik gevonden heb. Misschien is het zelf niet eens helemaal duidelijk hoeveel mensen MS hebben? 
Het hebben van MS kan mentaal erg moeilijk zijn om je aan te passen aan een chronische, voortdurend veranderende ziekte. Veranderingen in je hersenen kunnen dus ook de emoties beïnvloeden. Wetenschappers denken dat schade aan zenuwen in je limbische systeem, het deel van de hersenen dat emoties controleert, de oorzaak hiervan kan zijn.

Wat gebeurd er nu precies in het lichaam?

Het fysiek lichaam valt zijn eigen myeline , dit is een vettige stof die op veel plaatsen in het zenuwstelsel het axon omhult,  aan
(zie afb. hieronder), zodat ionen/ signalen/ boodschappers moeilijker de sprong over de neuron segmenten kunnen maken. Of zelfs bij grote myeline onderbrekingen deze overdracht helemaal wegvalt, hierdoor raken de zenuwen ontstoken. Het gevolg is dat ze steeds meer gaan falen, waardoor de elektrische stroom wordt kortgesloten. De schade aan de hersenen en het ruggenmerg is verspreid over het centrale zenuwstelsel en veroorzaakt sclerose. Sclerose betekent dus littekenvorming...

Normaal gesproken, en in de loop van de tijd, heeft de myeline het vermogen om zichzelf te herstellen (remyelinisatie). Maar bij MS maakt het zenuwstelsel voortdurend en snel kortsluiting, waardoor de natuurlijke helende vermogens van het lichaam het niet kunnen kunnen bijhouden, zodat er dan helaas geen genezing kan plaatsvinden. Het gevolg is dat bewegingen van het lichaam niet tot slecht te controleren zijn, omdat de berichten van de hersenen naar de spieren niet doorkomen. Omdat elke persoon verschillende patronen van littekens ervaart, hebben geen twee mensen met MS precies dezelfde symptomen.

 

Wanneer ons zenuwstelsel in een opgewonden toestand (angst) verandert, als reactie op gevaar, en we onszelf niet kunnen verdedigen of zelfs vluchten, is  immobilisatie de volgende strategie die het zenuwstelsel dan toepast . Bijna elk schepsel dat leeft heeft deze primitieve reactie in zijn repertoire opgenomen.
Psychologische littekens van trauma zijn omkeerbaar, maar alleen als we luisteren naar de stemmen van ons lichaam, kunnen we trauma helen. “De tijger wakker maken” door Paul A. Levine (31-12-1956 / 28-10-2019)

 

Belangrijke informatie volgens de Nationale MS Society:

Symptomen van MS zijn onvoorspelbaar en variëren van persoon tot persoon. Symptomen kunnen mild zijn, zoals gevoelloosheid in de ledematen, of ernstig, zoals verlamming of verlies van gezichtsvermogen.
Het kan zelfs even duren voordat een neuroloog MS identificeert als de bron van de aandoening, omdat het niet als een gemakkelijk te diagnosticeren aandoening wordt beschouwd.  Het helpt dus om heel goed afgestemd te zijn op je eigen lichaam.
De National MS Society zegt ook;  
“De meeste MS-symptomen kunnen ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen, wat betekent dat de arts alle andere mogelijke verklaringen goed zal moeten uitsluiten.  Vandaar misschien het grote verschil in cijfers wat ik vond?
Hoewel je misschien al dan niet een duidelijke diagnose hebt gekregen, kan meer vertrouwd zijn met de metafysische betekenis achter MS, je helpen om eens aandacht te besteden aan de spirituele en emotionele wortel/ oorzaak hier van, dit uiteraard voor zelfgenezing.

Vroege tekenen en symptomen van MS kunnen zijn.

Tintelingen en gevoelloosheid, pijnen en spasmen. Zwakte of vermoeidheid. Evenwichtsproblemen of duizeligheid.

Hoe krijg je MS?

Volgens de wetenschap wordt Multiple Sclerose veroorzaakt doordat jouw immuunsysteem de hersenen en zenuwen aanvalt. Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt, maar het kan een combinatie zijn van genetische en omgevingsfactoren…

 

Metafysische oorzaken van multiple sclerose

Stel je een elektrisch snoer voor met isolatie die op sommige plaatsen gerafeld en versleten is, waardoor vervolgens het elektrische systeem wordt kortgesloten. Als je niet precies weet wat MS is, dan krijg je met deze uitleg misschien een klein beetje een idee wat multiple sclerose is.
Mensen met MS zijn heel vaak meer wel dan niet zeer emotioneel gevoelig (empaten). Omdat ze zo open zijn, kunnen stressvolle situaties deze mensen hun zenuwstelsel overheersen, waardoor ze zich overweldigd en uitgeput kunnen voelen.
Empaten zijn van nature heel gevend, spiritueel afgestemd en goede luisteraars. Als je iemand met een groot hart zoekt, hebben empaten het! Door dik en dun zijn ze er voor jou, verzorgers van wereldklasse!
Maar ook dat heeft soms een keerzijde..

Voordat ik begon met het proberen te ontrafelen van de emotionele oorzaken van multiple sclerose , heb ik  ook even gekeken wat Louise Hay's en Christiane Beerlandt (De Sleutel tot Zelf-Bevrijding) percepties over deze ziekte zijn. Zei komen, ieder in hun eigen bewoordingen, tot de zelfde conclusie.
"Mentale hardheid, hardvochtigheid, ijzeren wil, inflexibiliteit, koppigheid, hard naar jezelf zijn, schijn-ego ontwikkeld naar de buitenwereld….."
Dit bracht me echt even in de war, maar verder in mijn zoektocht vond ik daar dan toch de uitleg voor.

 

Heel vaak verbergen empaten hun gevoeligheid door een soort van valse persona te ontwikkelen.
Ze 'schijnen' moedig of overmoedig en in controle, aan de buitenkant, wat betekent dat ze hun ware essentie van binnen tegenhouden of verdoven.  Ze hebben dus delen van zichzelf verstoten waarvan ze denken dat anderen (vrienden, collega's, partners en intieme relaties) hen als zwak en behoeftig zullen zien. Deze vorm van een valse extraverte persoon kan mentale hardheid, hardvochtigheid, ijzeren wil en inflexibiliteit creëren, wat in feite in strijd is met hun innerlijke angst, onzekerheid en twijfel aan zichzelf.

Laten we hier eens dieper in duiken

MS is geworteld in een vorm van overprestatie...
Het is gebaseerd op een verlangen om alles te zijn en doen voor andere mensen. Een gekwetst ego blijft je vertellen dat de redding en hoop van anderen op jou en je beslissingen gebaseerd is. Dit kan al dan niet worden gezien als een actief leven.
Ook al ben je geen uitwendige uitsmijter, innerlijk geeft deze stuwende overtuiging je weinig rust. Wanneer je zenuwstelsel de druk niet langer aankan, stort je lichaam in de een of andere vorm in en slaat op tilt, waardoor je gedwongen wordt te stoppen, te rusten en anderen verantwoordelijkheid  te laten nemen voor hun eigen leven. MS is het resultaat van te veel compassie en zorg voor anderen i.p.v voor jezelf.


Ik heb ook het boek van Gabor Maté  "Wanneer je lichaam nee zegt"
Ik vond op YouTube een  21 minuten lange video waarin Gabor  Maté iets over de dieperliggende emoties  van MS verteld. Hij heeft het  specifieke geval van en mevrouw met MS , waar hij het in de video over heeft, ook in zijn boek beschreven. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bz-VObNRmu0&t=856s


De emotionele behoeften achter je MS eren.

Het is dus echt geen wonder dat MS een uitdaging is om te diagnosticeren, omdat een gewond, overpresterend ego zich op verschillende manieren in het fysieke lichaam kan uiten afhankelijk van de wond, dus de bron van de emotie.
In sommige gevallen kan het gebaseerd zijn op een brandend verlangen om speciaal te zijn, specialer dan wie dan ook. Om zo speciaal te zijn, kun je een soort verlosserscomplex ontwikkelen dat je dan boven alle anderen verheft om alle anderen te helpen. Wat je eigenlijk creëert, is natuurlijk afscheiding van anderen, en uiteindelijk ook de ervaring van de ultieme eenheid met alles.

Spiritualiteit kan een gevoel van vitaliteit geven aan iemands leven.

Wanneer mensen contact maken met hun spiritualiteit, voelen ze zich gecentreerd, kalm en energiek. Spiritualiteit is een krachtig aspect van de menselijke ervaring dat kan helpen om iemands inspanningen te voeden om welzijn te bereiken in het licht van de uitdagingen en obstakels van het leven. Religieuze overtuigingen kunnen al dan niet centraal staan in iemands spiritualiteit.
Voor sommigen is religie de drijvende kracht of het organiserende principe van hun spiritualiteit. Voor anderen wordt spiritualiteit weerspiegeld in hun verbinding met de natuur, andere mensen, kunstvormen of iets anders dat hun leven een bijzondere betekenis geeft. Niks is dus fout!

Diverse malen in het leven worden mensen zich ervan bewust dat ze op een spirituele reis zijn, heel vaak gebeurd dit wanneer ze worden geconfronteerd met een grote verschuiving of crisis in het leven!
Het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee karakters, de ene staat voor gevaar en de andere voor kans. Elke crisis brengt angst met zich mee voor de onzekere toekomst, maar ook kansen voor groei, waaronder:
* Zelfbewuster worden
* Innerlijke krachten en bronnen ontdekken
* Betekenis vinden in de uitdaging
* Meer balans, harmonie en doelgerichtheid ontdekken
* Gevoelens van machteloosheid veranderen in gevoelens van creatieve kracht
* Mogelijkheden vinden voor persoonlijke groei en meer veerkracht
* Diepere, meer betekenisvolle relaties met anderen


Als je je het leven voorstelt als een pad, en crises of uitdagingen als omwegen op je reis, kan meer informatie over een ziekte, je helpen bij het navigeren op jou persoonlijke reis.

Flexibel / onbuigzaam

Flexibele mensen geloven in verandering, zowel bij zichzelf als bij anderen. De rigide persoon daarentegen is bang voor elke vorm van verandering. Naarmate de dingen om hen heen blijven veranderen, worden ze angstiger en onzekerder.
Inflexibiliteit creëert helaas starre mensen, die over het algemeen erg gevoelig en heel zorgzaam zijn, maar ook angstig....
Een angstig persoon wordt stijver naarmate hij of zij zijn ware identiteit gedurende het hele leven verbergt. Dit creëert, zoals eerder vermeld, een kunstmatige extraverte persoon die zich heen en weer slingert tussen impulsiviteit en starheid.

Hoe angstiger iemand wordt, hoe meer 'bevroren' hij of zij door het leven zal gaan.
Deze vorm van controle is het resultaat van onzekerheid en angst, waardoor spanning en aarzeling ontstaat die zich in hun spraak kunnen manifesteren. Zelfs als de angst intens is, kunnen ze de indruk wekken dat ze de controle hebben en voor anderen normaal lijken.
Maar van binnen zijn ze een puinhoop!

 

Stijfheid is als een statische, stijve ”bevroren" en gespannen houding (zelfverlagend) die de natuurlijke stroom (Ki) van het lichaam verstoort en het vermogen van het lichaam erg zal beperken om te bewegen rondom de gewrichten.  De spieren en banden verbinden de botten natuurlijk met elkaar.  Gezonde, goed gecoördineerde spieren ontvangen en reageren op een veelheid aan signalen van het zenuwstelsel, die hen helpen om op een evenwichtige manier te bewegen.
Maar wanneer de spieren te veel worden gebruikt of misbruikt en dan ziekte of trauma veroorzaken, wordt de soepele interactie tussen het zenuwstelsel, de bloedsomloop en het bewegingsapparaat verstoord en wordt beweging moeilijk, beperkt, pijnlijk en soms zelfs onmogelijk. Deze disfunctionele patronen beïnvloeden de zenuwvezels die worden omgeven door een isolatielaag die de myeline-omhulsels worden genoemd.

Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Vereer echt je behoefte om speciaal te zijn, niks mis mee. Ons ego is erg kieskeurig over wat het wil. Het kan zijn dat het wil voelen hoe speciaal je bent. Maar.... geef het ego op een gezonde manier wat het nodig heeft.
Begin eens met jou unieke gaven en talenten op te merken, misschien heb je ze nog niet, of te weinig in jezelf geëerd! Accepteer ook dat jij de wereld echt niet hoeft te redden.... Het verlossers complex dus.
Mogelijk merk je dan toch wel je grote hart en liefdevolle aard op. Hierdoor breng jij je kritische innerlijke stem tot rust en koester je hierdoor jouw complementaire stem. Als jij kunt accepteren dat je niet de enige bent  die speciaal is, merk je vaak ook beter op dat de mensen in jouw leven eigenlijk ook allemaal heel speciaal zijn, ieder op zijn of haar unieke wijze.
Uiteindelijk kun je dan ook meer genieten van de bijzondere aard van elk mens die je ontmoet.

Parasieten
Door parasieten veroorzaakte infecties bij mensen lopen in de miljarden en variëren van relatief onschadelijk tot fataal. De ziekten die door deze parasieten worden veroorzaakt, vormen over de hele wereld grote problemen voor de menselijke gezondheid, en sommigen zeggen dat parasieten werkelijk aan de basis kunnen liggen van de meeste chronische ziekten en ook van vele vormen van zogenaamde psychische aandoeningen..
Ik heb hieronder twee linkjes geplaatst waar veel informatie instaat, Het is in het Engels, in het Nederlands kon ik helaas niet de informatie vinden die ik zocht.
https://www.youtube.com/watch?v=fGcc3VJ_fDs         
https://expose-news.com/2023/10/06/parasites/     


Kan energie heling verlichting geven bij MS?

Ja dat kan, het is helaas niet te voorspellen in welk mate. Dit is eigenlijk met meerdere ingrijpende klachten wel zo.
Als energie heling therapeute help ik je op weg, maar uiteindelijk doe jij de heling zelf.

In je lichaam is er, door een of meerdere omstandigheden, een energetische blokkade ontstaan. Door middel van een heling sessie zal de energie het doorstromen van jouw levens energie activeren. Hierdoor kan deze weer gaan stromen zoals het hoort te stromen, en zal het lichaam zich weer helemaal, of in ieder geval voor een groot deel, herstellen.
Het menselijk lichaam is ontzetten knap, en wil echt niets liever dan dat jij gezond bent, het zal er ook alles aan doen om dit te kunnen bewerkstelligen. Soms kan het een toch beetje hulp gebruiken, bijvoorbeeld omdat we te lang bepaalde emoties hebben “opgestapeld” en daar helaas niks, of niet op tijd, iets mee hebben gedaan. Dit is absoluut geen verwijd, heel vaak zijn we ons hier gewoon niet van bewust! Onze maatschappij is er helaas een van niet zeuren en doorgaan , en daar wringt nu juist die bekende schoen...

Zelf heb ik nog geen cliënt gehad met deze klachten, maar diverse Reconnective healing collega’s wel. Diverse mensen hebben hun ervaringen gedeeld en in 2019 heb ik deze ervaringen een keer gedeeld in een blog.
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog/613284_multiple-sclerosis-29-12-2019

Voor ervaringen van andere, naar aanleiding van een Reconnective healing sessie, bezoek dan deze link https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/ervaringen

Je kunt ook nog steeds het gratis E-boekje aanvragen!  https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/gratis-e-boekje

Mocht je nog vragen hebben of een keer een sessie willen boeken, neem dan vrijblijvend contact met me op. https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/contact

Rating: 4 sterren
1 stem