Blaas ontsteking! 1-12-2020

Blaas ontsteking!
Ongeveer een op de vijf vrouwen heeft gemiddeld één keer per jaar een blaasontsteking, of wel een urineweginfectie (UWI) genoemd.
Dit komt vooral voor bij vrouwen tussen de 20 en 30 jaar, en vrouwen van 60 jaar en ouder. Urineweginfecties zijn vaak de meest voorkomende infecties in verpleeghuizen! Zowel bij mannen als vrouwen komt het merendeel van de bacteriën, die een urineweginfectie veroorzaken, uit de endeldarm of uit de vagina. Bij vrouwen is de plasbuis korter, daarom komt een urineweginfectie bij vrouwen vaker voor. 
Bij mannen ligt het plas uitgang natuurlijk verder weg van de anus dan bij de vrouw. Bacteriën moeten bij mannen dus een relatief langere weg af leggen om de blaas te bereiken. Het is bekend dat veel ouderen een bacteriurie hebben.  Over het beloop van asymptomatische bacteriurie¹ is helaas nog weinig bekend.
Het kan wel eens voorkomen dat mensen ernstige verwardheid of sufheid ervaren, dit komt dan door een delier. Een delier ² ontstaat plotseling en is wisselend over de dag. Een arts kan het beste vaststellen of iemand een delier heeft ervaren.

Urineweginfectie

Een urineweginfectie is een bacteriële infectie van een deel van de urinewegen, waaronder de blaas, urineleiders (buizen die de nieren met de blaas verbinden), nieren en de urethra (de buis waardoor de blaas geleegd).
UWI's komen normaal voor wanneer E.coli-bacteriën in de urine terecht komen en daar beginnen te groeien. De infectie begint meestal bij de opening van de urethra, waar de urine het menselijk lichaam verlaat en omhoog beweegt in de urinewegen naar de blaas.

 

Blaasontsteking of Cystitis

Cystitis wordt beschouwd als een lagere urineweginfectie. Als de bacteriële infectie zich verspreidt naar de urineleiders en de nieren, wordt de aandoening pyelonefritis genoemd. Pyelonefritis is een infectie van de bovenste urinewegen en is veel ernstiger.

Opmerking: Als de infectie op dit punt niet wordt behandeld, zal deze doorgaan en snel de nieren infecteren!

Oorzaken kunnen zijn:

* Te lang wachten met plassen;
* Een geschiedenis van UWI's, vooral als de infecties minder dan 6 maanden uit elkaar lagen;
* Gebruik van voorbehoedsmiddelen zoals - zaaddodende middelen en diafragma's;
* Gebruik van producten zoals agressieve huidreinigers;
* Zwangerschap verhoogt het risico op het ontwikkelen van de infectie
* Een voorgeschiedenis van sikkelcelanemie
* Diabetes mellitus type 2
* Nierstenen, beroerte (wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken of verminderd, waardoor het 
   hersenweefsel geen zuurstof en voedingsstoffen krijgt) of een ander probleem waardoor de blaas niet volledig leegmaken
* Frequenter geslachtsgemeenschap.
Naar schatting heeft 80% van de premenopauzale vrouwen met deze infectie te maken gehad!

Oorzaken blaasontsteking man

Een blaasontsteking wordt veroorzaakt , net als bij de vrouw, door bacteriën. Factoren die het ontstaan van urineweginfecties kunnen beïnvloeden zijn:

* Een afwijkend plaspatroon (bijvoorbeeld door een prostaat die de plasbuis blokkeert)

* Onvoldoende vochtinname

* Aandoeningen zoals diabetes, nierfunctiestoornissen, verminderde weerstand

* Inbrengen van katheter.

Maar wat als je nu niet echt het gevoel hebt dat een van deze bovengenoemde oorzaken de oorzaak kan zijn, Dan is het zaak om toch eens dieper te gaan kijken en wel naar de emotionele oorzaak van de klachten.

Emotionele betekenis van urineweginfecties (UWI's)

Het Sacrale (2e) Chakra die de urinewegen, blaas, nieren en geslachtsorganen bevat, is ons watercentrum. Dit is het gebied van onze voorkeuren, dus waar onze voorkeuren en onze afkeer beginnen. Het is ook het chakra van generatie en regeneratie. De basis van waar en hoe we onszelf en onze waarden in de wereld laten “geboren” worden.

 

Een onjuist beheer van afval vergiftigt ons watercentrum.
Wanneer
het 1e chakra (basis chakra) het 2e chakra infiltreert, krijgen we het psychische equivalent van vervuild grondwater.
Het 1e chakra houdt zich voornamelijk bezig met fundamenten en veiligheid. Wanneer geld of veiligheidsangst de natuurlijke verlangens en neigingen het watercentrum overweldigen, wordt dat water als het ware ondrinkbaar. De reden hiervan is dat dat er geen enkele vorm van behandeling of zuivering heeft plaats gevonden.

As without, so within
Als je empathisch bent, ben je vaak veel sterker afgestemd op Collectieve energieën. Je mag dan ook extra aandacht besteden aan je zelfbewustzijn en is het zaak om ook voldoende authenticiteit beoefenen. Doe je dat niet, of onvoldoende, is de kans groot dat deze opgebouwde en/of onvoldoende verwerkte energieën zich in een UWI, blaasontsteking of nierprobleem kunnen manifesteren
Ons watercentrum wil wat het wil, ongeacht wat de samenleving zegt dat we 'zouden moeten' willen.
Het onderdrukken van die diepe verlangens en voorkeuren zorgt er niet voor dat ze verdwijnen. Het dwingt hen gewoon om zich via indirecte middelen uit te drukken. Ze kunnen naar binnen of naar buiten keren, maar als we er niet in slagen om het voldoende los te laten, ontsnappen ze aan onze bewuste invloed en is de kans op klachten erg groot geworden.

Ministerie van het Reservoir

De blaas wordt door sommige ook wel het ‘Ministerie van het Reservoir’ genoemd en is, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, verantwoordelijk voor het opslaan en uitscheiden van je urine en afvalvloeistoffen die uit de nieren worden geleid.
Het is de Yang-partner van de Yin-nieren, geassocieerd met het element Water. Als orgaan heeft de blaas maar één functie; afvalwater opvangen en afvoeren.

Als energiesysteem is het blaaskanaal echter nauw verbonden met ons autonome zenuwstelsel. Dat komt omdat de blaasmeridiaan langs de achterkant van het lichaam loopt, van de ogen tot de kleine teen, met twee parallelle takken die langs elke kant van de wervelkolom stromen. Deze vier takken van de blaasmeridiaan, hebben directe invloed op de sympathische en parasympathische stammen van ons autonome zenuwstelsel. Dit reguleert onze vecht-vluchtreactie en op zijn beurt weer alle fundamentele vitale functies van het lichaam.

Onder de constante druk van het moderne leven, lijden veel mensen aan een overdreven geactiveerd sympathisch zenuwstelsel, wat dus weer een constante staat van bezorgdheid, angst of erger veroorzaakt.
Dit kan gepaard gaan met spanning en pijn langs de wervelkolom en zijn periferie (rondomliggende zone). Na verloop van tijd kristalliseert het zich tot een vast patroon van angst dat zich kan manifesteren als:

* Chronische hoge bloeddruk,

* ADHD

* Bipolaire stoornis,

* Hartaandoeningen

* Paniekaanvallen

* Laag libido

Rugspanning en pijn kunnen worden verlicht door de energiestroom langs de wervelkolomtakken van de blaasmeridiaan te stimuleren. Een dergelijke stimulatie veroorzaakt totale ontspanning door het autonome zenuwstelsel over te schakelen naar de rustgevende, herstellende parasympathische modus.

 

Blaasbewustzijnsproblemen

Vertrouwen, moed, intimiteit, enthousiasme, vrijgeven, expressie, achterdocht, sensualiteit, seksualiteit, controle, wrok, jaloezie, wilskracht, angst, woede.

Blaaspsycho-emotionele problemen

Een onbalans in de blaas kunnen psychologische symptomen veroorzaken zoals: gewone angst, gebrek aan beslissingsvermogen en een verminderd moreel karakter. Als de onbalans chronisch wordt, resulteert dit in emotionele reacties zoals: jaloezie, achterdocht en vasthouden aan langdurige wrok.

Blaasmerediaan

De blaasmeridiaan regeert de achterkant van ons lichaam...
Met zo'n 80 meridiaanpunten in twee lijnen langs de rug, is (gemakkelijk) te zien hoe de rug een vruchtbaar veld is voor de opslag van oude wonden, die later orgaan onevenwichtigheden kunnen worden. Naast het dragen van de lasten van het verleden, moet de rug ook de normale druk van het dagelijks leven ondersteunen, inclusief plichtsgevoel, eisen van autoriteit en schuld. Lasten die zowel fysiek als psychologisch zijn.

Gevoelens over seksualiteit, zelfbeheersing, zelfondersteuning en stabiliteit zijn emotionele krachten die in de rug kunnen worden vast gehouden. Het is dus eigenlijk geen wonder dat zoveel mensen rugklachten hebben. Door de spanning in de rug los te laten en de blaasmeridiaan te stimuleren, worden automatisch de opgeslagen psychische spanning losgelaten, waardoor veel fysieke en psychische problemen worden opgelost.

Wat maakt jou kwaad?

Vrouwen hebben soms wat meer moeite met het uiten van woede, omdat ze anderen niet willen kwetsen. In plaats daarvan keren ze die woede terug naar zichzelf in de vorm van intense pijn en irritatie "daar beneden".
Ironisch genoeg heeft het verschuiven van onderdrukte irritatie en pijn, van het emotionele naar het fysieke niveau, de neiging te resulteren in kortstondig humeur wisselingen en verhoogde irritatie, waardoor de energie terug wordt gestuurd naar het emotionele niveau, waar het aandacht vereist.

Angst en zorgen die lang aanhouden, kunnen leiden tot blaasaandoeningen. Uiteraard ook naar nog andere klachten, maar in dit blog ligt de focus op urineweginfecties!
Je leg dus een psychologische druk op de blaas en hierdoor kun je fysieke klachten gaan ervaren.
De realisatie dat het verlichten van onze psychische druk altijd verlichting brengt in het hele lichaam, is al een eerste stap in de goede richting. Leer dus om emoties los te laten, want een overdaad aan psychische druk in je lichaam zal je echt geen goed doen.

Cystitis

De door onze nieren uitgescheiden afvalstoffen worden naar de blaas geleid waar ze wachten om te worden afgevoerd. Dus tot er voldoende druk is gevormd en jij naar de WC gaat.
In het geval van cystitis vindt het proces van drukvorming, ontspanning en ontlasting plaats met pijn. Ondanks de hoge druk wordt urine moeilijk afgevoerd omdat die blaasontsteking een ontstekingsproces is met een daarbij behorende zwelling

Misschien stond je vaak onder druk en misschien projecteer je dit nu op anderen. Het is echt beter om oude psychologische patronen zoveel mogelijk, liefst helemaal natuurlijk,  los te laten. Als je dit kan en je ook die  vaak onnodige en overbodige meningen “loost”, hoef je geen blaasontsteking (meer) te ervaren...

 

Korte samengevat:

* Infectie - Vermijden, beschamen en / of zichzelf haten omdat je niet kunt stoppen met het hebben van
sterke emoties

* Ontsteking - Woede (pissig) en onwil om het te uiten omdat "zij" het al zouden moeten weten

* Ontsteking - Obsessief gedachten herhalen over alle veronderstelde onzelfzuchtige daden die we
hebben verricht, om zelfrespect op te bouwen waar er bijna geen bestaat of om onze zelfingenomen
arrogantie te rechtvaardigen

* Urineweginfecties (UWI) - Extreem ongenoegen over de manier waarop de dingen lopen, en zich

hulpeloos voelen om er iets aan te veranderen

 

¹)https://www.nurseacademyot.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/urineweginfectie_of_asymptomatische_bacteriurie

²) https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/delier/artikelen/wat-zijn-de-oorzaken-van-een-delier


B
ron:

https://laurabruno.wordpress.com/2017/09/06/metaphysical-meaning-of-uti-bladder-and-kidney-problems/

https://www.awakeningstate.com/health/urinary-tract-infection-uti-kidney-bladder-spiritual-meaning/

https://fiveseasonsmedicine.com/the-bladder-meridian-the-autonomic-nervous-system/

https://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=31903

https://www.rivm.nl/sniv/verdiepende-surveillance

https://www.andros.nl/blaasklachten/blaasontsteking-man/

Rating: 5 sterren
1 stem