Nagelbijten

Nagelbijten!
Nagelbijten gaat al millennia terug, de oude Griekse filosoof Cleanthes zou bijvoorbeeld verslaafd zijn geweest aan het bijten van zijn nagels.
Nagelbijten begint heel vaak tijdens de kindertijd, kan aanzienlijk toenemen tijdens de adolescentie en neemt dan vaak weer af in de volwassen leeftijdMaar deze gewoonte kan helaas ook doorgaan tot in de volwassenheid. Iedereen bijt wel eens een keer op een nagel, dat is natuurlijk geen enkel probleem!
Volgens statistieken bijt ongeveer 30% van de kinderen, 45% van de tieners, 25% van de jonge volwassenen en 5% van de oudere volwassenen op hun nagels. Meer mannen dan vrouwen bijten aan hun nagels, vermoedelijk is dit omdat vrouwen meer geven om het uiterlijk van de nagelsObsessief-compulsieve stoornis (OCS), waar nagelbijten ook wel onder valt, houdt mensen vast in een eindeloze cyclus van repetitief gedrag en gedachten.

De meeste vroege verklaringen van nagelbijten zijn  gelukkig volledig genegeerd.
Sigmund Freud geloofde bijvoorbeeld dat overmatige borstvoeding tijdens de kindertijd zou kunnen leiden tot een zogenaamde 'oraal ontvankelijke' persoonlijkheid, en een neiging om op nagels en andere voorwerpen te kauwen, evenals een duidelijke voorkeur voor orale seks…??  
Freud had eigenlijk geen enkel goed bewijs voor dit idee!
Later beschouwden sommige onderzoekers nagelbijten, haar plukken (trichotillomanie) en huidplukken ( excoriatiestoornis) als milde vormen van zelfbeschadiging. Net als het opzettelijk verwonden van zichzelf, in extreme gevallen zelfs door zichzelf te snijden. Volgens deze theorie zou het bijten van de nagels een teken zijn van vijandigheid jegens zichzelf.
Dit idee ondermijnt echter wel het feit dat de meeste nagelbijters niet echt dol zijn op de schade die hun gewoonte veroorzaakt. Voor veel mensen is dit ook de belangrijkste reden waarom ze willen stoppen. Vanaf de jaren negentig begonnen de meeste psychologen het onderscheid te zien tussen een lichaamsgerichte repetitieve stoornissen en ernstigere vormen van zelfbeschadiging.

 

Nu ze dit gedrag beter beginnen te begrijpen, is een grote vraag of het moet worden gegroepeerd als een obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Volgens de nieuwste DSM (Diagnostic and Statistical Manual; het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen) is nagelbijten in een bredere categorie plaatsen met OCS. Er zijn veel onderzoekers, die specifiek lichaamsgerichte repetitieve stoornissen bestuderen, die het daar weer niet mee eens zijn.
Het woord “obsessief” betekent niet dat elk gedrag dat zich herhaalt ook een dwang is!
Compulsies worden bijvoorbeeld meestal geassocieerd met extreme niveaus van angst. Nagelbijten daarentegen gaat vaak, hoe vreemd dat ook mag klinken,  gepaard met plezier....  Hoewel mensen met OCS een grotere kans lijken te hebben om nagelbijters te zijn, lijken het toch wel verschillende aandoeningen te zijn.

De nieuwe theorie
Nagelbijten helpt ons onze emoties in balans te brengen..
Onlangs zijn psychologen tot een meer plausibele theorie van nagelbijten gekomen: dat het de bijter een tijdelijke ontsnapping, afleiding of een beetje plezier of ontspanning kan bieden. Veel mensen krijgen de drang om te bijten wanneer ze ondergestimuleerd (d.w.z. verveeld) of overprikkeld (gestrest of opgewonden) zijn. Als mensen ondergestimuleerd zijn, zorgt het gedrag voor stimulatie, en als ze overprikkeld zijn, helpt het hen te kalmeren. Net als nicotine is het idee dat nagelbijten een bifasisch (medisch in twee fasen verlopen) effect kan hebben: het kan onder bepaalde omstandigheden stimuleren en in andere ontspannen.

 

In een onderzoek werden mensen met onychofagie, trichotillomanie of ander lichaamsgericht repetitief gedrag in situaties gebracht die waren ontworpen om frustratie op te wekken (ze kregen dan een moeilijke taak die onmogelijk binnen de toegewezen tijd kon worden voltooid).
*
Verveling: ze werden achtergelaten in een kamer met , voor een tijdje, absoluut niets te doen.

* Angst: ze keken naar een notoir angstaanjagende scène van een vliegtuigcrash uit de film “Alive”,

* Ontspanning: ze bekeken een video van een strand vanuit een comfortabele stoel.

Het is natuurlijk duidelijk dat deze situaties enigszins kunstmatig zijn, maar toen de onderzoekers het gedrag van de deelnemers observeerden, en hen daarna ondervroegen hoe sterk hun drang om te bijten was, vonden ze iets interessants.
Deze mensen hadden een grotere drang om deel te nemen aan het bijt gedrag in de gestreste toestand en de saaie toestand, veel meer dan in de ontspannen toestand. Andere onderzoeken onder nagelbijters en haarplukkers zijn tot vergelijkbare conclusies gekomen. Het lijkt dus toch vrij duidelijk dat er een aantal emotionele factoren bij betrokken zijn.

 

Waarom we op onze nagels bijten
Een mogelijk antwoord heeft betrekking op de bevinding dat mensen met op het lichaam gerichte repetitieve stoornissen vaak perfectionisten zijn. Het kan zijn dat het afscheuren van een vreemd gevormde, of gebroken, nagel een bevredigend gevoel van perfectie voor de bijter kan geven, en de zoektocht naar deze bevrediging loopt dan uiteindelijk uit de hand.
Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer mensen met stressvolle situaties worden geconfronteerd, ze op de een of andere manier gedwongen worden om op hun nagels te bijten, omdat dit de spanning lijkt te verlichten.
Onderzoekers zijn van mening dat personen die perfectionisten zijn, wat soms betekent dat ze niet in staat zijn om te ontspannen en taken in een normaal tempo uit te voeren, de reden kan zijn waarom ze vatbaar zijn voor frustratie, ongeduld en ontevredenheid wanneer ze hun doelen niet bereiken. Sommige nagelbijters kunnen enorm veel tijd besteden aan het onderzoeken en verzorgen van hun nagels op onregelmatigheden en vervolgens proberen deze problemen op te lossen door dit met bijten te corrigeren.

 

Schuld
Sommige mensen bijten op hun nagels als ze zich schuldig voelen over iets of een bepaalde situatie.
Bovendien hebben sommige mensen de neiging zichzelf te straffen door op hun nagels te bijten om over het schuldgevoel heen te komen.
Nagels kunnen onder andere worden gebruikt om te krabben en ter bescherming. Nagelbijten duidt vaak op de angst om agressie te tonen, die vaak optreedt wanneer ouders te veel druk uitoefenen op kinderen en een gebrek aan zelfvertrouwen tonen.
Een kind dat op zijn nagels bijt, probeert meer zelfvertrouwen te krijgen. Geef een kind dus de vrijheid om alle aspecten van zijn/haar karakter te uiten zonder zich schuldig te voelen.

Frustratie
Met andere woorden, nagelbijten heeft mogelijk minder verband met zenuwen en angst dan met frustratie. Deze observatie, samen met het aangetoonde verband van het onderzoek tussen nagelbijten en andere perfectionistische eigenschappen (ongeduld, verveling en ontevredenheid) levert verder bewijs voor het idee dat perfectionisme zou kunnen leiden tot nagelbijten.
Het is ook mogelijk dat de oncontroleerbare drang om ze overdreven te verzorgen veel dieper gaat dan we ons realiseren.
Veel (andere) dieren lijken het tenslotte ook te doen! Sommige katten likken zichzelf overmatig, wat leidt tot vachtverlies, terwijl sommige paarden keer op keer in hun eigen flanken bijten en vogels hun veren uit trekken. Misschien is de drang om voorbij het punt van bruikbaarheid te gaan (in de mate dat we onszelf daadwerkelijk schade toebrengen) een eigenschap die terug te voeren is op de evolutionaire voorouders die we deelden met deze andere zoogdieren.

Verveling
Voor sommigen is deze nagelbijt gewoonte een reactie op verveling. Net als snoepen kan nagelbijten dus ook een teken zijn van verveling. Je zou het bijna een vorm van zelf bevrediging kunnen noemen.

Ten slotte is er mogelijk ook een meer alledaagse verklaring.
Misschien bijten we gewoon op onze nagels omdat ze er zijn. Psychologen zijn van mening dat je psychisch (niet chemisch) verslaafd kunt raken aan vrijwel alles: elke activiteit die een beloning oplevert, kan zichzelf in de loop van de tijd versterken.

Chirologie (handlezing)

Nagelbijten van uit een totaal andere hoek bekijken, levert soms nog meer inzichten op, waarom iemand op zijn of haar nagels bijt
Wanneer we iemand ontmoeten die op zijn/haar nagels bijt, denken we bijna altijd dat ze wel gestrest zullen zijn. Maar de overkoepelende term 'gestrest' heeft vele facetten. Bijten tot het op nagelkraakbeen (dat in de vijf elementen bij chirologie wordt geregeerd door het aarde-element) signaleert groeiachterstand. Aan de basis van het onbehagen dat uit hun gewoonte blijkt, is de onwil van de nagelbijter om te groeien of om de waarheid over bepaalde kwesties onder ogen te zien.

Er zijn dus die specifieke betekenissen die betrekking hebben op de individuele vingernagels die, door middel van het bijten, de meeste straf ondergaan. Verificatie hiervoor wordt gevonden in kruisverwijzingen naar vingerafdruk glyphe (een individuele markering of teken ). Dit houd in; de lijnen, handvorm, duimen en huidtextuur.
Het echte probleem van de persoon komt aan het licht vanuit “de vijf rijken”.  De vijf rijken zijn de counselingcontext van de vijf-elementen chirologie (handlezing), de fysieke, emotionele, beroepsmatige, mentale en spirituele niveaus van onze menselijke ervaring, waarbij elk rijk wordt bestuurd door een van onze vijf elementen, aarde, water, vuur, lucht en chi.

 

Duimen (chi element)
De duimen worden in de chirologie beheerst door de spirituele principes van chi. Gebeten duimnagels tonen vaak een soort scheiding in de persoon van hun spiritualiteit of hun religieuze identiteit. Duimen vertegenwoordigen ook de wil en het bijten wijst erop dat de eigenaar zich zorgen maakt en zich machteloos voelt over een schijnbaar onoplosbaar dilemma.

 

Wijsvinger (water element)
Wanneer voornamelijk de wijsvingernagels worden gebeten, wordt het emotionele leven van de persoon benadrukt. Hun onbehagen ligt in de hartverscheurende, verbijsterende pijn van eenzaamheid of uiteenvallen. Lees dit als een teken van een laag zelfbeeld, twijfel aan jezelf, emotionele kwetsbaarheid en behoefte aan troost en bescherming in de persoon.

Middelvingers (aarde element)
Middelvingers hebben alles te maken met aardse, eerste chakra zaken. Deze mensen maken ze zich zorgen over hun lichamelijke gezondheid, hun financiën of het gezin? Is er een dreigende verstoring van hun routine, zoals een verhuizing? Zitten ze vast, in een staat van traagheid in hun leven?

 

Ringvinger(vuur element)
Mensen die op hun ringvinger bijten, zijn hoogstwaarschijnlijk ongelukkig met hun werk. Ze kunnen last hebben van een lage levensvreugde, frustratie en een algemene depressie van hun vuurenergie. Iets voelt voor hen uit de hand. Je zou je bijna kunnen afvragen hoe ze hun eigen ondergang bedenken en hoe ze zelfvernietigend handelen?

 

Pink (lucht element)
Het bijten van pink nagels heeft verschillende mogelijke betekenissen; seksuele twijfel aan jezelf, financiële zorgen en onduidelijke communicatie. Het thema is hier communicatieblokkades, zowel subjectief als met anderen. De persoon zou aspecten van en intimiteit met zichzelf en anderen kunnen ontkennen. Ze hebben waarschijnlijk weinig vertrouwen in hun mentale capaciteiten en hebben het gevoel dat ze niet het intellect hebben om zich onder te dompelen in een hoeveelheid kennis.

“It’s nail-biting” (het is nagelbijtend spannend) is een uitdrukking die gebruikt kan worden om een spannende situatie te beschrijven, waar er onzekerheid is, met gelijktijdige anticipatie en angst voor de uitkomst. Deze onderliggende angst doordringt het leven van de chronische nagelbijter, die zowel bang is zijn leven stevig vast te pakken als te ontspannen en in een staat van flow te leven. Deze aandoening wordt beschreven door een gevoel van de constante behoefte om iets in de mond te houden. Sommige onderzoekers koppelden het aan een verstoorde moeder-kindrelatie.

 

Wat zijn de schadelijke effecten van nagelbijten?
Constant op je nagels sabbelen, bijten en kluiven verpest je nagels, want nagels zijn ontzettend gevoelig. Als je de nagelriem zoveel geweld aandoet, stoort dat de nagelgroei. De kans is groot dat er voorgoed kleine zielige nagels overblijven. Ook kan nagelbijten leiden tot ernstige afwijkingen die behandeld moet worden. Daarnaast kan het leiden tot eczeem, opzwellingen en infecties.

Krijg je veel bacteriën binnen als je nagelbijt?
Er zitten ontzettend veel bacteriën op je handen en vingers. Je kunt beter iemand een tongzoen geven dan een hand.  Maar met nagelbijten krijg je maar kleine hoeveelheden bacteriën binnen. Als je gezond bent, dan kan je afweersysteem hier heel goed mee omgaan. Die bacteriën worden zo om zeep geholpen, dat levert geen problemen op. Wel kan nagelbijten leiden tot ernstige afwijkingen die behandeld moet worden. Daarnaast leidt het tot eczeem, opzwellingen en infecties.

Wat gebeurt er als er wondjes bij je nagels ontstaan?
Dit kan ernstige gevolgen hebben. Bacteriën kunnen namelijk de hand binnendringen via wondjes en daar kunnen ze wel schade aanrichten. We hebben het dan vooral over streptokokken en stafylokokken. Deze kunnen naar binnen slaan en je pezen en spieren aantasten. Daarom moet je er bij wondjes op tijd bij zijn.

 

Is nagelbijten slecht voor je gebit?

Bij kinderen kunnen de tanden wat naar voren gaan staan, omdat ze vaak hun hele vinger in hun mond stoppen. Volwassen houden hun vingers wat meer buiten de mond. Het lijkt er niet op dat nagelbijten tot enkele slijtage van tanden leidt. Als je regelmatig nagelbijt, zijn je nagels zacht. Er zijn heel wat hardere dingen om op te bijten.

 

Heb je last van onrust, stress en onzekerheid, kan Reconnective healing heel goed ondersteunen, waardoor het nagelbijten dan ook kan verdwijnen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik met een “toverstafje” zwaai en elk probleem zich vanzelf oplost. Het is een hele goede ondersteuning in een helingsproces waar je zelf ook aan mee mag werken.

 

Bron:
https://www.powerofpositivity.com/bite-nails-personality-meaning/

https://www.vox.com/2015/4/22/8464365/nail-biting

https://www.insightstate.com/health/nail-biting-onychophagia/

https://www.nu.nl/gezondheid/5923668/hoe-ongezond-is-nagelbijten.html

https://godgivenglyphs.com/chirology-articles/nail-biting-times/

Rating: 5 sterren
1 stem