Energie heling, werkt dit echt? 15-12-2020

Energie heling, werkt dit echt?
Frequenties & vibraties.
Alles draait om golfbewegingen, trillingen en frequenties. Hierin zit kwantuminformatie opgeslagen en dat is de informatie.
In het begin van de 20eeeuw waren zowel Nikola Tesla als Albert Einstein zich hier al van bewust.
Alle materie is energie; de frequentie van materie is zodanig vertraagd, dat we de verdichte energie als materie kunnen waarnemen met onze zintuigen’, aldus Einstein. 

Om te beter te begrijpen hoe energie heling werkt, is het verstandig als ik eerst iets dieper in ga op frequenties en vibraties en wat dit met onze gezondheid te maken heeft.
So bare with me :-)

 

Nikola Tesla
De elektrotechnicus en natuurkundige uitvinder Nikola Tesla heeft rond 1900 ontdekt dat de trilling, of frequentie van de aarde, tussen de
6 en 8 Hertz ligt. Hij voerde als eerste draadloze energie-experimenten uit die zulke krachtige elektrische spanningen produceerden dat het resulteerde in de oprichting van kunstmatige bliksem.
Deze bliksemschichten produceerden ook radiogolven. Vanwege hun extreem lage frequentie kunnen deze golven zonder weerstand de aarde binnendringen en daardoor ontdekte Tesla de
resonantiefrequentie (6 – 8Hertz) van de aarde.
Tesla
was zijn tijd ver vooruit en helaas werden zijn ontdekkingen in die tijd niet serieus genomen. Omdat hij geen goed zakenman was, is hij in 1943 in armoede overleden.

Ionen

De ionosfeer rond onze planeet is positief elektrisch geladen, terwijl het oppervlak van de aarde juist een negatieve lading heeft. Hieruit kun je concluderen dat dit neerkomt op een elektrische spanning tussen de lagen van de aarde en de ionosfeer. Deze spanning wordt ontladen wanneer onweersbuien zich ontwikkelen in deze leegte.

Professor W.O. Schumann
Het was niet meer dan een halve eeuw later na de ontdekking van Tesla, toen de Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann van de T.U.van München in 1952, voorspelde dat er elektromagnetische staande golven in de atmosfeer zijn gevormd, in de holle laag tussen het oppervlak van de aarde en de ionosfeer. Dit kwam tot stand doordat Schumann zijn studenten onderwees over de fysica van elektriciteit.
Tijdens een les over
condensatoren vroeg hij hen om de frequentie te berekenen tussen de binnenste en buitenste bal, dus de aarde en de ionosfeer. Ze kwamen uit op een getal van 10Hz.
Dit werd bevestigd in 1954 toen metingen van Schumann en König resonanties aantoonden en uitkwamen bij een van de belangrijkste frequenties n.l. van 7,83 Hz.
In de jaren daaropvolgend hebben verschillende onderzoekers de Schumann Resonantie wereldwijd onderzocht en een aantal eigenschappen en kenmerken zijn toen vastgesteld.

De aarde is bolvormige en daarbuiten de ionosfeer met een holle ruimte er tussen.
D
ie holte daartussen, ontstaat door het geleidende oppervlak van de aarde en de buitenste begrenzing van de ionosfeer, gescheiden door niet-geleidende lucht.
Elektromagnetische impulsen worden gegenereerd door elektrische ontladingen zoals bliksem die zich verspreid in de holle tussenruimte.
Bliksemontladingen vormen een
high-frequency component”, waarbij frequenties tussen 1 kHz en 30 kHz, gevolgd door een “laagfrequente component” bestaande uit golven en frequenties onder 2 kHz en geleidelijk toenemende amplitude.
Deze produceert elektromagnetische golven in de zeer lage (VLF) frequentie en bereikt extreem lage (ELF,
extreem lage frequentie, 1-100 Hz). frequentie. Schumannresonanties zijn dus pieken in het  ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum , die in de aardatmosfeer voorkomen.

Gezondheidsproblemen bij afwezigheid Schumann-golven
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer, een grote rol speelt bij genezing en gezondheid.
Bij de afwezigheid van de Schumann Resonantie ontstaan er fysieke en mentale problemen. Dit is in 2011 bevestigd door de Fransman Luke Montanye. Hij heeft namelijk onderzoek gedaan naar het geheugen van water en verwijderde het aanwezige DNA uit alle reageerbuisjes met water.
Ook bij ruimtereizen, naar de maan, werd het duidelijk dat de basisfrequenties van 7,83 Hz een zeer noodzakelijke aanvulling is op het menselijk lichaam. Astronauten die in de ruimte verbleven werden sneller moe en gedesoriënteerd. Na installatie van een methode die deze basisfrequentie kon opwekken, waren de klachten over.

Sinds de vroege jaren zeventig worden EEG’s bestudeerd van meditatiebeoefenaars, remote viewers, helderzienden en energie-therapeuten, dit om te zien of hun hersengolven samenhangen met hun bijzondere staat van bewustzijn.
Een gemeenschappelijk verschijnsel dat men ontdekte was dat deze mensen, terwijl ze bezig waren met hun activiteit, hersengolven produceerden op de grens tussen het alfa- en thèta-bereik, 7,0-8,0 Hz, ook wel ‘trage alfa-golven’ genoemd. Theta is waar REM-slaap (Rapid Eye Movement) plaatsvindt.

Veel van het herstel in ons lichaam vind plaats tijdens de slaap. De theta-toestand vibreert van 4-8 Hz en zien we ook als een overheersend hersengolfsignaal bij degenen die in diepe meditatie zijn..

Het bleek dat hun hersengolven, in hun veranderde staat van bewustzijn, geregeld in de pas ging lopen, dat wil zeggen: gelijk werden in fase en frequentie aan de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks het feit dat deze voortdurende fluctueert met maximaal 0,5 Hz. Werd de frequentie gewoon op de voet gevolgd door de hersengolven.

Door de superlage frequentie die door het lichaam van een cliënt stroomt, vanuit de handen van de genezer, verklaart waarom de meeste mensen tijdens bekwame healing sessies in een diep rustige meditatieve staat gaan. Dit gebeurd tijdens een Reconnective healing ook!

Hieruit concludeerde men dat onze hersenen ‘entrainment’ door de Schumann-resonantie ondergaan:
Ze gaan ermee in de pas lopen...
Het feit dat dit af en aan gebeurt, wordt verklaard met de zogenaamde ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ van ons brein. Van binnenuit wordt het alfa-ritme van de hersenen aangedreven voor perioden van 1,5 tot 28 seconden door elektrische signalen van 6 tot 10 Hz die komen vanuit groepen (kernen) hersencellen in de thalamus (een gebied gelegen in de hersenstam, diep in ons brein), waarvan de uitlopers reiken tot in de hersenschors, dit is de buitenlaag van onze hersenen.

Tussen deze perioden zijn pauzes van 2 tot 20 seconden, die de ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ genoemd worden.
Tijdens deze vrije loop-perioden, wanneer de hersenen even niet onder invloed staan van de thalamus-kernen, kunnen ze mee gaan trillen met de Schumann-resonantie.
De thalamus-kernen produceren elektrische golftreintjes van 6-10 Hz gedurende perioden van 1 tot 3 seconden, wat zelfs tot 28 seconden door kan gaan. Tijdens innerlijke ontspanningssessies, ter bevordering van iemands zelfherstel / zelfgenezing, wordt ook vaak een entrainment van de hersengolven (EEG) door het hartritme (ECG) geconstateerd.

In feite neemt dan het (in het hoofd) zestig keer sterkere elektrische veld van het hart dat van de hersenen mee in zijn ritme. Dus deze twee stemmen zich op elkaar af..

Entrainment’ is te vergelijken met wat er gebeurt als twee slingerklokken aan één en de zelfde muur hangen. Ze zijn dus met elkaar verbonden door de zelfde muur!
Als ze pas opgehangen zijn, tikken ze in een verschillend ritme, maar na verloop van tijd tikken ze in het zelfde ritme, doordat de krachtigste klok zijn ritme oplegt aan de zwakkere. Deze energie frequentie/ word dus overdragend via de muur.

Leuk experiment met metronomen https://youtu.be/T58lGKREubo


In een levend organisme zijn
de elektromagnetische trillingsbronnen, zoals hart en hersenen, aan elkaar gekoppeld, waardoor entrainment mogelijk is. Dit is een vorm van resonantie, die de trillingsbronnen samen energie bespaart.

Er zijn ook metingen gedaan aan de elektromagnetische velden die uitgezonden worden door het lichaam, zoals aan de handen van energie-therapeuten terwijl zij een behandeling geven. Ook hier werden dezelfde laagfrequente golven en golfpatronen geregistreerd als in hun EEG en in de Schumann resonantie.

Kort samengevat
In bovengenoemde ontdekkingen is het duidelijk dat er iets in de handen van de therapeut geactiveerd wordt als hij/zij zich ontspant en door deze ontspanning zijn/haar EEG in staat stelt om het ritme aan te nemen van de basisfrequentie van de Schumann-resonantie.

Dit zorgt voor een toegenomen vermogen tot zelfherstel bij de persoon die op dat moment onder behandeling is, maar ook bij de therapeut zelf. Dus door de super lage frequentie die door het lichaam van een cliënt stroomt, vanuit de handen van de therapeut, verklaart waarom de meeste mensen tijdens bekwame healing sessies in een diep rustige meditatieve staat gaan. Dit gebeurd tijdens een Reconnective healing ook!

Synchronisatie

Tot nu toe is er geen literatuur gevonden die aantoonde dat deze relaties er niet zijn. Het woord ‘zelfherstel’ heeft betrekking op het volgende proces:
Zolang als het leeft, zal een organisme ernaar streven zijn interne balans op het gebied van stofwisseling, intactheid van weefsel, etc. in stand te houden. Zodra deze balans wordt verstoord, zal het organisme proberen deze te herstellen.  Dit wordt ‘homeostase’ genoemd.

Een organisme wordt ziek wanneer er sneller schade aangericht wordt, dan het kan herstellen.

Als de beschadiging op tijd stopt, kan het organisme zich nog herstellen.
Als de balans van het organisme tot voorbij een zeker punt verstoord raakt, kan een ziekte ontstaan, die in de ernstigste gevallen fataal afloopt.

 

Als het zelfherstelvermogen van een organisme gestimuleerd wordt, kan dit leiden tot een sneller en effectiever herstel van zijn interne balans. Het menselijk lichaam kan zich dus afstemmen op de elektromagnetische golven van de Schumann-resonantie in de atmosfeer. Volgens de, in verschillende literatuur aangetroffen modellen, worden deze trillingen ontvangen en versterkt door diverse nano-structuren in en rond de hersenen.

Dit maakt synchronisatie van de hersengolven met de Schumann-resonantie mogelijk in de perioden dat deze niet worden aangedreven door de thalamus-kernen. Door geleiding van deze golfvormen door het hele lichaam via het perineurale systeem, komen ze ter beschikking aan het hele lichaam en stimuleren ze zelfherstel. Dus door de correlatie tussen de Schumann-resonantie en zelfherstel principe is het mogelijk om zelfherstel te stimuleren met de Schumann-resonantie.
Energie heling is dus zeer effectief als ondersteunend middel in een breed terrein van de geneeskunde.

Wetenschap

Geest en hart komen samen om het mysterie van de geneeskunst te ontrafelen.
Nu, met voldoende overtuigend onderzoek en concrete wetenschappelijke gegevens, worden vibratie en licht verbonden met het weefsel van dit spectaculaire wonder dat we het menselijk lichaam noemen. Het zeer opmerkelijke vermogen om te fungeren als een zend / ontvangend apparaat om genezing te vergemakkelijken, is ongelofelijk ingenieus natuurlijk.

Een energie uitwisseling, (licht & vibratie) worden door soms slecht geïnformeerde of ongeschoolde mensen nog regelmatig beschouwd als psychosomatische, placebo- of geloofssystemen.

Systemen of technieken die alleen werken als de ontvangende partij erin gelooft, maar dat is dus beslist niet waar! Gelukkig zijn er steeds meer mensen wel eens hebben gehoord, of een ervaring gehad, met de helende werking van energie heling of Reconnective healing.
Er zijn inmiddels duizenden ongelooflijke rapporten van wonderbaarlijke transformaties van emotioneel trauma en ooit terminale ziektes tot prachtig en mystieke ervaringen hebben geleid! De lijst is inmiddels eindeloos.

Dit was niet altijd zo

Tijdens de vroege dagen van energetische genezing was er enorme tegenstand.
Ondanks dit verzet gingen beoefenaars van energetische genezing door, ongedwongen maar niet onomstreden. Velen werden verbannen, bedreigd of zelfs aangevallen vanwege de overtuiging dat ze hekserij beoefenden.
Tegen alle verwachtingen in en vastbesloten om een nieuw licht in de wereld te brengen, werd de praktijk van energie genezing, op afstand of in persoon, steeds groter en verspreidde zich uiteindelijk naar elk deel van de wereld.

Van mysterieuze sjamanistische genezers die diep in de bossen van Zuid-Amerika leven en diepgaande boeddhistische meesters die voor altijd geïsoleerd leven in de hoge Himalaya van Bhutan en Tibet tot mensen die energie healing gebruiken bij vermoeide reizigers op enkele van 's werelds grootste luchthavens, de kosmische draad van liefde blijft elkaar raken een wereld waarin we steeds meer van elkaar, en onze oorsprong, vervreemd zijn geraakt.

Van een breuk die binnen enkele minuten herstelt, tot het genezen van wonden. En van het verdwijnen van emotioneel trauma en mentaal leed, om gelukkig nooit meer terug te keren.. De magie en vreugde van deze energie reis is heel bijzonder en kan en zal het leven voor de ontvanger veranderen. Het is altijd weer een eer en vreugde om getuige te mogen zijn van dergelijke wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Ik zal van iemand verwachten dat hij/zij mijn woorden als de waarheid beschouwt. Ik schrijf en vertel er graag over, maar eigenlijk zou je het zelf eens moeten ervaren om dit beter te begrijpen..

Het is een vrij lange uitleg geworden, maar ik wilde deze informatie niet op te splitsen in twee aparte blogs!

Wil je graag meer informatie over of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met me op.

 

https://www.bureaustralingmeten.nl/wat-is-de-schumann-resonantie/

https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20200309/positiviteit-en-schumann-resonantie-bieden-bescherming-tegen-virussen-en-straling/

http://www.theradiantfamily.com/what-we-have-written/jason-the-science-behind-energetic-healing-part-i

https://schumanninstituut.nl/schumann-resonantie/wat-is-de-schumann-resonantie/

Rating: 2.3333333333333 sterren
3 stemmen