Depressie! 15-2-2020

Depressie!
Mijn vorige blog ging over overspannen zijn. Het was een vrij lange blog geworden, langer dan ik in eerste instantie had voorzien.
Deze week is het een stuk korter geworden, maar niet minder belangrijk.
Meer dan een miljoen Nederlanders leidt aan een depressie. En dit aantal neemt ieder jaar toe.  Het is erg belangrijk om te weten hoe je een depressie herkent!

 

Het cruciale verschil tussen depressie en burn-out is dat iemand met burn-out wel wil, maar niet kan, door gebrek aan energie.
Terwijl iemand met een depressie wel zou kunnen, maar niet wil.
Je kunt zeggen dat een burn-out een energiestoornis is en een depressie een stemmingsstoornis.

Iedereen heeft weleens in een dip, na een tegenslag of een vervelende gebeurtenis. Je voelt je dan somber en mogelijk ongelukkig. Gelukkig waait zo’n bui vaak wel weer over.
Als je je langdurig neerslachtig blijft voelen, is er misschien sprake van een depressie.

In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. 
Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie. 

Uit onderzoek blijkt, dat vrouwen twee keer zo veel antidepressiva slikken als mannen. 
Ook blijkt dat laagopgeleiden vaker last van depressieve klachten hebben.
Ondanks dat we steeds meer weten over depressie blijft het aantal depressieve Nederlanders groeien en heerst er, helaas, nog steeds een taboe op.

 

Aantal kinderen en jongeren met een depressie 

In 2018 zegt ruim 5 % van de jongeren van 12 tot 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. 
Ten opzichte van 2014 zijn dat ruim twee keer zo veel jongeren die met een depressie kampen. In 2014 ging het om 1,8 % van de 12- tot 18-jarigen. 
Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met ruim 10 % het meeste voor. Ook in deze leeftijdscategorie is er ten opzichte van 2014 sprake van een stijging.
Toen had, naar eigen zeggen, 6,5 % minstens zes maanden last van een depressie. 

Hoewel depressie onder 12- tot 16-jarigen met ruim 3% het minste voorkomt, is in deze leeftijdscategorie ten opzichte van 2014 wel de grootste stijging te zien. 
In 2014 gaf 0,7 % van de 12- tot 16-jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2019). 
Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet om gediagnosticeerde depressie. 

 

Over kinderen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. 
Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1 % van kinderen onder de vijf jaar, 

1,8 % van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen de 0,4 en 8,3 % (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis 

Meisjes hebben hiervan vaker last dan jongens. 7,1% van de jongens en maar liefst 18,9% van de meisjes tussen de 18 en 24 jaar heeft ooit zelfs een depressie gehad. En, dan tellen we de jongeren met lichte depressieve klachten er nog niet bij op.

Bron: (Trimbos-instituut, 2009, laatst bewerkt op 27 mei 2019 )

 

De toename van de consumptie van antidepressiva onder jongeren is dan ook zorgelijk, want alleen bij klinisch vastgestelde depressies met een biologisch component kunnen pillen effectief zijn.
Milde depressies of burn-outs hebben alleen een psychische oorzaak en daarvoor helpen pillen niet! Depressies met een psychische oorzaak moeten anders behandeld worden.
Deze cijfers zijn echt zorgelijk en het is denk ik echt nodig om iets aan de dagelijkse druk, in deze prestatie gerichte maatschappij. Dit geld zowel voor jongeren als volwassenen! te veranderen. 
Maar het belangrijkste is toch wel, dat het niet meer onder stoelen of banken gestoken word! Dat niemand zich voor hoeft te schamen, het kan namelijk iedereen overkomen!

 

Wanneer een dip precies overgaat in een depressie is moeilijk te bepalen...

Volgens richtlijn, het blijven natuurlijk richtlijnen, ben je depressief als je minstens twee weken lang somber bent en /of minder interesse en plezier hebt in allerlei dingen én kampt met vijf of meer van de onderstaande symptomen:

* Zwaarmoedige of sombere stemming

* Vermoeidheid

* Nergens meer plezier aan beleven

* Interesseverlies

* Slaapstoornissen

* *Eetstoornissen, duidelijke verandering van gewicht

* (Hevige) stemmingswisselingen

* Traagheid of onrust

* Gespannenheid

* Angstklachten

* Geen of minder energie

* Minder zelfvertrouwen

* Schuldgevoelens of je waardeloos voelen

* Concentratieproblemen

* Piekeren, negatieve gedachten

* Besluiteloosheid

* Denken aan de dood

* Lichamelijke klachten

* Libido verlies

* Vermijden sociale contacten

 

Mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of reuma lopen soms een wat groter risico om depressief te worden.

Ook hormonen, bepaalde medicijnen, drank- of drugsgebruik vergroten de kans op een depressie. Soms is het evenwicht tussen bepaalde stofjes (neurotransmitters) in de hersenen verstoord. 
Een tekort aan de neurotransmitters serotonine en noradrenaline kan een depressie in de hand werken.

Hoe lang een depressie duurt is ook weer per persoonlijk afhankelijk.
 
Ook de aard en intensiteit van de klachten spelen hierin mee. De een is er met een paar maanden weer bovenop, de ander kampt er jaren mee. De gemiddelde duur van een depressie is ongeveer acht maanden. Depressie kan ook in verschillende fases van je leven terugkeren.

Heb je een burn-out dan ben je over het algemeen ’s ochtends het meest actief. Na verloop van tijd, aan het einde van de dag (of eerder), raakt je energie op. 

Bij iemand met een depressie is dat net andersom. Je komt maar met moeite je bed uit en zou het liefst helemaal niet meer opstaan. Naarmate de dag vordert krijg je meer zin en energie.  Het meest actief ben je vaak in de avond. 
Natuurlijk kunt je met een burn-out ook last hebben van slapeloze of onrustige nachten. In dat geval is het ook lastiger opstaan ’s ochtends. Niet omdat je geen zin heeft (zoals bij depressie) maar omdat je je simpelweg te moe voelt. 

 

Reconnective healing kan je ondersteunen om als eerste stap die mentale ontspanning te krijgen.
Kan een depressie met een enkele sessie opgelost worden, nee helaas. Hier heb je er een paar meer sessies voor  nodig...
Maar na ongeveer 3 tot 4  sessies, lassen we een aantal weken een pauze in!

Waarom?
De belangrijkste reden is dat we willen voorkomen dat jij van deze sessies afhankelijk gaat worden!
Die 45 minuten ontspannen liggen en niks te hoeven doen, is uiteraard heerlijk, begrijp me niet verkeerd. Maar uiteindelijk mag jij het zelf weer gaan doen. En dat kun je ook!

Niet omdat ik je zo snel mogelijk niet meer wil zien,  of je mogelijk niet aardig vind, maar omdat het simpel weg niet nodig is! Dus maanden lange vervolg sessies zijn absoluut niet nodig!
Blijkt dat je na een tijdje toch nog een of twee  sessies wil, kan dit uiteraard.

Raadpleeg altijd een arts als je denkt, een of meerdere ,van deze symptomen te ervaren. 
Je huisarts of bedrijfsarts kan dan verder onderzoek doen en Reconnective healing kan je, daarnaast, heel goed ondersteunen in dit proces.

 

Bron: Diverse
Deze cijfers zijn niet van mij! Ik heb ze verzameld om inzicht te geven dat dit een steeds groter probleem aan het worden is!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.