Fibromyalgie

blog over fibromyalgie door reconnectivehealing bilthoven

Fibromyalgie (FMS)

Hoeveel mensen hebben fibromyalgie?
Dat is helaas nog steeds onduidelijk. Maar men weet dat er dagelijks honderden mensen zijn die de diagnose fibromyalgie krijgen bij komen. Men schat dat ongeveer 500.000 , alleen al in Nederland , mensen lijden aan fibromyalgie. Het is dus een schatting, het kan zelfs véél meer zijn. Het moeilijke is dat fibromyalgie patiënten regelmatig ook nog andere chronische ziekten hebben waardoor het niet helemaal onduidelijk isVooral vrouwen lopen de kans om fibromyalgie te ontwikkelen; 75-90% van de patiënten is vrouw.
Bij hen is de pijn vaak ook nog heftiger dan bij mannen en kinderen met de aandoening.  Hóé dit komt, is helaas (nog) onbekend.

 

In mijn zoektocht naar informatie over de mogelijk diepere liggende oorzaak, van fibromyalgie, vond ik maar weinig informatie over de emotionele en spirituele kant van fibromyalgie. Ik moest daar daar echt heel erg gericht naar op gaat zoeken, en nog kon ik er niet veel over vinden.
Ik heb dit onderwerp al vrij lange tijd op de spreekwoordelijke plank liggen, maar gevoelsmatig had ik nog onvoldoende informatie om er een blog over te schrijven.
In januari 2020 heb wel al iets geschreven, maar dat was de ervaring van iemand die Reconnective Healing sessies heeft gehad, en dus ook fibromyalgie heeft, en hoe zei dit als heel positief had ervaren.
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog/613315_fybromyalgie-8-1-2020

In de loop der tijd wel al verder gezocht en linkjes bewaard. Nu eindelijk alle informatie maar eens naast elkaar gelegd om te kijken naar de overeenkomsten die andere, meestal artsen, aan kennis en inzichten hierover hebben gedeeld.

 

Fibromyalgie en de hoofd-lichaam-geest-verbinding

Dr. Salt: (William B. Salt II, M.D., is gecertificeerd voor zowel interne geneeskunde als gastro-enterologie)
Fibromyalgie wordt beschouwd als een functionele ziekte, dus de symptomen zijn echt en niet ingebeeld, en de medische tests zijn normaal. De meeste patiënten en artsen bekijken en begrijpen fibromyalgie en gerelateerde functionele ziekten door middel van wat we een biomedisch model noemen, dat er niet in slaagt om ziekte te verklaren waar er geen bewijs van ziekte is. Het model is gebaseerd op 'reductionisme', waarbij alle problemen van A tot B kunnen worden verklaard, oorzaak en gevolg, en gebaseerd op dualisme, dat geest en lichaam gesplitst en gescheiden zijn.

 

Zitten de symptomen allemaal in het hoofd?
Dr. Salt: “De symptomen zitten niet allemaal in het hoofd, maar in hoofd, lichaam & geest.
Het orgaan in het hoofd, de hersenen, en de geest is verbonden met het lichaam, en we weten dit via de verbinding met het ruggenmerg, via het autonome zenuwstelsel en via het
neuropeptide-boodschappercommunicatiesysteem, dat wil zeggen, kleine eiwitmoleculen die circuleren door het lichaam en communiceren berichten heen en weer tussen hersenen en lichaam en vice versa. We weten dus dat we vanuit een holistisch perspectief naar het lichaam, in combinatie met de geest, moeten kijken om te beginnen te begrijpen dat de symptomen, hoewel reëel, niet kunnen worden verklaard door een biomedisch model dat alleen naar het lichaam kijkt “.

 

“Wij geloven dat er een verband bestaat tussen fibromyalgie en een abnormale reactie op stress, of een abnormale stressreactie. Stress kan worden gedefinieerd als de perceptie van een fysieke of psychologische dreiging, en de perceptie slecht voorbereid te zijn om met die dreiging om te gaan.
Elke keer dat een persoon overmatige stress ondergaat, kan dat een factor zijn die bijdraagt
aan fibromyalgie.
We moeten twee dingen heel goed begrijpen over stress..
De eerste is dat stress perceptueel is. Het gif van de een is het drankje van de ander.
Ten tweede kan de perceptie van stress plaatsvinden op een onbewust niveau van de geest, dus we zijn ons er misschien niet van bewust dat we vanuit een cognitief perspectief onder de stress staan”.

 

Waarom krijgen mensen fibromyalgie?
Dr. Season: (Edwin H. Season, M.D., gecertificeerd voor orthopedische chirurgie)
“Er zijn een aantal factoren, en stress is slechts één factor. Wat we hebben gevonden, is dat fibromyalgiepatiënten vaak een slaapstoornis hebben en dat ze vaak gedeconditioneerd zijn of niet in conditie zijn. Vanuit dat oogpunt zijn we van mening dat deze factoren verband houden met de ontwikkeling van fibromyalgie. Of de toestand van fibromyalgie de slaapstoornis of de deconditionering veroorzaakt, of omgekeerd, de slaapstoornis en de deconditionering produceert fibromyalgie, we kunnen het gewoon niet zeker weten ,  maar er is een sterke associatie. Er zijn dus ook andere factoren.

 

Wat betekent "fibromyalgie"? Waar komt het woord vandaan?
Dr. Season: "Fibro" betekent fibreus weefsel en fibreus weefsel maakt deel uit van de bindweefsels die het lichaam bij elkaar houden in het spier-skeletstelsel. "Myalgie" betekent pijnlijke spieren en alle patiënten met fibromyalgie hebben wijdverspreide spierpijn”.

 

Is fibromyalgie gerelateerd aan het prikkelbaredarmsyndroom (IBS) en hoe komt dat?
Dr. Salt:Fibromyalgie en IBS zijn wat artsen functionele ziekten noemen, en het woord of de term "functioneel" betekent dat de symptomen echt zijn en niet ingebeeld, maar wanneer medische tests worden uitgevoerd, zoals röntgenfoto's of endoscopieën, of biopsie, of laboratoriumtests, blijken de testen normaal te zijn. Dit kan erg frustrerend zijn voor zowel patiënt als arts.
Er zijn eigenlijk veel functionele ziekten;
fibromyalgie en IBS zijn twee van de meest voorkomende. Veel symptomen waar mensen tegenwoordig mee de dokter gaan, kunnen niet altijd worden verklaard door medische tests. Andere voorbeelden zijn spanningshoofdpijn, niet-cardiale niet-hartgerelateerde pijn op de borst, chronische vermoeidheid en interstitiële cystitis.

Veel patiënten hebben meer dan eens, functionele ziektediagnoses. Wetenschappelijke studies bevestigen dat 30 tot 70% van de patiënten met de diagnose fibromyalgie ook IBS hebben en dat 30 tot 70% van de patiënten met de diagnose IBS en fibromyalgie hebben. De relatie is dat functionele ziekten ontstaan zijn in het biopsychosociaal-spirituele… of het mind-body-spirit-model.
Een andere veelvoorkomende aandoening die zo'n functionele aandoening is, kaakpijn, of wel temporomandibulaire genoemd. Temporomandibulaire dysfunctie (TMD) is een verzamelnaam voor stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauworgaan.

Voor meer informatie over de dieperliggende oorzaak van prikkelbare darm syndroom, lees dan mijn blog van24 mei 2021

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog/674224_prikkelbare-darm-syndroom-pds-24-mei-2021

 

Hoe kan informatie over de mind, body, spirit helpen bij het oplossen van de symptomen?
Dr. Salt: “We zijn ervan overtuigd dat het belangrijkste element voor mensen en patiënten met fibromyalgie, IBS en andere functionele ziekten, kennis en begrip is. Dat het belangrijk is om de verbinding tussen lichaam en geest te begrijpen en te accepteren.
We hebben het gevoel dat iedereen, mensen, patiënten en artsen, de neiging heeft om onze
individuele genezingskracht te onderschatten. We zijn er sterk van overtuigd dat behandeling en genezing niet hetzelfde zijn; behandeling is de toepassing van iets uitwendig, of iets dat aan de patiënt wordt gegeven, vaak door een arts, maar zelfs een natuurlijke stof zoals een kruidenpreparaat…. Maar de echte genezing daarentegen, komt altijd van binnenuit”.
“Wij zijn van mening dat mensen en patiënten die aan deze aandoeningen lijden, de neiging hebben hun eigen vermogen om te genezen erg te onderschatten en dat ze krachtiger zijn dan we ze allemaal, en zich zelf, toeschrijven.
Neuropeptiden kunnen worden in- en uitgeschakeld door gedachten, geloof, ontspanning, lichaamsbeweging, voeding, slaap en medicatie.
En dus in een poging om patiënten met fibromyalgie te genezen, kunnen verbeterde gezondheidsgewoonten die gepaard gaan met lichaamsbeweging, goede voeding, goede slaap en
mogelijk medicatie, in uitzonderlijke gevallen antidepressiva, gunstig zijn”.

Zijn er onderzoeken gedaan om aan te tonen dat "HSP's" of "hoogsensitieve mensen" vaker last hebben van FMS?
Dr. Salt: “De heersende concepten van wat ten grondslag ligt aan fibromyalgie en IBS omvatten een zeer belangrijke kwestie, namelijk dat er iets gebeurt op het niveau van de ziel/ geest & hersenen, zodat de personen die lijden aan symptomen van fibromyalgie en IBS een verhoogde gevoeligheid hebben op prikkels. Die prikkels kunnen ook subtiele prikkels zijn, bijvoorbeeld iets dat wordt gegeten dat normaal gesproken niet de stress of het ongemak zou veroorzaken bij iemand die als 'normaal' wordt beschouwd.
Maar we geloven dat er een verandering is op het niveau van de
ziel/ geest & hersenen, zodat de gevoeligheid wordt verhoogd; op het gebied van spijsverteringsgeneeskunde noemen we dit "versterkte viscerale" gevoeligheid. Dat mechanisme van verhoogde lichamelijke gevoeligheid lijkt ook te werken bij fibromyalgie”.

 

Chakra’s
Binnen ons energiesysteem zijn er zeven energiecentra, of chakra's, in het lichaam - elk corresponderend met een bepaald deel van het lichaam en met bepaalde emotionele en spirituele domeinen. Wanneer er een onbalans in een chakra is, kan een overeenkomstige lichamelijke ziekte het gevolg zijn; emotionele problemen en trauma's veroorzaken vaak onevenwichtigheden. Vanuit het perspectief van de energetische geneeskunde kan fibromyalgie worden gekoppeld aan een onbalans in de eerste chakra, een centrum van energie in je lichaam, ook wel je wortelchakra genoemd.

Het eerste chakra is verbonden met onze 'wortels', waaronder onze familie van herkomst en onze 'stam' (bijv. raciale groep, religieuze groep, etnische groep, enz.). Onevenwichtigheden op dit gebied kunnen te maken hebben met vroege berichten en overtuigingen die we, met betrekking tot onze waarde als individuen, onze gevoelens van veiligheid en angst, en onze plaats in de wereld, hebben gehoord of zijn ons verteld toen we opgroeiden. Ook ervaringen van misbruik en trauma zijn aan dit energiecentrum gekoppeld.
Als we negatieve berichten over onszelf en onze plaats in de wereld hebben ontvangen, kunnen deze wonden zich uiten als fysieke symptomen, vooral als ze worden ontkend of weggedrukt.

In termen van emoties en gedrag kan de onbalans van de eerste chakra zich op vele manieren uiten. Vrouwen met de diagnose fibromyalgie lijken enkele kenmerken gemeen te hebben, waaronder de behoeften van anderen voor die van henzelf stellen, moeite hebben om negatieve emoties te uiten en moeite hebben om naar hun lichaam te luisteren.

Ander onderzoek gedaan in 2015, hebben net als hierboven door Dr. Salt & Dr. Season is beschreven, aangetoond dat er een verband is tussen bacteriële overgroei in de dunne darm en fibromyalgie.
Aangezien de biljoenen bacteriën die in onze darmen leven rechtstreeks communiceren met ons zenuwstelsel en ons immuunsysteem, is het handhaven van een gezonde darmflora de sleutel tot het behoud van onze gezondheid. Wetenschappers onderzoeken het delicate evenwicht tussen de nuttige en schadelijke bacteriën die we huisvesten. Ons microbioom is een opwindende grens in ons begrip van het menselijk lichaam.

Edgar cayce en Dr. Rife, deze twee waren hun tijd ver vooruit

Edgar Cayce

Edgar Cayce, (Hopkinsville, Kentucky, 1877-1945), was een van de meest bekende helderzienden in de spirituele beweging van rond de eeuwwisseling. Cayce begon met alternatieve genezing in de jaren1920, met behulp van een combinatie van spirituele lezingen en homeopathische medicijnen. In 1925 vestigde hij zich in Virginia Beach, waar hij een ziekenhuis (1928) en de Association for Research and Enlightenment (1931) oprichtte. Cayce werd beschouwd als de Nostradamus van zijn tijd. Volgens de musea van Hopkinsville gaf hij tijdens zijn leven meer dan 14.000 paranormale lezingen.

Het nieuws over zijn indrukwekkende bekwaamheid verspreidde zich en mensen zochten meer en meer zijn hulp. Ondanks zijn bekendheid weigerde Cayce kosten in rekening te brengen voor zijn lezingen. Edgar Cayce was een zeer nederige man en hij heeft nooit materieel geprofiteerd van zijn paranormale gaven. Hij was fotograaf van beroep en daar verdiende hij zijn onderhoud mee. Tot de dag van vandaag zet zijn organisatie nog steeds de studie van holistische gezondheid, reïncarnatie, spiritualiteit en oude mysteries voort.

Het perspectief van de Cayce readings op fibromyalgie!        
Volgens de National Institutes of Health is het syndroom dat momenteel fibromyalgie wordt genoemd, heeft in de loop der jaren diverse namen gekend, maar tijdens het tijdperk van Edgar Cayce, werd het gewoonlijk spierreuma genoemd.
Verschillende mensen met deze diagnose ontvingen Cayce-readings en adviezen voor hun gezondheidstoestand.

Lezing 3255-1 werd gegeven voor een vierenzestigjarige vrouw wiens symptomen een persoon met fibromyalgie goed beschrijven:
“Dit is wat normaal gesproken een toestand zou kunnen worden genoemd waarin de algemene belasting de batterij voor het lichaam heeft leeggemaakt; dat wil zeggen, de giftige krachten in het lichaam zijn overdreven geworden. Zo zijn er soms pijn in de armen of schouders, in de rug, door de onderste ledematen en door de buikstreek. Al deze komen en gaan, afhankelijk van hoe goed en hoe grondig de eliminaties in het lichaam zijn, en of het lichaam in het dieet de algemene fysieke krachten alkalisch houdt of het grootste deel zuur laat worden”. (3255-1)
De informatie in de metingen versterkt dat gastro-intestinale problemen de primaire oorzaak van haar symptomen zijn. De aanbevelingen van de Cayce-metingen voor de behandeling van spierreuma omvatten het volgen van een gezond dieet, veel water drinken en dagelijkse lichaamsbeweging.

Zo werd lezing 5233-1 gegeven voor een 79-jarige man die leed aan spierreuma.
De lezing verwees naar "systemische toxiciteit" als een oorzakelijke factor voor zijn spier- en gewrichtspijn. Aanbevelingen voor de behandeling van deze man omvatten darmspoelingen, dampbaden en massage en milde laxeermiddelen. Het herstellen van een gezonde darmwerking om de “toxiciteit” van het lichaam te verminderen was het hoofddoel.
In een andere lezing (1703-2) werd besproken dat een dergelijke "toxiciteit" verband houdt met een onbalans tussen gezonde bacteriën en ongezonde bacteriën in de darmen.

 

Interessant is dat de moderne medische wetenschap nu dezelfde fibromyalgiebehandeling adviseert als de Cayce-metingen van toen.
Fibromyalgie patiënten moeten een voornamelijk plantaardig, niet-verwerkt, niet-gefrituurd, suikerarm dieet gebruiken.
Het is aangetoond dat het eten van hele, conserveermiddelvrije voedingsmiddelen het aantal gezonde bacteriesoorten in de darm verbetert en het immuunsysteem versterkt.
De meeste groenten, noten en fruit vallen in de Cayce-lijst*.  Alkaliproducerende voedingsmiddelen moet 80% van het dieet uitmaken. De meeste granen, zetmeel, vlees en snoep zijn zuur producerend, mag maar 20% van het dieet uitmaken!
Veel water, 6-8 glazen per dag, (voor en na de maaltijd) werd vaak aanbevolen. Zowel de Cayce-metingen als moderne onderzoeken bevelen ook matige aerobe oefeningen aan, zoals zwemmen en wandelen, om de conditie van fibromyalgie patiënten te verbeteren en hun spierpijn en gevoeligheid te verminderen.

Overzicht van de therapeutische regimen!
De behandelingen die in de Cayce-lezingen over fibromyalgie worden aanbevolen, zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de spijsvertering, de bloedsomloop, het zenuwstelsel en het eliminatiesysteem.
Dieet, matige lichaamsbeweging, een milde vorm van energetische geneeskunde, spinale manipulaties en algemene massage, colonirrigatie en ricinusoliepakketten zijn therapieën die bedoeld zijn om deze vitale systemische functies te verbeteren.
Zoals typerend was voor Cayce's holistische benadering, werden altijd de mentale en spirituele aspecten van therapie benadrukt.

 

*Basistherapieën aanbevolen voor de behandeling van fibromyalgie door Edward Cayce:

1. Dieet: Het basisdieet van Cayce is bedoeld om de opname en eliminatie te verbeteren. Het dieet is gericht op fruit en groenten en vermijdt gefrituurd voedsel en geraffineerde koolhydraten ("junkfood").

2. Voorkomen van constipatie: Het wordt aangemoedigd om dagelijks zes tot acht glazen zuiver water te drinken. Milde laxeermiddelen of darmspoelingen (bij voorkeur) kunnen nuttig zijn als constipatie een probleem is.

3. Casterolie pakketten: Castorolie pakketten over de buik worden aanbevolen om de eliminatie te verbeteren en ontspanning te bevorderen.

4. Manuele therapie&  energetische therapie : Massage wordt aanbevolen om het lichaam te ontspannen en de bloedsomloop en eliminatie te verbeteren. Osteopathische of zachte chiropractische behandeling wordt aanbevolen om eventuele druk te verlichten die de bloedsomloop kan belemmeren en de eliminatie vermindert. Energie heling ( dus lage energie frequenties)  kunnen ook een positief effect hebben op mensen met fibromyalgie 

5. Stressvermindering: Meditatie, yoga en andere ontspanningstechnieken kunnen mensen helpen die aan fibromyalgie lijden.

6. Matige oefeningen: wandelen, zwemmen of andere matige lichaamsbeweging wordt aanbevolen. Wees zoveel mogelijk buiten in de open lucht.

7. Houding en emoties: De mentale en emotionele aspecten van genezing werden vaak besproken in de Cayce-lezingen. Vooral een houding van verlangen en verwachten om genezen te worden, is belangrijk. Een positieve mentale en emotionele houding en kan worden gecreëerd en behouden door te focussen op een hoog doel (ideaal) om genezen te worden.

(Opmerking: de bovenstaande informatie is niet bedoeld voor zelfdiagnose of zelfbehandeling. Raadpleeg een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voor hulp bij het toepassen van de informatie in de Cayce Health Database.)

In de periode van Edgar Cayse was er nog geen Reconnective helaing , maar wel de Rife machine!  Het is mij niet bekend of Cayce van het bestaan van de Rife machine afwist.

 

Wat is een Rife Machine?
Raymond Rife
ontwikkelde de Rife-machine in de jaren 1920  ( zie foto) .Hij was een Amerikaanse wetenschapper.
De machine wordt ook wel een Rife frequentiegenerator genoemd. De Rife-machine en andere soorten vergelijkbare machines produceren golven met een lage energie frequentie. Deze golven worden ook wel radiofrequente elektromagnetische velden genoemd. Ze hebben een lage energie in vergelijking met röntgenstralen of radiotherapie die veel energie hebben. Het gebruik van lage energetische golven als behandeling komt minder vaak voor, maar er is wel wat onderzoek naar gedaan.
Maar zoals in de loop der jaren veel voor kwam,  en in de 21e eeuw nog steeds wel gebeurd, werden “alternatieve” middelen en helingen steeds minder gepromoot. Erger nog,  ze werden in het verdomhoekje geplaatst en simpelweg ls kwakzalverij bestempeld! 

De Rife machine is dus eigenlijk vergelijkbaar met de frequenties die Reconnective Healing. Er zijn resultaten bekend van Reconnective Healing sessies bij mensen met Fybromialgie.

 

Nogmaals de link naar mijn blog
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog/613315_fybromyalgie-8-1-2020

Blog : energie heling werkt dit echt?
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog/618548_energie-heling-werkt-dit-echt-15-12-2020

 

Fibromyalgie (Spiritueel - Overweldigende resonantie uit vorige leven!

Op mijn zoektocht naar de dieperliggende betekenis van fibromyalgie stuitte ik ook op onderstaande informatie.
Het kan zijn dat je helemaal niet in reïncarnatie gelooft, en dat mag uiteraard, maar toch wil ik ook deze informatie delen.
Zoals met alle informatie die je leest of hoort of vind, kijk wat je aanspreekt en waar je het juiste gevoel bij hebt.
Vind je onderstaande informatie maar niks, geen probleem....Dan is dit duidelijk niet voor jou, anders zou het je nl. wel aanspreken.

Fibromyalgie is een teken van "ziele vermoeidheid" waarbij het fysieke lichaam in het huidige leven zo belast wordt door resonanties uit vorige levens dat het niet goed kan functioneren totdat het een abnormaal lange rustperiode heeft gehad. Deze resonanties manifesteren zich als gifstoffen in je lichaam die zijn opgeslagen in je cellulaire geheugen.

Degenen die fibromyalgie hebben zijn meestal: "oude zielen" die het grootste deel van hun vorige leven op het pad van avontuur, verkenning en/of oorlog zijn geweest. Deze paden brengen hen onvermijdelijk in situaties waarin ze gewond raken, verdrinken, geslagen, vergiftigd enz.
Meestal zijn ze ook het type dat de neiging heeft om het te overdrijven: consequent voorbij de pijn duwen door hun lichaam en geest op te offeren aan "eisen" van hun doelen. Dat is de reden waarom ze kunnen incarneren in "families met fibro", zodat ze de genetica en het gedrag zullen aantrekken die nodig zijn om deze ziekte op te lopen. Hun lichamen raken uiteindelijk zo overladen met resonanties uit vorige levens dat ze geen andere keuze hebben dan hun "beschadigde voertuigen" te koesteren en te waarderen.


Wil je hier meer over lezen?  Ga dan naar onderstaande link (het is in het Engels)
http://www.healpastlives.com/pastlf/karmdict/kdfibro.htm

 

Aanvulling op bovenstaande inzichten!
Deze inzichten komen uit het boek van Christiane Beerlandt  ( De Sleutel tot Zelf-Bevrijding)
Kernoorzaak volgens Christiane:
Blijven staan, weigering, niet willen doorgaan, nog groeien, n och leven. Het is nu genoeg geweest, je wil er  niets meer mee te maken hebben. Jo overstroomt van opgeslagen emoties, verdriet, weemoed, pijnlijke herinneringen uit het verleden.
Jij zet je schrap, een hoekig verzet; het kind in jezelf lijdt en v erlangt naar het zoete, het warme, het aardse, liefde. Maar jij hebt al te veel pijn doorstaan;  jij versteent nu als het ware, je snijdt je af van je zachte gevoelens, jij gunt jezelf  het zoete niet, omdat jij te veel van andere verwachte.
Krachtige innerlijke energiestromen wensen door te stromen in creativiteit, maar jij verzet je tegen deze natuurlijke stroming. Je bent nu hard voor het kind in jezelf!

Bron:

https://www.psychologyorlando.com/the-spiritual-side-to-fibromyalgia.html

https://www.prohealth.com/library/treating-fibromyalgia-and-the-mind-body-spirit-connection-21599https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-therapies/rife-machine-and-cancer

https://www.edgarcayce.org/the-readings/health-and-wellness/holistic-health-database/overview-of-fibromyalgia/
Christiane Beerlandt  ( De Sleutel tot Zelf-Bevrijding)

Rating: 4 sterren
1 stem