ADHD/ADD - 1

ADHD/ADD
ADHD staat voor 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder', In het Nederlands ook wel 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit' genoemd. In de DSM-5 valt ADHD onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
De belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid (aandachtstekort), impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen komen afzonderlijk of in combinatie voor in verschillende verschijningsvormen.

Impulsief/hyperactief type
Ongeacht de leeftijd kan iedereen last hebben van ADHD. Elk individu heeft zijn eigen unieke symptomen die zich op verschillende manieren manifesteren. Kinderen zijn normaal gesproken actief en energiek, daarom wordt deze aandoening vaak overgediagnosticeerd. Voor sommigen kan het hyperactiviteitstype voornamelijk fysiek zijn, terwijl het voor andere kinderen meer een dagdroomtoestand kan zijn.

Symptomen onder dit type zijn onder meer:

* Heeft moeite met wachten op zijn of haar beurt
* Onderbreekt vaak anderen
* Kan niet, lang, stil zitten
* Rent rond of klimt overal op (meestal gezien bij kinderen)
* Neigt te handelen zonder na te denken

Kenmerken onder het onoplettende type zijn onder meer:

* Vermijdt vaak of heeft een afkeer van activiteiten die mentale inspanningen vereisen
* Moeite met het organiseren van taken
* Verlies meestal dingen zoals sleutels
* Vergeet vaak taken

Gecombineerde type
Iemand met een gecombineerde diagnose, heeft symptomen van de andere twee typen. Het gecombineerde beeld komt het meest voor.

Als een kind symptomen van ADHD vertoont, wil dat nog niet zeggen dat het deze stoornis ook echt heeft. Tijdelijke of plotseling voorkomende symptomen van ADHD kunnen een reactie zijn op een traumatische gebeurtenis of een spannende periode.
Rusteloosheid kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van angst. Bij kinderen die in hun dagelijkse functioneren belemmerd worden door een extreme mate van hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandachtstekort is sprake van de klinische diagnose ADHD (Gezondheidsraad, 2014).

 

Het is heel belangrijk om je bewust te zijn van, en het gedrag van deze kinderen echt begrijpen.
De erkenning en vooral ook de acceptatie binnen een gezin, is buitengewoon belangrijk..
Kinderen en tieners worden te vaak verkeerd begrepen. Hun acties lijken uit de hand te lopen en hun gedrag slaat vaak nergens op. Dit komt omdat ze zich anders voelen dan veel andere, omdat ze een dieper en breder niveau van voelen en emoties ervaren. Ze drukken de onbewuste behoeften van onze wereld uit;  het collectieve onbewuste.

Onze wereld is erg verdeeld door ras, religie en sociaaleconomische status.
Deze verdeeldheid kan uiteraard worden veranderd, maar het vereist een pittige, maar vooral vreedzame verandering. Als zeer gevoelige zielen komen ze in ons midden, dit vanwege de behoefte aan een verandering of verschuiving. Het zijn dus kinderen die alles energetisch veel meer voelen dan andere. Deze kinderen zijn hier, zodat ze een groter bewustzijn kunnen brengen naar de plaatsen in onze wereld die eigenlijk gebroken zijn en dus eigenlijk genezing nodig hebben. Ze zijn dus perfect zoals ze zijn!

We leven al jaren in een heel zakelijke, materialistische en veelal ongevoelige en onpersoonlijke manier van werken en leven. We zijn langzaam een soort van eenheidsworsten aan het creëren. Je mag blijkbaar niet anders zijn, anders denken, en je eigen creativiteit laten stromen! Dan val je buiten de standaard normen...
Vaak ‘presteren’ ze niet, of onvoldoende, op de standaard tests en zijn ze niet in een hokje te plaatsten. Soms worden kinderen naar een of ander expertisecentrum gebracht om een I.Q. test te ondergaan, om te zien of ze intellectuele problemen hebben.
Nou nee, meestal niet!

 

Herkenbaar, dit is mij ook overkomen tijdens mijn lagere schooltijd, ze konden niks vinden....
Na dat mijn moeder als laatste was overleden, en ik door allerlei papieren aan het spitten was, kwam ik een brief tegen dat mijn vader blijkbaar ook door die mallemolen was geweest.
In zijn tijd, en in de periode dat ik zo’n test heb gedaan, bestond het woord ADHD en ADD nog niet.
Ik kreeg het stempeltje dat ik “te speels was”. Klinkt trouwens wel een stuk vriendelijker dan ADHD of ADD.
Of ik toen ook de stempel ADHD of ADD had gehad , of alleen Hoogsensitief (HSP), in ieder geval het laatste, vind ik helemaal niet belangrijk. Ik was op de een of andere manier anders en liet me erg slecht in een hokje plaatsten of een label opplakken,  en zag regelmatig het nut van bepaalde dingen niet in. Hoort trouwens ook wel bij de leeftijd.
Ik heb dit nog steeds wel en ga graag een beetje mijn eigen weg.

 

 


In deze afbeelding herken ik me wel  ;-)


Kinderen, en ook volwassenen, met de diagnose ADHD/ ADD krijgen vaak een recept voor Ritalin of Medikinet, die worden blijkbaar vergoed. Dat moet dan je uiteraard elke dag, of meerdere keren per dag, innemen. Dit om je te laten focussen en de wegen van het gevestigde onderwijssysteem te volgen.
Maar werkt het ook echt? Het zou mogelijk wel eens voor interne stress en/ of identiteitsproblemen problemen kunnen zorgen.
Het standaard type onderwijs werkt voor deze kinderen dus blijkbaar niet. Er is in het reguliere onderwijssysteem helaas slechts één manier van leren, één manier van testen en één manier om intelligentie te meten. Erg jammer want er zijn echt meerdere wegen naar Rome. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor dyslexie. Er is naar mijn persoonlijke mening toch wel een grote behoefte aan een verandering in het schoolsysteem, want er zijn steeds meer kinderen met deze diagnose.

 

Het is misschien nog wel onzeker hoe vaak ADHD precies nu voorkomt, maar wel is duidelijk dat het aantal diagnoses van ADHD toeneemt. Zo bleek uit een studie uit 2018 dat het aantal kinderen in de VS met de diagnose ADHD tussen 1997 en 2016 steeg van 6,1 tot 10,2 %Tegelijkertijd is het gebruik van ADHD-medicijnen sterk toegenomen; in Nederland bijvoorbeeld is het gebruik van het medicijn Ritalin tussen 2007 en 2016 ruim verdubbeld!?!

In 2021 zegt 3,4 %, van ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar, dat hun kind ADHD of ADD heeft.
Bij jongens komt het volgens deze gegevens vaker voor dan bij meisjes (jongens: 3,9
%, meisjes: 2,9 %). Deze cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête, die is gehouden onder ouders (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).
De toename is waarschijnlijk voor een deel te wijten aan het feit dat ouders, leerkrachten en artsen zich meer bewust zijn van de symptomen, maar volgens sommige onderzoekers is er ook een echte toename van het aantal kinderen dat de symptomen vertoont.

Pesticiden

Een Deens onderzoek uit 2019 (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119303305?via%3Dihub) duidt erop dat pesticiden een belangrijke rol spelen. Het onderzoek begon toen de kinderen nog in de baarmoeder van hun moeder zaten, en de onderzoekers onderzochte wat de mate van concentratie van drie pesticiden in de urine van de moeder was. Later, toen de kinderen opgroeiden, werden ze gescreend op ADHD.
Het risico op de stoornis bleek bijna twee keer zo groot te zijn bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap hoge concentraties van de bestrijdingsmiddelen 3-PBA of trans-DCCA in de urine had.
Het verband tussen pesticiden en ADHD komt waarschijnlijk doordat pesticiden de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden. In elk geval tonen onderzoeken aan dat ADHD-hersenen in diverse opzichten verschillen van andere.

 

ADHD en vaccinatie
Ik heb al diverse malen gelezen, en ook gehoord, dat er een link is tussen de vele kindervaccinaties en autisme. Ik was dus benieuwd of er ook onderzoek was gedaan naar een mogelijke link tussen deze vaccinaties en ADHD.
Ik heb onderstaande informatie  gevonden.  Uiteraard was er veel meer te vinden, maar ik heb er een paar uit vandaan gehaald.
Volgens nieuw onderzoek van Richard Deth,
professor farmacie aan de Northeastern University, en collega's van de University of Nebraska, Tufts en Johns Hopkins University, is er een duidelijk verband tussen blootstelling aan bepaalde neurologische ontwikkelingstoxines en een verhoogde kans op het ontwikkelen van neurologische aandoeningen, waaronder autisme en aandachtsstoornissen.
Deficit hyperactiviteitsstoornis. Het onderzoek "het eerste dat een verklaring biedt voor mogelijke oorzaken van twee steeds vaker voorkomende neurologische aandoeningen bij kinderen" werd gepubliceerd in het aprilnummer van het tijdschrift Molecular Psychiatry.

Link naar het artikel https://www.newswise.com/articles/new-research-suggests-link-between-vaccine-ingredients-and-autism-adhd

 

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) wordt gekenmerkt door een duidelijk patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat niet past bij het ontwikkelingsniveau en het normale functioneren in ten minste twee situaties belemmert. Deze studie evalueerde de hypothese dat blootstelling aan het Thimerosal-bevattende hepatitis B-vaccin (T-HepB) bij zuigelingen het risico op een ADHD-diagnose zou verhogen. Link naar het artikel https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413097/

 

Kwik is een erkende alomtegenwoordige neurotoxische stof in het milieu, en er is steeds meer bewijs dat het in verband brengt met ASS, TD en ADD/ADHD.  Een gepubliceerde meta-analyse van epidemiologisch bewijs van de impact van prenatale en vroege kinderjarenblootstelling aan Hg en de langdurige risico dat een kind de diagnose ASS of ADD/ADHD krijgt, laat significante verbanden zien tussen zowel ASS (odds ratio [OR] = 1,66, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] = 1,14-2,17) als ADD/ADHD (OR = 1,60, 95 % BI = 1,10-2,33).3
Link naar het artikel https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325817690849

Uiteraard zijn er ook onderzoeken die het tegenovergestelde verklaren, het is aan een ieder om  je gevoel te laten werken wat voor jou het juiste antwoord zal zijn. Elke medaille heeft altijd twee kanten!
Er zijn inmiddels twee  documantaires gemaakt over het onderwerp vaccinatie en autisme.

De eerste  documantaire  heet  ; Vaxxed: “Van cover-up naar Catastrofe”, full movie Nederlandse ondertiteld.
Dit is de link https://www.bitchute.com/video/3uTosHLjyPm8/

En Vaxxed 2. Ik heb ze beide gezien en beluisterd en het was heel erg indrukwekkend!
De link naar Vaxxed 2;  https://5-voor-12.com/nl/video-s/vaxxed-2

Dieet

Een andere behandeling, behalve medicijnen, is het RED-dieet. Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk een connectie tussen voeding en ADHD is. Het blijkt dat veel kinderen met deze stoornis profijt hebben van een aangepast dieet.
Bij 64 % van de kinderen was na het volgen van het dieet na 5 weken geen sprake meer van ADHD. Aan het onderzoek deden honderd kinderen met ADHD mee. Zij werden verdeeld in een controle- en dieetgroep, waarvan de dieetgroep gedurende vijf weken het 
Restricted Elimination Diet volgde. Voedingsmiddelen waar kinderen met ADHD mogelijk op kunnen reageren, werden weggelaten. Hierdoor is vast te stellen of voeding het gedrag van kinderen met ADHD beïnvloedt.

Door de afzonderlijke voedingsmiddelen te testen, kunnen onderzoekers zien of er één bepaald middel is waar het kind op reageert. Het volgen van een ADHD-voedingsplan dat rijk is aan eiwitten en vitamines, kan dus echt helpen de symptomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit onder controle te houden. Maar alleen als je ook suiker, kunstmatige smaakstoffen en veelvoorkomende allergenen vermijdt.

Resultaat bij tweederde van de ADHD-kinderen

Er waren al eerder aanwijzingen dat kinderen met ADHD goed reageren op een eliminatiedieet, maar de onderzoeksgroepen waren klein of streng geselecteerd. Een gezamenlijk onderzoek van meerdere Nederlandse onderzoeksinstituten toont nu aan dat het eliminatiedieet bij tweederde van de ADHD-kinderen leidt tot een aanzienlijke gedragsverbetering.

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2011/adhd-sterke-verbetering-na-red-dieet#:~:text=RED%20staat%20voor%20Restricted%20Elimination,voeding%20z'n%20gedrag%20be%C3%AFnvloedt.

Uit onderzoek van Woo et. Al (2015) blijkt dat met name suiker, kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen de kans op ADHD vergroten. Ook is het deze onderzoekers opgevallen dat kinderen met ADHD vaak tekorten hebben aan zink, magnesium, ijzer, koper en omega-3 vetten.
https://mentaalbeter.nl/artikelen/zoveel-effect-heeft-voeding-op-adhd/#:~:text=Uit%20onderzoek%20van%20Woo%20et,koper%20en%20omega%2D3%20vetten.

 

Ik heb inmiddels weer zoveel informatie gevonden ( zeven A 4 kantjes vol) dat het voor één blog veel te lang zou worden.
In het volgende blog , over  twee weken, ga ik verder met dit zelfde onderwerp.
Ik wilde dit jaar mijn 2x per maand blog terug gaan brengen naar 1x  per maand, dus  elke 1e maandag van de maand.
Maar als ik een lang blog heb, dat ik in twee splits, laat ik daar geen vier weken tussenin zitten.
Ik merk dat het na 110  blogs iets lastiger gaat worden om een  onderwerp te vinden wat zoveel mogelijk mensen zal aanspreken, het lukt me wel, maar er gaat gewoon wat meer tijd in zitten.

 

 

Deze tekst is voor mij ook wel herkenbaar    ;-)

Rating: 4.6666666666667 sterren
3 stemmen

Al de bronnen, voor de twee blogs over ADHD/ADD,  zal ik onderaan het 2e deel plaatsten.


De december aanbieding voor een ontspanningsmassage is verlengt t/m 31 januari!
 60 minuten ontspanningsmassage!
Normaal € 75,00 nu voor € 65,00