Leukemie

Wat is leukemie eigenlijk precies?
Bloed is de vitale kracht in ons lichaam. Er zijn drie componenten van bloed!
Rode bloedcellen leveren zuurstof aan onze organen en reinigen het lichaam van koolstofdioxide. Witte bloedcellen bestrijden vreemde lichamen zoals infecties en bacteriën, en kunnen ook kanker bestrijden. En tenslotte bloedplaatjes die het bloeden van snijwonden en kneuzingen stoppen. De vorm van kanker die leukemie wordt genoemd, is het resultaat van een overproductie van abnormale witte bloedcellen.

Leukemie is eigenlijk een strijd in het lichaam tussen leven en dood. De witte bloedcellen gaan zich gedragen alsof alles een vreemd lichaam is en beginnen het lichaam zelf aan te vallen. Dit komt vaak voor bij iemand die geen grenzen kent. Iemand wiens focus ligt op het behagen van anderen met weinig of geen respect voor zichzelf. Het kan ook voorkomen bij mensen van wie de grenzen en het immuunsysteem zijn verzwakt als gevolg van het "vechten" van andere vormen van kanker met chemotherapie.

Factoren die bloedkanker kunnen veroorzaken
Net als veel andere kankers, wordt aangenomen dat bloedkankers zich ontwikkelen door genetische en omgevingsfactoren. Er is waargenomen dat roken en blootstelling aan straling en bepaalde chemicaliën gepaard gaan met een verhoogd risico. Infectie met het Epstein-Barr-virus, HIV en humaan T-cellymfoom/leukemievirus verhoogt ook het risico op het ontwikkelen van bloedkanker.
De moderne westerse methoden om kanker te “bestrijden" zijn het lanceren van een grootschalige aanval met chemische wapens, die het lichaam en zijn immuunsysteem helaas verder verzwakken.
Mensen die kanker en de huidige behandelingen ervan overleven, doen dat door echt een enorme wil om te leven. Dit omdat men put uit de universele kracht en de wil om deze strijd te (over) winnen.

 

We spreken dus meestal over kanker “bestrijden", maar kanker wordt eigenlijk veroorzaakt door een gevecht dat gaande is in het lichaam en met de realiteit.
Kankers zijn het resultaat van opgebouwde wrok en verbittering die een stagnerende groei veroorzaken (of gezwellen die we tumoren noemen). Er zijn verschillende emotionele en energetische grondoorzaken voor specifieke vormen van kanker, maar kanker zelf is het gevolg van de groei en verspreiding van negativiteit in het zelf die de levenskracht weg vreet.
Er zijn dus mensen die kanker krijgen en schijnbaar blij van buiten lijken, maar van binnen grote offers brengen.
Alleen al het woord kanker en alle verwante vormen ervan, zoals leukemie, zullen angst en onzekerheid inboezemen, vormen van weerstand en negativiteit die de stroom van vitale levensenergie en welzijn verder blokkeren.

“Ik moet de eerste kankerpatiënt nog tegen komen, die niet lijdt aan een gebrek aan zelfrespect, onopgeloste problemen en zorgen, of een emotioneel trauma uit het verleden, dat nog aanwezig is in het onderbewustzijn. Kanker als ziekte van het lichaam kan zich niet ontwikkelen, tenzij er een sterke onderstroom is van emotionele onvrede en diepgewortelde frustratie”. “Kanker is niet de oorzaak dat iemand ziek wordt; het is de ziekte van de persoon die de reden is dat er kanker ontstaat”
(Hoofdstuk 10, blz. 329 uit Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging, door Andreas Moritiz)

Als we in de natuurlijke stroom van het leven zitten, leven we in vreugde, vrede, harmonie en balans. Weerstand stopt de Chi- stroom en creëert energieblokkades in het leven (zoals gebrek aan succes of welvaart), evenals energieblokkades in het lichaam (die na verloop van tijd ziekte vormen).
In de natuur is er geen natuurlijke weerstand!
Bijvoorbeeld geen zin zien in, initiatief nemen en/ of creatief zijn enzovoort. Wanneer water obstakels tegenkomt, kiest het gewoon een andere weg. Wanneer iemand zich dus tegen iets in het leven verzet, verzet die persoon zich tegen het leven zelf en duwt hij of zei, eigenlijk tegen het hele universum. Deze externe strijd kan geïnternaliseerd worden in de vorm van de ziekte, o.a. kanker.

Het is belangrijk om te onthouden is,  dat de cellen in ons lichaam eigenlijk een heelal op zichzelf vormen. In een universum waar leukemie floreert, ontstaat er een strijd waarin abnormale witte bloedcellen het overnemen.
In feite ontwikkelt acute leukemie zich uit jonge cellen die "blasten" worden genoemd en die een explosieve groei van witte bloedcellen veroorzaken die het lichaam bombarderen.
Om echte genezing te laten plaatsvinden, moet men dus een wapenstilstand sluiten en innerlijke vrede gaan ervaren. Men moet echt bereid zijn te stoppen met het aanvallen en beoordelen van het zelf en ophouden met vechten en weerstand bieden aan de externe realiteit.

Westerse geneeskunde ( ten opzichte van bijvoorbeeld de Tradidionele Chinese Geneeskunde) is heel objectief. Het gaat om het repareren van dingen die kunnen worden gemeten en waargenomen en is farmacologisch gericht.
Nog onvoldoende artsen hebben de tijd, en de kennis, om echt te informeren naar wat er gebeurt in het leven van een patiënt... Hoe gaat het met jou, wat gebeurt er thuis, wat is er aan de hand? Enz.
En over het algemeen erkennen ze mogelijk niet, of onvoldoende, dat stress, of nog belangrijker, hoe men omgaat met de grillen van
mens zijn en menselijke ervaringen hebben, goed of slecht, van invloed is op de gezondheid. Dat verandert gelukkig, maar het is een langzaam proces.

Zo af en toe kijk ik of er iets bekend is wat Edward Cayce (18 maart 1877– Januari 1945) hier destijds over heeft gezegd.
Men zei dat het hele proces van de ziekte werd veroorzaakt door een klierstoring door onevenwichtige chemische reacties in het lichaam (2456, cf. 2621 - Hodgkin's). Dit zou kunnen wijzen op een biochemische oorzaak van de ziekte.
De Cayce-lezing vermeldt specifiek jodiumtekort. Dit zou de grondgedachte kunnen zijn voor het adviseren van jodiumtrichloride (Atomidine) als klierstimulans. In één specifieke lezing werd met name de schildklier genoemd.
Leukemie bestond in zijn tijd dus ook al, maar ik kreeg de indruk dat het in die tijd veel minder voor kwam.

Leukemie bij kinderen

Tijdens mijn onderzoek naar informatie, kwam de gedachte bij me op hoe het komt het dan dat kinderen leukemie kunnen krijgen?
Op mijn zoektocht hiernaar, kwam ik een artikel van een Deens onderzoek tegen wat op 20 februari 2023 gepubliceerd was.
“Evaluatie van maternale infectie tijdens de zwangerschap en leukemie bij kinderen in Denemarken.”
De insteek van het onderzoek was; Is maternale infectie tijdens de zwangerschap geassocieerd met het risico op kinderleukemie?

In deze cohortstudie, onder 2 miljoen Deense kinderen, werd maternale infectie tijdens de zwangerschap in verband gebracht met een
35% hoger risico op kinderleukemie, maar niet op andere vormen van kinderkanker. Deze associatie werd voornamelijk toegeschreven aan genitale en urineweginfecties, die geassocieerd waren met respectievelijk 142% en 65% verhoogd risico op leukemie bij kinderen.
Deze bevindingen suggereren dat bepaalde soorten maternale infectie tijdens de zwangerschap in verband werden gebracht met een verhoogd risico op kinderleukemie bij het nageslacht. 
Maternale infectie komt vaak voor tijdens de zwangerschap en is een belangrijke mogelijke oorzaak van foetale genetische en immunologische afwijkingen. In eerdere case-control of kleine cohortstudies is gemeld dat infectie bij de moeder in verband wordt gebracht met leukemie bij kinderen.” De onderliggende oorzaak van deze infectie zijn ook weer terug te koppelen naar emoties, maar daar ga ik in dit blog niet verder op in. In 2020 heb een  blog geschreven over de emotionele oorzaak van een urineweg infectie. https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog-1-x-per-maand/618501_blaas-ontsteking-1-12-2020

Een overzicht van cijfers voortgekomen uit deze studie;
Deze studie omvatte 2.222.797 Deense kinderen, met ongeveer 27 miljoen persoonsjaren follow-up (gemiddeld 4,6 jaar per persoon); 51,3% waren jongens en 48,7% waren meisjes.
In totaal werd bij 4362 kinderen vóór de leeftijd van 15 jaar de diagnose kanker gesteld, waaronder 
1307 met leukemie, 1267 met hersentumor, 224 met lymfoom en 1564 met andere vormen van kanker.
In totaal hadden 81.717 moeders (3,7%) minstens 1 type infectie tijdens de zwangerschap. Urineweginfectie ( 1,7%) kwam het meest voor, gevolgd door geslachtsorganen (0,7%), spijsverteringsstelsel (0,5%) en luchtwegen (0,3%) infecties.
Het volledige onderzoek is
te vinden onderaan dit blog te vinden bij bron . Het is de link met de **.

TCM

In de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) wordt chronische myeloïde leukemie (CML) toegeschreven aan 'vergiftigd beenmerg', wat wordt gezien als een verlies van Chi of bloed, een tekort aan Yin of Yang dat een complexe onevenwichtigheid veroorzaakt tussen celgroei en dood.
Acute leukemie zal geclassificeerd worden als acute vermoeidheid (ji lao, 急劳), vermoeidheid door een tekort (xu lao, 虚劳), bloedsyndroom (xu zheng, 血证) of hitte door interne schade (nei shang far re, 内伤发热).

TCM visie op leukemie, blog door Reconnective Healing Bilthoven

Volgens dr. Chu I Ta (Chief TCM-arts van Real Health Medical) omvatten de oorzaken van bloedkanker genetische of aangeboren tekortkomingen, emotionele stoornissen en chronische vermoeidheid. Deze resulteren in de verzwakking van de immuniteit en Chi en Blood Deficiency. Een onbalans van de zang-fu-organen (脏腑) veroorzaakt hittetoxiciteit, die het beenmerg aantast, wat leidt tot bloedkanker. Het mechanisme van tumor kan worden samengevat als: stagnatie van toxine en warmte, obstructie van slijm / vocht, Chi-stagnatie en bloedstasis, en onevenwichtige yin en yang in ingewanden en darmen.

“Hoewel de ziekte zich in het beenmerg bevindt, is het gerelateerd aan disfuncties ( de emoties die horen bij )  de milt, de nieren en het hart. De belangrijkste factoren die tot ziekte leiden, zijn een toxische aanval op het beenmerg, bloed- en beenmergbeschadiging en overmatige hitteverbranding van yin, resulterend in koorts en bloedingssymptomen”, legt arts Chu uit.
Bij elk orgaan, wat hier boven al beschreven is, hoort natuurlijk weer een emotie. In al mijn blogs, maar ook in de bovenstaande informatie, komt dit weer heel duidelijk naar voren.

 

Natrium Bicarbonaat ( zuiveringszout)
Er is inmiddels voldoende bewijs dat natrium bicarbonaat ,ook wel bakingsoda genoemd (niet te verwarren met bakpoeder, dit is niet het zelfde) hele positieve effecten heeft voor het genezen van kanker. Ik was benieuwd of dit ook zo is bij leukemie, aangezien dit ook een kanker vorm  is.
Zuiveringszout verhoogt het vermogen van T-cellen om leukemie te bestrijden. Infusies van donor-T-cellen om kanker te bestrijden mislukken helaas  vaak, maar natriumbicarbonaat kan melkzuur tegengaan dat wordt geproduceerd door leukemiecellen, waardoor de remissie bij muizen en mensen mogelijk wordt verbeterd. Metabole herprogrammering van donor-T-cellen verbetert graft-versus-leukemie-effecten bij muizen en mensen (Sci Transl Med. 28 okt 2020) Onderstaande tekst heb ik gekopieerd, en vertaald, uit dit onderzoek.

“Terugval van acute myeloïde leukemie (AML) na allogene hematopoëtische celtransplantatie (allo-HCT) heeft een sombere prognose. We ontdekten dat T-cellen van patiënten die terugvielen met AML na allo-HCT verminderde glycolyse en interferon-γ-productie vertoonden.
Functionele studies in meerdere muismodellen van leukemie toonden aan dat van leukemie afgeleid melkzuur (LA) de glycolyse en proliferatie van T-cellen verstoorde.
Mechanisch verlaagde LA de intracellulaire pH in T-cellen, leidde het tot lagere transcriptie van glycolyse-gerelateerde enzymen en verminderde activiteit van essentiële metabole routes.
Metabole herprogrammering door natriumbicarbonaat (NaBi) keerde de LA-geïnduceerde lage intracellulaire pH om, herstelde metabolietconcentraties, leidde tot opname van LA in de tricarbonzuurcyclus als een extra energiebron en verbeterde graft-versus-leukemie-activiteit van muriene en menselijke T cellen. NaBi-behandeling van post-allo-HCT-patiënten met recidiverende AML verbeterde de metabole fitheid en interferon-γ-productie in T-cellen. Over het algemeen laten we zien dat metabole herprogrammering van donor-T-cellen een farmacologische strategie is voor patiënten met recidiverende AML na allo-HCT.” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33115954/)
In eerste instantie zijn er maar weinig mensen die willen geloven dat iets wat zó goedkoop en simpel is als Baking Soda, oftewel natriumbicarbonaat, onder andere in staat kan zijn om de werkzaamheid van de meest kostbare farmaceutisch-chemische medicijnen niet alleen te evenaren, maar zelfs ver achter zich te laten.

 

Wat kan bakingsoda voor het menselijk lichaam betekenen?
Zuiveringszout is een bekend huishoudelijk product dat ook wel natriumbicarbonaat, bicarbonaat van soda en natriumwaterstofcarbonaat wordt genoemd. 
De chemische formule van zuiveringszout, ook bekend als de natriumbicarbonaatformule, is NaHCO3.
Deze bakingsoda-formule vertegenwoordigt de samenstelling van natriumionen en bicarbonaationen. Het is een stof die bekend staat om zijn alkaliserende effecten dankzij een zuiveringszout pH van 9.
Het boek "Natrium Bicabonate  Het unike natuurlijke  eerste hulpmiddel"( dr. Mard Sircus), is een heel interessant boek, wat hier veel dieper op in gaat.

Mensen raken soms in de war raken met het verschil tussen zuiveringszout versus bakpoeder.
Zuiveringszout is een chemisch rijsmiddel en dat geldt ook voor bakpoeder, wat betekent dat bij gebruik bij het bakken zowel bakpoeder als bakpoeder het beslag doen rijzen. Zuiveringszout is 100 % natriumbicarbonaat; dus wanneer het wordt gemengd met zuur, maakt het bellen en geeft het een kooldioxidegas af, waardoor het deeg gaat rijzen. Bakpoeder bestaat uit natriumbicarbonaat en een of meerdere zure zouten.

Kanker bestrijder (en  nog vele andere toepassingen)
Wanneer je een pH-onbalans hebt, kunnen ongezonde organismen gedijen, wat weefsels en organen beschadigt en het immuunsysteem aantast. Van bakingsoda (bicarbonate) is bekend dat het de pH van zure tumoren verhoogt zonder de pH-balans van gezonde weefsels en het bloed te beïnvloeden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat orale doses natriumbicarbonaat de pH van de tumor kunnen verhogen en spontane uitzaaiingen kunnen remmen in diermodellen van uitgezaaide borstkanker.
Een half theelepeltje baking soda oplossen in een glas lauw water, brengt de zuurverhouding weer in een goede balans.
Neem dit ‘s Ochtends en ‘s avonds voor het naar bed gaan. Dit is behulpzaam bij allerlei ziekten die ontstaan zijn vanuit een verzuurde staat van het lichaam. Raadpleeg altijd eerst een arts voordat je langdurig Baking Soda gaat gebruiken voor inname !

 

Risico's en bijwerkingen
Het gebruik van zuiveringszout voor de huid of het lichaam wordt over het algemeen als veilig en niet-toxisch beschouwd. Oraal consumeren is ook veilig, maar overschrijd de aanbevolen dosis niet. Te veel zuiveringszout kan het zuur-base-evenwicht van het lichaam verstoren, wat kan leiden tot misselijkheid, braken en/of buikpijn. Zeldzame gevallen van een overdosis zuiveringszout leiden tot epileptische aanvallen, coma en de dood. Het is ook niet goed voor je organen.

 

Het bevat veel natrium (1.259 milligram in één theelepel)  dus hoge doses zijn niet veilig. Hoge doses kunnen de bloeddruk verhogen en zwelling veroorzaken. In ernstige gevallen kan het de bloedsomloop overbelasten en tot hartfalen leiden. Mensen die te veel zuiveringszout consumeren, hebben naar verluidt onevenwichtigheden in de bloedchemie en hartfalen (ineffectief pompen) ontwikkeld. Een andere reden om deze consumptie niet te overdrijven, is dat het de kaliumuitscheiding kan verhogen, wat kan leiden tot een kaliumtekort. Als je het intern inneemt, drink dan langzaam het mengsel van zuiveringszout en water. Bij inwendig gebruik is het belangrijk om het volgende te vermijden:

* Een mengsel van zuiveringszout en water nemen waarin het zuiveringszout niet volledig is opgelost.
* Meer dan 3,5 theelepels innemen op
een bepaalde dag.
* Meer dan 1,5 theelepel per dag innemen als je ouder bent dan 60 jaar.
* De maximale dosering langer dan twee weken gebruiken.
* Zuiveringszoutoplossing te snel drinken.
* Innemen wanneer u te vol zit (om maagruptuur te voorkomen).
* Bij oedeem, leverziekte, nierziekte of hoge bloeddruk, mag je dit niet drinken. Het mag ook niet ingenomen worden als je zwanger bent
   of borstvoeding geeft.
* Als je geneesmiddelen op recept gebruikt, raadpleeg dan je arts voordat je het gebruikt en zorg ervoor dat je met jouw arts communiceert
   over het drinken van zuiveringszout als je een natriumbeperkt dieet volgt.
* Het mag niet binnen twee uur na het innemen van andere medicijnen ingenomen worden. Het wordt ook afgeraden om het aan
   kinderen onder de zes jaar te geven, tenzij voorgeschreven door uw kinderarts.
* Sommige producten die kunnen een averechtse werking hebben. Dit o.a. met aspirine en andere salicylaten, barbituraten,
    calciumsupplementen, corticosteroïden, medicijnen met een speciale coating om de maag te beschermen, lithium, kinidine en diuretica.
    (https://draxe.com/nutrition/baking-soda-uses/)

 

Ik heb vorig jaar (2022) het hierboven genoemde  boek van Dr. Mark Sircus aangeschaft, omdat ik dit toch wel heel interessant vond
en waar helaas menig westerse art eigenlijk
weinig tot niks vanaf weet. Kunnen ze weinig aan doen, het zal in hun opleiding ook niet verteld worden.. De farmaceutische industrie zal dit ook zeker niet promoten, waarschijnlijk zelfs het tegenovergestelde.
Follow the money…..

"Dr. Marcus zijn boek is de eerste medische boekbespreking over natriumbicarbonaat.
De veelzijdigheid van natriumbicarbonaat is immens, door het lezen van dit boek kom je o.a. te weten dat het o.a. :
* de spijsverteringsenzymen beschermt * vaatverwijdende eigenschappen bezit * de vloeibaarheid van het bloed verhoogt * de levering van zuurstof door de bloedsomloop vergemakkelijkt * sterk ontstekingsremmend werkt * bij het ontgiften en neutraliseren van allerlei giftige stoffen helpt,
* de pH van zuur naar meer basisch verschuift * een schimmelwerend middel is, vooral in combinatie met jodium * tegen vermoeidheid werkt * een levensreddend middel op de Eerste Hulpafdeling is * bij reanimaties gebruikt wordt * een snelwerkend tegengif voor aspartaam is * bij osteoporose helpt.
De duidelijke boodschap van dit boek is dat er reden is om bij kanker en de meeste andere klinische situaties, aan zelfmedicatie met natriumbicarbonaat te gaan doen. Naast dat natriumbicarbonaat goed werkt bij aandoeningen van de luchtwegen, is natriumbicarbonaat van onschatbare waarde bij de behandeling van o.a. , voedselvergiftiging, nierbekkenontsteking, hyperzure urine, urinezuurverstoringen, reuma en brandwonden. Het boek ( Natrium bicarbonate Het unieke natuurlijke eerste hulp middel) is gewoon overal te bestellen, gewoon in het Nederlands!"

 

Af en toe een drie - vierdaagse kuur met natriumbicarbonaat om de alkaliniteit van het bloed te verhogen, ondersteunt de verwijdering en verhoogt de weerstand van het lichaam tegen alle infectieziekten.
Dr. Sircus heeft vele jaren onderzoek gedaan naar de menselijke conditie en naar de oorzaken van ziekten. Hij heeft veel van de uiteenlopende medische stromingen samengevoegd in een nieuwe vorm van geneeskunde: Natuurlijke Allopathische Geneeskunde.

 

Ik ben geen arts of specialist, dus mochten er leukemie klachten zijn, zal ik ten alle tijden aanraden om eerst naar je huisarts of
specialist
te gaan.
Traditionele Chinese Geneeskunde (accpuncture & chinese kruiden), Chi Nei Tsang, meditatie, (ontspannings) massage, mindfulness, energetische therapie (zelfs bakingsoda) zijn allemaal hele mooie en natuurlijke manieren om je te ondersteunen in dit proces.
Via de natuurlijke weg, z
ullen sommige genezingen mogelijk  wat langzamer gaan.
Vaak zoeken we naar  die quick fix, maar die er nu eenmaal niet. Het probleem, of klacht, is meestal ook niet van de een op de andere dag ontstaan. Daar zijn weken, maanden of zelfs jaren aan vooraf gegaan.
Luister altijd naar je gevoel wat voor jou de beste manier is om een kwaal of probleem aan te pakken.
Lichaam en geest zijn een, er komt
dus ook altijd een stukje zelf verantwoordelijkheid aan te pas.
Voor vragen over energetische therapie, ontspanningsmassage of Chi Nei Tsjang, kun je altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/contact
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/beknopte-uitleg-reconnective-healing-therapie-1

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/holistische-ontspanningsmassage
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/chi-nei-tsang-orgaan-massage

 

Rating: 5 sterren
1 stem