ADHD/ADD 2

                                                                                       Dit is het vervolg op deel een, twee weken geleden.
Standaard diagnose
Een standaard diagnose is een te simpel antwoord op een gecompliceerd systeem, omdat er veel factoren een rol spelen: Hoe kan een ADD/ADHD-diagnose helpen bij een onrustige emotionele toestand? Hoe zit het met spirituele intuïtie? Een diep begrip van mensen dat voorbij de kinderjaren lijkt te zijn? Zeker, artsen en psychologen kunnen blijven diagnosticeren en medicijnen voorschrijven, maar wat doet dat? Hoe raakt dat de kern en essentie van de complexiteit van deze kinderen?

 

Veel mensen voelden zich buitengesloten toen ze de diagnose ADD/ADHD kregen. Ze lijden het meest wanneer hun waarheid in het gedrang komt, en hebben een goed werkend natuurlijk instinct als er iets niet klopt. Misschien kunnen we deze kinderen in plaats van ADHD-kinderen Indigo- kinderen noemen. Systeembrekers, koplopers van verandering en transformatie.

"Indigo- kinderen hebben een natuurlijke herinnering aan de spirituele wet. We duwen tegen datgene wat ons hart blokkeert, onze geest bindt en ons besef van wie we zijn als goddelijk en precies op tijd verdooft." (Candace van Dell)

 

Aandachtstekortstoornis op volwassen leeftijd
Het kan moeilijk zijn om ADHD bij volwassenen te diagnosticeren, omdat de symptomen zich op verschillende manieren kunnen voordoen naarmate een persoon ouder wordt. Aangezien sommige volwassenen nooit zijn gediagnosticeerd, kunnen symptomen bij volwassenen kunnen  o.a. zijn:

* Moeite met het organiseren en afmaken van taken op het werk en thuis

* Slechte tijdmanagementvaardigheden

* Slechte luistervaardigheid

* Vaak verveeld raken en nieuwe ervaringen opdoen

* Mogelijke relatieproblemen

* Hyperactiviteit heeft de neiging zich te manifesteren als rusteloosheid bij volwassenen

 

Paracetamol
Op 12 januari 2023 kwam mij "toevallig" een artikel onder ogen over de link tussen de pijnstiller Tylenol (niet zomaar in Nederland te koop) en ADHD / autisme.
Ik ben meteen op zoek gegaan of er in Nederland iets bekend is over de link tussen pijnstillers, tijdens de zwangerschap, en ADHD en/of autisme. Ik vond onderstaande informatie uit een artikel gepubliceerd op 21-6-2021

“Het bewijs dat er een verband bestaat tussen prenatale blootstelling aan de pijnstiller en gedragsproblemen, stapelt zich op. Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller. Ook vrouwen die  zwanger zijn.
Naar schatting slikt ongeveer 46 tot 56 % van de zwangere vrouwen op een bepaald moment tijdens de zwangerschap wel een tabletje. Hoewel paracetamol als de veiligste pijnstiller onder zwangere vrouwen en kinderen wordt beschouwd, klinkt het tegengeluid steeds harder. Want mogelijk heeft paracetamol toch invloed op het ongeboren kind.

"Wetenschappers hebben in een nieuwe studie een verband aangetoond tussen paracetamol gebruik tijdens de zwangerschap en een vergroot risico op ADHD en enkele vormen van autisme. Dat is overigens niet voor het eerst. Eerdere studies hebben ook al een dergelijk verband gesuggereerd. De adviezen lopen daarom uiteen, maar over het algemeen wordt nog altijd gesteld dat paracetamol gebruik tijdens de zwangerschap geen kwaad kan. De nieuwe studie trekt dit echter ernstig in twijfel.”
Het onderzoek omvat deelnemers uit meerdere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Italië, Griekenland en Spanje. De link naar het volledige artikel vind je hier onder.

https://scientias.nl/paracetamolgebruik-tijdens-zwangerschap-vergroot-mogelijk-de-kans-op-autisme-en-adhd/

 

Genetica
Ik ben ook opzoek gegaan of het mogelijk is dat het genetisch doorgegeven zou kunnen worden.
ADHD komt vaak in families voor en in de meeste gevallen wordt gedacht dat de genen die je van je ouders erft een belangrijke factor zijn bij het ontwikkelen van de aandoening. Uit onderzoek blijkt dat ouders en broers en zussen van iemand met ADHD meer kans hebben om zelf ADHD te hebben.
Beschikbaar bewijs suggereert dat ADHD genetisch is doorgegeven van ouder op kind. ADHD
lijkt in ten minste enkele families voor te komen. Minstens een derde van alle vaders die in hun jeugd ADHD hadden, heeft kinderen  met dit fenomeen. Bovendien delen de meeste identieke tweelingen de ADHD-eigenschap.

 

"De erfelijkheidsgraad van ADHD is hoog in vergelijking met de meeste psychiatrische stoornissen en is vergelijkbaar met de erfelijkheidsgraad die wordt aangetroffen bij autismespectrumstoornis (ASS), bipolaire stoornis en schizofrenie (Sullivan et al., 2012 ). Onze kennis van de onderliggende genetische architectuur van ADHD blijft echter beperkt.
De familiale aggregatie van de stoornis is sterk en de huidige resultaten suggereren dat het relatieve risico op ADHD 5- tot 10-voudig is voor eerstegraads familieleden
(Biederman et al., 1990; Biederman, 2005; Franke et al., 2012) , die van toepassing is op kernsymptomen en geslachtsonafhankelijk is (Taylor et al., 2016; Martin et al., 2018).
Wat betreft de exacte karakterisering van erfelijkheid, zijn onze resultaten echter inconsistent. Op basis van familie- en tweelingonderzoeken van de afgelopen decennia wordt de erfelijkheidsgraad van ADHD geschat op 77-88%
(Faraone and Larsson, 2019). Verrassend genoeg bleek uit een mega-analyse van de resultaten van bestaande GWAS dat het aandeel van erfelijkheid op basis van single nucleotide polymorphisms (SNP's) slechts 22% is (Demontis et al., 2019)".

"De kloof tussen de resultaten afkomstig van familie- of tweelingonderzoeken en SNP-erfelijkheidsgraad op basis van GWAS is dus enorm, een fenomeen dat gewoonlijk wordt aangeduid als 'verborgen of verloren erfelijkheidsgraad.  Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de inconsistente resultaten, waarvan de methodologische verschillen en de momenteel onvolledige kennis van de genetische architectuur die ten grondslag ligt aan ADHD krijgen de meeste aandacht".
Het artikel van bovenstaande informatie is er lang, ik heb er maar een klein deel uit gekopieerd voor dit blog.
Hier de link naar het volledige artikel. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.751041/full

Als ik het hele artikel doorlees komen ze zelf tot de volgende slotsom, en ik citeer:
“De toepasbaarheid van de huidige genetische resultaten in de klinische praktijk is nog beperkt”.

Niet 100% aantoonbaar dat het in alle gevallen genetisch doorgegeven zal worden.

Traditionele Chinese Geneeskunde(TCM)
De TCM-filosofie erkent de onderlinge verbondenheid van geest, ziel en lichaam.

In de TCM-visie hebben problemen zoals ADHD te maken met onevenwichtigheden van het hart, de geest en de shen (geest of emoties). Ziekteverwekkers zoals vuur, wind en vocht kunnen het hoofd binnendringen en zowel de geest als de fysieke organen van het lichaam aantasten.
Problemen met concentratie en rusteloosheid komen, volgens de TCM visie, voort uit wind en overmatige warmte in het hoofd.
Gevoelens van woede en frustratie zijn vaak geworteld in lever-Chi-stagnatie. Problemen met de eetlust en de spijsvertering worden vaak in verband gebracht met een tekort aan de nieren en de milt. Zo kunnen kruidenpreparaten worden ontworpen om hitte te verwijderen, de Chi van de lever vrij te laten bewegen en de milt en nieren te versterken.

De reguliere medicijnen die vaak worden voorgeschreven om ADHD te behandelen, kunnen in feite verdere negatieve effecten hebben op het hart en de nieren, waardoor er tekorten aan Lever- Chi en Nier- Chi ontstaan.

Neurodivergentie
Iedereen heeft unieke talenten en bekwaamheden, gelukkig wel denk ik dan maar ;-). Helaas slaagt onze samenleving er vaak niet in om mensen te omarmen die niet aan de standaard norm voldoen.
Dat geldt vooral voor neurodivergente mensen, van wie de hersenen anders werken dan die van anderen. Neurodivergentie gaat vaak samen met een hoger gevoel van empathie of perceptie.

Helaas beschouwen veel mensen aandoeningen zoals ADHD als een zwakte of een tekort. Ze denken dat mensen met ADHD zich misdragen of losgekoppeld zijn van de realiteit, of dat het een ziekte of neurologische afwijking is!

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit komt voor in een breed scala van leeftijden, geslachten en achtergronden. En hoewel het in onze moderne wereld frustrerend kan zijn, leent het zich wel voor meer creativiteit en probleemoplossing.
In feite vertonen mensen en kinderen met ADHD vaak een hogere staat van afstemming met het Universum, dan dat ze er geen contact mee hebben…. Het is eigenlijk meer de mogelijkheid om verder te kijken dan het normale standaard denken, en met oplossingen komen waar een ander misschien niet, of niet zo snel, aan zou hebben gedacht.

ADHD maakt snelle contextwisseling mogelijk
Mensen met ADHD kun je misschien wel het best omschrijven dat ze een soort van 'kolibribrein' hebben, dat snel van bloem tot bloem flitst. https://youtu.be/D3vCT_IeWJU Dat is het 'aandachtstekort'-gedeelte, hoewel het eerlijker is om te zeggen dat ADHD- hersenen vaak worstelen met focus in plaats van met aandacht.
ADHD kan leiden tot gevoelens van overweldiging omdat de hersenen meerdere prikkels tegelijk waarnemen. Dit kan echter een goede zaak zijn, omdat het ze heel vaak goed helpt bij het oplossen van (complexe) problemen.


Vanwege veranderingen in de basale ganglia (zenuwknopen) stelt ADHD de hersenen in staat om gelijktijdig berichten door de hersenen
te sturen. Hoewel veel mensen specifieke prikkels in een vaste volgorde verwerken, hebben de ADHD- hersenen een hogere connectiviteit, zo niet efficiëntie, in uitvoerende functies. Door snel van context te wisselen, kunnen de ADHD-hersenen efficiënter ongelijksoortige informatie verzamelen en verwerken tot een enkelvoudig verhaal. Hierdoor kan het waarheden en oplossingen zien die misschien niet meteen voor de hand liggen.
Dat is inderdaad een vorm van waarneming op een hoger niveau! Dankzij die grotere band merken mensen met een aandachtstekortstoornis vaak dingen op die anderen niet opmerken. Dat heeft zowel voor als mogelijk ook wat “nadelen” …

Een andere manier om hiernaar te kijken is de signaal-ruisverhouding. Mensen zonder ADHD filteren alles weg wat ze niet nodig hebben, waardoor ze het signaal meer waarnemen dan de ruis. Mensen met ADHD pikken ook alle ruis op, maar hierdoor kunnen ze subtiele signalen en prikkels opvangen, en dat maakt ze dus een beetje intuïtiever. Hoogsensitiviteit is hier ook aardig op zijn plaats!

Onder de wetenschappelijke naam Sensory Processing Sensitivity is in navolging op het werk van Elaine Aron inmiddels al het nodige onderzoek naar hoogsensitiviteit gedaan en zijn 2 hoofdkenmerken naar voren gekomen:

* Een verhoogde opmerkzaamheid.

* Diepgaande verwerking van informatie.
Een hoogsensitief persoon (HSP) neemt meer nuances waar en verwerkt deze grondig alvorens hij of zij tot een actie over gaat. Verder blijkt uit een aantal onderzoeken dat het om een aangeboren eigenschap gaat die je niet hebt maar bent. Het komt evenveel onder mannen als vrouwen voor en is vaak erfelijk.

ADHD komt vaker voor bij Indigo-mensen
De kleur van onze aura weerspiegelt vaak onze psychologische en fysiologische kenmerken. Van "Indigo- mensen" wordt gezegd dat ze een indigo- aura hebben, misschien omdat hun derde oog chakra, dat indigo van kleur is, erg actief is.
Indigo- mensen worden ook wel oude zielen, sterrenkinderen en sterrenzaden genoemd. Ze zijn vaak zeer gevoelig, creatief, innovatief en intuïtief. Ze hebben ook de neiging zich te verzetten tegen autoriteit, zich te vervelen in de traditionele samenleving en gefrustreerd te raken in de moderne levensstijl. Ze zijn circulair en complex in een rechte wereld.
Dit zijn ook allemaal kenmerken van ADHD, dus er lijkt een overlap te zijn tussen neurodivergente mensen en sterrenkinderen. Het is onduidelijk of mensen met een indigo-aura meer kans hebben op ADHD of andersom.
Hoe dan ook, dat hoge gevoel van empathie, intuïtie en doel is vaker een zegen dan een vloek, vooral als je er goed mee om leert gaan!
Dit laatste is dus heel erg belangrijk

 

Indigo kinderen
“Indigo kinderen zijn kinderen die briljant en creatief zijn maar toch onconventioneel. 
* Sommige van hen zijn paranormaal begaafd, zeer emotioneel gevoelig of zeer fysiek gevoelig.
* Sommigen van hen hebben een aandachtstekortstoornis of leerproblemen.
* Sommigen van hen zijn boos of non-conformistisch, terwijl anderen buitengewoon tolerant en medelevend zijn.
* Indigo kinderen kunnen spiritueel gevorderd zijn boven hun leeftijd.

Heb jij een Indigo-kind dan heeft het misschien enkele, maar niet al deze eigenschappen. Het belangrijkste om te weten over Indigo Children is dat ze niet in een mal passen. Ze zijn anders en ze zijn hier om de wereld te veranderen.” (The Complete Idiot's Guide to Indigo Children. Wendy H. Chapman, Carolyn Flynn)
De kleur ‘indigo’ zelf is een kleur die niet alleen moeilijk te omschrijven is, maar ook moeilijk waar te nemen. De inktzwarte zwartheid is onstabiel; een ongrijpbare kleur waarvan bekend is dat deze grenzen doet vervagen; het verleidt en bevrijdt of overweldigt de geest. Indigo bestaat tussen paars en blauw; soms bijna zwart en ‘altijd’ met een vleugje rood.
Het wordt geassocieerd met het 6e chakra (3e oog) dat zich in het gebied van de hersenen, ogen, oren, neus, pijnappelklier en hypofyse bevindt.

Waarom worden steeds meer kinderen geclassificeerd met deze aandoening?
Veel van de kinderen met het label ADD/ADHD worden gediagnosticeerd op basis van hun gedrag en niet gemeten door middel van neurologische tests. Dus elk kind dat zich niet aan de basiswet van normen en regels van een school houdt, wordt gediagnosticeerd met een soort leerstoornis.
In veel gevallen worden kinderen bestempeld als ADHD, terwijl het in feite gewoon normale kinderen zijn die bijzonder slim zijn en de behoefte hebben om de onderwerpen te onderzoeken waar ze gepassioneerd over zijn en die hun bereidheid om te leren zullen stimuleren en vergroten. Sommige kinderen lijden aan dyxpraxie.
Dyspraxie is een stoornis
(daar is dat vervelende woord weer), bij het verwerken van informatie uit het lichaam, met name uit spieren en gewrichten. Dat leidt tot problemen met zowel de fijne motoriek als de grove motoriek en met motorische vaardigheden.
Een probleem om te weten wat je moet doen en hoe je het moet doen.

Mensen die meer moeite hebben met het zesde emotionele centrum, hebben een onbalans in hoe ze de wereld zien en ervan leren. Sommigen zijn geworteld in het aardse rijk, zonder verbinding met het grotere universum, en anderen zijn volledig verbonden met het mystieke rijk zonder een voet op het aardse vlak. Een manier vinden om de input van beide rijken in evenwicht te brengen, wanneer je
met de ups en downs van het leven wordt geconfronteerd, leert je om de balans te vinden in het zesde , dus emotionele centrum.
Het volledige artikel is in bijgevoegde  klink te lezen https://ravenstarshealingroom.wordpress.com/2014/05/21/the-metaphysical-causes-of-attention-deficit-disorder-addadhd/

 

Wij mensen zien alles vaak alleen lineair.
Mensen met ADHD hebben echter een ander tijdsbesef. Dat kan problemen veroorzaken als ze 'tijdblindheid' ervaren, wat het onvermogen is om te voorspellen hoe lang een taak zal duren.
Toch hebben ze ook de neiging om tijd als hyper- aanwezig te beschouwen. Het verleden, het heden en de toekomst zijn allemaal nu. Dit komt omdat ADHD de hippocampus vergroot, die het

werkgeheugen en de tijdsperceptie regelt. Mensen met ADHD hebben vaak veel herinneringen tegelijk, waardoor een meer cyclisch tijdsbesef ontstaat. Hoewel dat in veel moderne contexten misschien niet goed werkt, is het best nuttig.
Wanneer we onszelf bevrijden van het kunstmatige idee van lineaire tijd, kunnen we gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst waarnemen als onderdeel van het huidige moment. Tijd bestaat dus eigenlijk niet….!

Etherische olie en ADHD
Etherische olie is mogelijk een goede aanvulling op je gezonde en natuurlijke leefstijl en kan je helpen om grip te krijgen op ADHD-symptomen zoals concentratieproblemen en overprikkeling. Als je je leefstijl wilt aanpassen om ADHD-symptomen te verlichten op een natuurlijke manier. Met een diffuser, kan het hele gezin hiervan profiteren. Want ADHD het heeft nu eenmaal veel impact op het hele gezin.
Omdat ik steeds maar weer nieuwe ideeën krijg om naar op zoek te gaan, voeg ik de link van dit artikel bij, anders moet ik dit blog in drie delen gaan plaatsten ;-) In het artikel vind je veel informatie over aromatherapie bij AD(H)D en de beste etherische oliën voor kinderen en volwassenen met ADHD of ADD.  https://wanderingminds.world/essential-oils-bij-adhd-en-add/

 

Bach bloesem is ook mogelijk, daar weet ik zelf  te weinig van af, maar dat is op het internet op te zoeken wie hier mee werkt. 
Er zijn ook mensen die het fijn vinden om een rustige muziek op te achtergrond te hebben, waar ze rustiger van worden, en andere krijgen  hier weer de kriebels van... Het is dus heel persoonlijk
Het is bekend dat bepaalde frequenties ( Theta golven,  Alfa-golven,  Beta golven, Delta/ Gamma golven) een hele positieve invloed op de hersenen hebben. https://herseninstituut.nl/over-het-brein/hersengolven/
Ik heb er op YouTube een opgezocht als voorbeeld.  https://www.youtube.com/watch?v=XFMRHayb300

 

Ontspanningsmassage
Bij veel psychische aandoeningen is er een tekort aan serotonine- en dopaminegehalten en is gebleken dat massages deze neurotransmitters verhogen. Hierdoor kan een persoon met ADHD zich meer gereguleerd, gefocust en minder hyperactief voelen.
Deze toename van serotonine en dopamine helpt bij het produceren van het kalmerende gevoel dat men ervaart na een massagesessie.
Dit is ook heel fijn voor bijvoorbeeld de ouders. Het kan erg stressvol zijn om te ontspannen in periodes waarin jouw kind last nu eenmaal heeft van de energieën in het dagelijkse, en vaak hectische, leven.
*Massages verlagen ook het hart en de bloeddruk, ontspannen spieren en verhogen endorfine. *Massages zorgen gewoon voor die algehele stemmingsboost en laten u zich absoluut op uw best voelen!
*Massages verbeteren de stemming en verminderen stressniveaus. In één onderzoek werd het stresshormoon cortisol gemeten voor en nadat mensen een massagesessie hadden gekregen. Na de massage bleken de cortisolspiegels tot wel 53% te zijn verlaagd.  
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/ontspanningsmassage

 

Energetische therapie
Energietherapie is een niet- invasieve techniek die kan worden gebruikt om mensen te helpen die met verschillende klachten te maken hebben, waaronder ADHD. Deze therapie  vorm is gebaseerd op het idee dat de levensenergie van een individu (Ki of Chi genoemd) een rol speelt in zijn of haar fysieke en mentale toestand. Fysieke en/of mentale problemen ontstaan meestal wanneer deze energie geblokkeerd is en niet vrij kan stromen. Het zal de ADHD/ADD niet herstellen, maar het kan iemand wel ondersteunen en mogelijk meer rust geven
.

Enkele van deze potentiële voordelen zijn :

* Het kan de concentratie verbeteren.
* Het kan helpen bij ontspanning.
* Het kan de slaapkwaliteit verbeteren.
* Wat heel belangrijk is, is dat het andere behandelingen absoluut niet verstoort!
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/beknopte-uitleg-reconnective-healing-therapie

ADHD-superkrachten omarmen
Antropologen hebben lang waargenomen dat diagnoses van "geestesziekte" of "psychologische stoornissen" cultureel bepaald zijn.
Met andere woorden, degenen die buiten de normen van een samenleving vallen, worden vaak in hokjes gestopt. 
Dat wil niet zeggen dat aandachtstekortstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit geen neurologische basis hebben, dat doen ze wel!
Het kan echter te bevooroordeeld zijn om het een "stoornis" te noemen.
ADHD- hersenen werken nu eenmaal anders dan andere hersenen, en dat kan nieuwe mogelijkheden openen. Als je ADHD hebt, heb je vaak een grotere intuïtie waardoor je beter contact kunt maken met de aarde en het universum.  Veel mensen met ADHD merken dat ze gemakkelijk kunnen anticiperen op wat anderen zullen zeggen of doen. Ze zien ook de grotere waarheid van een situatie, evenals de oplossing die niemand anders heeft ontdekt.

 

Hopelijk kunnen we, als er nog  meer inzicht in het fenomeen ADHD is, het idee laten varen dat dit een gedragsstoornis en een zwakte is!!
Veel psychische aandoeningen beschrijven simpelweg neurodivergentie en weerspiegelen de diversiteit van de menselijke ervaring. Mensen met ADHD hebben hogere zintuigen van empathie, perceptie en intuïtie.
Om meer duidelijkheid te krijgen terwijl je door de wereld beweegt en je verbindt met het Universum, en mag je die vermogens koesteren i.p.v. te onderdrukken! Kinderen kunnen hier nog niet altijd goed mee omgaan. Hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het voor ze is om uit te leggen wat er in hun omgaat. Ze worden dan niet begrepen en dan vaak als lastig beschouwd..

Respect
We mogen nog meer leren elkaar meer te respecteren, i.p.v. elkaar in hokjes plaatsen, omdat sommige net even anders zijn dan andere.
We zijn allemaal bijzondere en magische wezens op deze aarde en we hebben allemaal onze unieke talenten.
ADHD kan er absoluut een zijn, zeker als je het weet te omarmen.
Ons onderwijssysteem kan hier helaas en vaak (nog) niet mee omgaan. Onze hele maatschappij, en ook het onderwijs systeem, mag zich echt meer gaan verdiepen in het bijzondere en mooie fenomeen, ADHD en ADD en hoogsensitiviteit!

 

Het is alles bij elkaar weer een lang blog geworden. Ik dacht na mijn deel van dit  blog, dat ik rond de 7 kantjes uit zou komen, maar het zijn er toch nog iets meer geworden... Goede informatie helaas niet op 1 of 2 A 4 kantjes te verwoorden ;-)


Ik heb weer geprobeerd dit onderwerp van diverse kanten te belichten.
Kijk, maar vooral voel, wat jou het meeste aanspreekt in deze informatie. Lees alles misschien nog een keer. Doe desnoods zelf nog wat meer onderzoek naar een, of meerdere, van de mogelijkheden die ik heb beschreven. 
Mochten er vragen zijn, stuur me een bericht, dan zal ik proberen dit zo goed mogelijk te beantwoorden. Weet ik het niet, of niet meteen, kan ik altijd op zoek gaan om te kijken of ik het kan vinden.

Rating: 4.5 sterren
2 stemmen