Verslavingen! 9-10-2019

Verslavingen!
Waarom raakt de ene persoon verslaaft aan drugs of alcohol en de ander niet?
Ik ben eens op zoek gegaan naar wat de reden er van zou kunnen zijn.
Is ook hier een spirituele reden voor te vinden?
Sommige vinden van wel, andere wat minder, tot helemaal niet. Wat ik heb kunnen vinden is dat er een aantal redenen kunnen zijn, maar er is een rode draad. Verslaving, elke verslaving, heeft veel weg van een leegte op willen vullen.
Maar wat is die leegte dan ? 
Als je dat zou vragen is een veel gegeven antwoord, dat je iemand of iets mist in je leven. 
Maar is dat ook echt zo…? 
Ik denk nl. dat je dit gemis niet buiten jezelf moet zoeken, maar van binnen, echt bij jezelf. 
Hoe goed sta jij in contact met jezelf? Hoeveel zelf liefde heb jij?

 

Ik ben niet goed genoeg!
Verslavend gedrag is vaak een andere manier om te zeggen:" Ik ben niet goed genoeg. " 

Wanneer iemand verstrikt raakt in dit soort gedrag, proberen ze weg te lopen van zichzelf. 

Er is geen, of weinig, contact met hun gevoelens. 
Iets dat we zelf geloven of wat andere zeggen, is te pijnlijk. 
Dus we eten dan te veel, gaan drinken, hebben dwangmatig seksueel gedrag, nemen pillen, kopen spullen om het kopen, geven geld uit dat we niet hebben, maken misbruik van liefdesrelaties of hebben het altijd heel erg druk op het werk. Een negatief zelfbeeld dat wordt veroorzaakt door onze perceptie van onze waarde en waarde als mens, kan dus de primaire oorzaak van een verslaving zijn.
De oorzaak van verslaving is dus niet het eten, roken, drugs of alcohol! 

 

Mensen die op een authentieke wijze leren van zichzelf te houden, zullen zeer waarschijnlijk geen drugs en alcohol gebruiken om bepaalde negatieve gevoelens uit te schakelen.
Een verslaving is niet zozeer een lichamelijke aandoening als wel een gedachten ”stoornis”.
Verslaving is altijd het wegstoppen van een negatief gevoel, het steeds (tijdelijk) opvullen van een leegte, door hier iets voor in de plaats te nemen. Het zou mogelijk ook een manier van denken kunnen zijn die je vertelt dat je niet goed genoeg bent.
Dit gevoel komt vaak door invloeden van uit je directe omgeving. Uiteraard ontneemt dit vlucht gedrag je van liefdevolle en daardoor gezonde en genezende relaties met niet-toxische personen.

 

Emoties!

Emoties hebben een enorme impact op het lichaam. Er is niets giftiger dan giftige emoties!
Ze zullen je veel sneller doden dan slecht voedsel, alcohol, sigaretten of iets anders. 

Waarom kunnen sommige mensen hun hele leven roken en leven tot 92 en anderen sterven aan longkanker op 57-jarige leeftijd? Dit zelfde geldt voor het gebruik van alcohol en drugs. De zeer waarschijnlijke oorzaken zullen onopgeloste emotionele problemen zijn….. 

We kennen bijna allemaal wel iemand die een emotie eter is. Deze emoties zijn vaak het gevolg van het willen opvullen van een leegte, een innerlijke leegte!
Er is dus duidelijk een groot verschil tussen drinken, eten, roken of drugs gebruiken voor de gezelligheid. Of.. om er je zorgen mee te verdringen en om op deze manier je pijnlijke gevoelens/ leegtes op te vullen.

 

Emoties komen altijd voort uit gedachten!
Gedachten komen uit de geest. De geest kan onze dienaar of onze meester zijn.
Mindful worden, in het nu leven, is een goede manier om minder versmolten zijn met onze gedachten, op deze manier kunnen we onze emoties beter beheersen.

Als je een sterke verslaving hebt, kan het verlangen overweldigend aanvoelen. 

* Wees lief toch voor jezelf. 

* Blijf van jezelf houden in je strijd. 

 * Heb  je een verslaving; begin eerst met het toegeven hiervan.

Als het echt een ernstig probleem is geworden, zoek dan ondersteuning. Het is echt heel erg moeilijk om het alleen te doen en dat hoeft gelukkig ook niet.

Spiritualiteit!
Spiritualiteit is een aspect van onze menselijkheid dat aangeboren is. 
Of we het nu willen erkennen of niet, we zijn spirituele wezens!  Er is altijd een verlangen naar iets meer, iets diepers of iets groters dan wie we zijn.  Spiritualiteit kan dus worden gezien als het proces van groei naar een diepere verbinding met het universum (God), anderen, onszelf en de wereld om ons heen.  Hoewel het “verlangen” soms niet comfortabel is, is het gezond en dynamisch.

 

Hoewel we weten dat verslaving een ziekte is die primair, chronisch, progressief en fataal is, met een beschrijfbaar en voorspelbaar verloop en veel voorkomende symptomen, beïnvloedt verslaving alle aspecten van de persoon. 
Wanneer we denken aan de ziekte van verslaving vanuit het perspectief van onze spiritualiteit, kunnen we zien dat verslaving een ziekte is die uit de menselijke conditie is geboren. 

Er is diepe hopeloosheid, zinloosheid en verlangen dat de verslaafde probeert te onderdrukken met een substantie of proces, in plaats van genezing te vinden door de genade van het universum/ God. 

De verslaafde zoekt een grotere diepte van vrede en vervulling, maar vindt alleen maar een grote leegte en pijn. De scheiding van het universum/God en van gezonde spiritualiteit wordt versterkt door een toenemend patroon van acties die als slecht of "zondig" kunnen worden beschouwd.

 

Er zijn talloze theorieën die proberen uit te leggen waarom mensen middelen gaan gebruiken en middelen blijven misbruiken ondanks de "meetbare" gevolgen voor zichzelf en de ander. 
In een zeer reële zin brengen drugs e.d. dus geen verslavingen teweeg, maar het individu misbruikt of raakt verslaafd aan drugs, omdat dat hij of zij denkt hiervan te kunnen winnen. 

 

Alle misbruikmiddelen, van nicotine t/m heroïne, veroorzaken een bijzonder krachtige toename van dopamine in de nucleus accumbens.
(De nucleus accumbens (letterlijk: aanliggende kern) is een gebied in de hersenen dat tegen het septum aan ligt. Deze kerngroep wordt gerekend tot de basale kernen, en wel het striatum ventrale.)
Stratium ventrale; (nucleus accumbens) , het ‘pleziercentrum’ of ‘beloningscentrum’ in de hersenen. Het speelt een belangrijke rol bij positieve ervaringen en de belonende effecten van (ook verslavend) gedrag.

De waarschijnlijkheid dat het gebruik van een medicijn of deelname aan een lonende activiteit tot verslaving zal leiden, is direct gekoppeld aan de snelheid waarmee het dopamine-afgifte bevordert,  de intensiteit van die afgifte en de betrouwbaarheid van die afgifte.

 

Sommige zien een verslaving meer als een spirituele ziekte. 

Het is een dorst, het lessen van, honger of verhongering voor een soort vervulling of heelheid in iemands leven. Mensen die verslaafd raken aan iets, of een ander, hebben ofwel een eerste leegte van spiritualiteit, een aangeboren hogere drang naar een spirituele verbinding, of een combinatie van beide.
Dit is dus duidelijk weer het gevoel van een leegte willen opvullen. 
Of dit nu met spiritualiteit is of in de vorm van een menselijk persoon, maakt dan niet uit. Er is een gemis!

 

Uit onderzoek is duidelijk gebleken, dat het niet het medicijn is waar we naar hunkeren, we verlangen naar het gevoel dat het “medicijn” ons op dat moment biedt.  Het medicijn is dus slechts een tijdelijke oplossing die ons helpen om die spirituele verbinding te bereiken.

Als iemand uitgedroogd is, ga je water of vloeistoffen drinken. Deze vloeistoffen helpen bij het aanvullen van wat er op dat moment ontbreekt. 
Als iemand honger heeft ga je voedsel eten. Dat weer geeft energie en leven terug in ons lichaam om zo te herstellen wat er ontbrak. 
Als iemand geestelijk uitgehongerd is, en nog niet die onvervulde behoefte heeft geïdentificeerd, zal men waarschijnlijk genieten van een drankje, een joint of een pil die al deze dingen, die op dat moment zijn uitgeput, tijdelijk nieuw leven inblazen.

Het is dus altijd heel erg belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, fysiek, je dieet, dagelijkse lichaamsbeweging en voldoende mentale rust en slaap. 

 

Ook heel belangrijk is om niet alleen een goede relatie met jezelf te hebben maar ook met; familieleden, werkgevers, motiverende vrienden en eventueel religie, als dit laatste jou erg aanspreekt.

                                                                                                           ********

Ik ben geen arts of psychologische hulp verlener, dus gebruik altijd je gezond verstand en ga naar een arts als er acute of levens bedreigende situaties zijn !
Ik schrijf deze blogs om op een andere, bewustere, manier naar mentale of fysieke ongemakken te leren kijken. Bijna altijd is er wel een diepere betekenis die in de loop der jaren, steeds verder naar de achtergrond is geschoven.
Gelukkig worden we ons steeds bewuster dat een qick fix ook echt alleen maar een tijdelijke oplossing is en we veel beter de echte, dus dieperliggende, probleem kunnen te pakken.
 
Een energie healing kan je op weg helpen om deze, dieperliggende problemen, zelf makkelijker aan te pakken. In ernstige gevallen, kan een energie healing een hele mooie ondersteuning zijn, voor de reguliere hulpverlening.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.