Aderverkalking

Aderverkalking (atherosclerose)
Het woord "atherosclerose" komt van de Griekse woorden "athero" ("pasta") en "sclerosis" ("hardheid"). Daarom wordt de aandoening ook "verharding van de slagaders" genoemd oftewel aderverkalking.  Arteriosclerose is een algemene term voor verharding van de slagaders en volgens medische gegevens de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Atherosclerose is een vorm van arteriosclerose die slagaders van middelgroot en groot kaliber aantast, zoals de kransslagader, halsslagaders en de slagaders van het darmbeen en het dijbeen.

Het wordt gekenmerkt door de afzetting van vet, calcium en andere elementen op de slagaderwanden, waardoor ze minder breed worden en de bloedstroom naar de weefsels afneemt. Dit kan leiden tot verstopping (trombose), Ischemie en gangreen. Het komt voornamelijk voor bij mannen tussen de 50 en 70 jaar. Mensen met een hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk zijn vatbaar voor arteriosclerose.

De slagaders zijn het Yang-gedeelte van de bloedsomloop. Ze vervoeren zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen. Slagaderproblemen zijn typerend voor meer mannelijk gedrag, erg yang, erg gedisciplineerd, erg controlerend, gedomineerd door cartesiaans denken, erg radicaal. Slagaderproblemen komen vaker voor in het bovenste deel van het lichaam, het meer mannelijke deel, namelijk de thorax, armen en hoofd, maar het kan ook in de benen voorkomen.

Stress

Slagaderproblemen onthullen een onvermogen om met emoties om te gaan. Ze tonen het onvermogen om te doen wat nodig is om los te laten en gelukkig te zijn.  Dit manifesteert zich in de relatie met sociaal hechte mensen.  Iemand weigert te zien wat goed voor
hem is. Slagaderproblemen duiden op weerstand, spanning en veel controle. 

Het emotionele proces van deze persoon is uitputtend. De echte  vreugde  over het leven is helaas verloren gegaan

Het is zeer waarschijnlijk een zeer beheerst persoon, zeer gedreven door een diepgewortelde beperkte visie die zeer schadelijk voor hem/ haar is. In feite is cholesterol vet, en vet
bestaat om het lichaam te beschermen. Maar alleen om te beschermen wat nodig is. Een
te hoog cholesterolgehalte laat zien dat iemand zichzelf beschermt tegen familie en de clan afstamming. 

Het geeft aan dat iemand zichzelf dus van binnenuit probeert te beschermen. 
Het gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand zichzelf probeert te beschermen tegen een partner, ouders of echtgenoot. Iemand handelt daardoor helaas op een manier dat men zichzelf, op termijn, alleen maar pijn zal doen.
Door het gevoel dat deze “clan” pijn doet en daardoor niet in staat is een geschikt leven voor zichzelf te creëren. Hierdoor beperk jij jezelf een vrije circulatie van het leven, waardoor langzaam de kanalen van geluk (bloedvaten) blokkeren.
Bang om geluk te accepteren, voelt zich schuldig en kan het leven niet laten stromen. Geblokkeerde liefde voor jezelf. Er is een angst
(angst is slecht voor je nieren) om jezelf te uiten, mogelijk om breder te zien?
“Ontzag” en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten.

In tegenstelling tot iemand met een lage bloeddruk, is iemand met hoge bloeddruk klaar voor actie, vastbesloten om te handelen, en daardoor versnelt de bloedcirculatie en dus ook de bloeddruk.
Desalniettemin realiseert iemand met hoge bloeddruk deze actie niet, omdat hij niet de confrontatie aangaat met de persoon die hem stoort, en omdat er geen ontlading van energie kan plaats vinden, het blijft opgeslagen in het lichaam. Iemand met hoge bloeddruk kan niet goed deelnemen aan het proces om frontaal en direct met anderen om te gaan. Sommige zijn eigenlijk bang voor conflicten en realiseren zich dan niet dat een emotie uitspreken iets is dat eigenlijk vrij snel mogelijk mag gebeuren. Door juist uiting te geven aan wat men denkt en voelt zal de emotie niet opgeslagen kunnen worden in het lichaam.

Het is kan ook zijn dat iemand met hoge bloeddruk (wat kookt er in jouw?) zichzelf ervan overtuigt dat hij/ zei de volgende keer in wel staat zal zijn om te handelen.
Dit houdt het organisme klaar voor actie en voorkomt dat het ontspant, en op deze manier ontwikkelt iemand een chronische hoge bloeddruk en gaat/ durft niet echt een frontale confrontatie aan te gaan.
Iemand met hoge bloeddruk blijft helaas te vaak op de rand van een conflict, heeft last van het conflict, maar komt nooit tot een oplossing.
Andere mensen met een hoge bloeddruk “ontploffen” juist heel snel, ze maken zich overal druk, snel boos, storen zich aan heel veel dingen uit hun omgeving.

Kleine hoeveelheden stress zijn absoluut niet slecht, en kunnen soms zelfs heilzaam en gezond zijn. Overmatige hoeveelheden stress kunnen echter wel lichamelijk schadelijk zijn. Onderzoek wijst uit dat chronische psychologische stress het risico op atherosclerotische ziekten, waaronder beroertes en hartaanvallen, kan verhogen.

Chronische stress is alomtegenwoordig tijdens negatieve levensgebeurtenissen en kan dus leiden tot de vorming van plaque in de slagaders.

 

Depressie

Depressie op latere leeftijd is in verband gebracht met vasculaire afwijkingen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met een herseninfarct meer kans hebben op depressieve stoornissen. Bovendien is depressie gerelateerd aan de daaropvolgende ontwikkeling van ischemische hartziekte.

blog over aderverkalking en depressie door redconnective healing bilthove

Bij 4019 mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder hebben onderzoekers atherosclerose op verschillende locaties beoordeeld, waaronder de dikte van de intima-media van de halsslagader, plaques in de halsslagaders, de enkel-arm-bloeddrukindex en atherosclerose van de aorta. Een algemene maat voor extra coronaire atherosclerose werd verkregen bij 3747 personen door het hoofdbestanddeel van deze extra coronaire atherosclerose-maten te berekenen. In een subgroep van 1986 personen hebben we aanvullend coronaire calcificaties gemeten. (The Rotterdam Study Henning Tiemeier, MD, PhD; Wim van Dijck, Msc; Albert Hofman, MD, PhD, april 2004)


Resultaten

Verschillende bewijzen suggereren dat er een verband bestaat tussen vasculaire factoren en depressie op latere leeftijd.
Zowel symptomatische als stille herseninfarcten worden in verband gebracht met daaropvolgende depressie. Bovendien werden subtiele afwijkingen in witte stof en diepe grijze stof vaker gevonden bij depressieve dan bij niet-depressieve personen.
De hypothese van avasculaire depressie is voorgesteld. Het veronderstelt dat structurele veranderingen in de hersenen als gevolg van atherosclerose van primair belang zijn bij depressie op latere leeftijd.

Traditionele Chinese Geneeskunde

In het moderne China worden zowel traditionele Chinese geneeskunde (TCG) als evidence-based westerse geneeskunde naast elkaar beoefend met naar schatting 40% van alle gezondheidszorg op basis van TCG.
TCG (of TCM) heeft een unieke theoretische en praktische benadering van de behandeling van ziekten en een lange praktijkgeschiedenis.
Het is gebaseerd op het centrale principe van vitale energie (Ki of Chi) die door het lichaam circuleert om een status van gezondheid en welzijn te bereiken. 

Volgens de TCG benadering is ziekte het gevolg van een onbalans in de stroom van de vitale energie van het lichaam en disharmonie in de interactie van het lichaam met de omgeving.De balans tussen Yin en Yang, rustige en beweeglijke energie, is heel belangrijk.
Bij een hoge bloeddruk zijn de rustige,
Yin- energieën verzwakt. Vooral de energieën van hart, lever, milt, nier, longen en bloed spelen een zeer belangrijke rol. Emoties kunnen een specifieke energie echt enorm uitputten.
Zo zal stress de
leverenergie zeer belasten. Na verbetering van die leverenergie gaat het hele lichaam meer ontspannen, wat zowel de vaatwanden als de hartspier zelf, en daarmee de bloeddruk, ten goede komt.

Iemand die veel angst heeft (gehad) verbruikt extra
veel nier energie. Dit kan ook nadelig zijn voor de vochtregulatie, waarbij de nieren een belangrijke rol spelen. Door verbetering van de nier- energie zal zowel de nierfunctie verbeteren als ook de omgang met de emoties van angst. Als de vochtregulatie goed werkt, wordt het hart ook minder belast.
De miltenergie verzorgt onder andere de slijmkwaliteit in ons lichaam. Als dat te ‘plakkerig’ wordt, ontstaat er een
zwaar mistig gevoel in het hoofd, misselijkheid en krijgt men sneller overgewicht. Ook zie je dan vaak dat mensen veel piekeren.

In de traditionele westers geneeskunde behandelen ze deze klachten met medicijnen en soms een pacemaker, als er hart problemen zijn. Uiteraard geeft men ook leefstijladviezen. Kijkend met de kennis vanuit TCG, constateren ze bij hartfalen een extreem lage Yin- energie door uitputting. De hartenergie zelf is zo sterk verlaagd dat de leverenergie dus kan niet voldoende kan doorstromen. Hierdoor kan iemand de neiging hebben om depressief of moedeloos te worden.
Een TCG behandeling is er dan ook altijd op gericht om de stagnaties op te heffen en de Yin- energie weer op te bouwen.
Daarnaast wordt de vochtophoping aangepakt. De nier- en miltenergie worden gestimuleerd, zodat het vocht op de juiste manier wordt afgevoerd en niet in de benen zakt of de longen en het hart belemmert om goed te functioneren.
Ook is er een kans, dat hartfalen het gevolg is van een slechte longenergie. Deze mensen kunnen dan moeilijk plat liggen, gaan vooral bij inspanning overmatig zweten en hebben vaak een onregelmatige ademhaling.

Zoals jullie ook in diverse mijn vorige blogs ook hebben kunnen lezen, heeft de traditionele Chinese manier van gezondheidszorg een hele andere kijk en manier van genezen van fysieke klachten.
Er wordt dus hoofdzakelijk naar de dieperliggende oorzaak gekeken, naar de energie stagnatie(s) die dit probleem heeft veroorzaakt.
Hoe meer ik op zoek ga naar de traditionele Chinese geneeskundige inzichten, hoe meer ik me daar persoonlijk  toe aangetrokken voel.
China heeft een van 's werelds oudste medische systemen.
Acupunctuur en Chinese kruidengeneesmiddelen gaan ongeveer 5000 jaar terug. De vroegst bekende schriftelijke vermelding van de Chinese geneeskunde de Huangdi neijing (The Yellow Emperor's Inner Classic) is uit de 3e eeuw v.Chr.

 

Emoties en aderverkalking

Chronische stress is een hele kritieke risicofactor voor atherosclerose  Een emotioneel / psychologische verstopping verhoogt ons stressniveau. Verstopte slagaders is vaak gerelateerd aan vastzitten in geloofssystemen en gedragspatronen.
Deze mensen missen vaak fysieke aanraking en liefde. Verstopte slagaders duiden dus op stagnerende (levens) energie. Met andere woorden, verstopte slagaders is gerelateerd aan verstopte energiestromen in de meridianen en chakra’s.
Op het niveau van essentieel zijn, zijn er geen overtuigingen. Op het niveau van onze persoonlijkheid hebben we overtuigingen die onze ego-identiteiten vormen.
Alle ziekte begint met een overtuiging die zich uitkristalliseert in het fysieke lichaam. Verstopte slagaders is een geloof in beperkingen en angst.

 

“Een mogelijk mechanisme voor dit proces is dat chronische stress endotheelbeschadiging (de laag cellen die de binnenzijde van bloedvaten bekleedt, is het endotheel. ) veroorzaakt, macrofagen (oudgrieks μακρός (makros) = groot, φαγεῖν (phagein) = eten; letterlijk vertaald: veelvraat/ grote eter) direct activeert, en schuimcelvorming bevordert en de vorming van atherosclerotische plaque genereert.
Chronische stress kan via endotheelcellen direct de diastolische functie van een vat remmen, en mensen met langdurige chronische psychologische stress kunnen een verminderde vasculaire endotheelfunctie ontwikkelen. Tijdens de inductie van chronische stress vertoont de thoracale aorta-ring een hoge gevoeligheid voor vasoconstrictoren door de activiteit van stikstofmonoxidesynthase te remmen of het endotheel te verwijderen. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6460614/)

Welke zoekopdracht ik ook gebruikte, of welke studie ik ook vond (zoals het klein stukje tekst hierboven, uit een onderzoek wat ik op de website National Library of Medicine) vond, ik kwam elke keer weer op emoties en stress uit.
Stress maakt helaas meer kapot dan je lief is…

 

Er zijn diverse manier om te proberen je stress niveau om laag te krijgen, en te houden. Dit is voor iedereen uiteraard iets heel persoonlijks. Wat het voor jou ook is, het  is  allemaal goed!
Het kan best zijn dat de stress zo lang heeft plaats gevonden dat je zelf dat laatste beetje, wat dus helemaal onderin die rugzak zit,
zelf niet weggewerkt krijgt. Schakel dan wat hulp in, ook ik doe dat soms, daar is helemaal niks mis mee.  
Ermee blijven rondlopen lost
het echt niet op, helaas het tegenovergestelde zelfs..
Energetische therapie of ontspanningsmassage kunnen je hiermee op weg helpen. Niemand kan jou helen, dat doe je altijd helemaal zelf, maar die uitgestoken en helpende hand, kan dit proces wel heel mooi ondersteunen en soms iets gemakkelijker maken.
Zelfs een luisterend oor kan al zoveel doen voor iemand.

Heb je vragen over een Reconnective Healing sessie, of een holistische ontspanningsmassage?  Je mag altijd vrijblijvend contact met me opnemen.
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/beknopte-uitleg-reconnective-healing-therapie
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/ervaringen-van-clienten

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/holistische-ontspanningsmassage

 

Rating: 5 sterren
1 stem