Neuropathie

Wat is neuropathie?
Neuropathie is de term voor ziekten die de zenuwen betreffen. Het woord komt uit het Grieks en bestaat uit de woorden ‘neuron’ wat zenuw betekent, en ‘pathos’ wat ziekte of lijden betekent. Neuropathie kan dus vertaald met zenuwziekte of zieke zenuw of beschadigde zenuw. Wanneer de gevoelszenuwen zijn aangetast (sensorische zenuwen), is vaak het gevoel veranderd.
Het perifere zenuwstelsel stuurt informatie vanuit de hersenen en het ruggenmerg, ook wel het centrale zenuwstelsel genoemd, via motorische zenuwen naar de rest van het lichaam. De perifere zenuwen sturen ook sensorische informatie naar het centrale zenuwstelsel via sensorische zenuwen.

Perifere neuropathie treedt op wanneer de zenuwen die zich buiten de hersenen en het ruggenmerg bevinden (perifere zenuwen) beschadigd zijn. Deze aandoening veroorzaakt vaak zwakte, gevoelloosheid en pijn, meestal in de handen en voeten. Het kan ook andere gebieden en lichaamsfuncties aantasten, waaronder de spijsvertering en plassen.  
In Nederland hebben naar schatting 250.000 – 300.000 mensen met een chronische polyneuropathie (Hanewinckel, 2017). De eerste klachten ontstaan gemiddeld rond het vijfenvijftigste jaar

Mensen met perifere neuropathie beschrijven de pijn meestal als stekend, brandend of tintelend. Soms worden de symptomen beter, vooral als ze worden veroorzaakt door een aandoening die kan worden behandeld.  Geneesmiddelen kunnen de pijn van perifere neuropathie verminderen.

Perifere neuropathie kan het gevolg zijn van traumatische verwondingen, infecties, stofwisselingsproblemen, chemo therapie, erfelijke oorzaken en blootstelling aan gifstoffen. Een van de meest voorkomende oorzaken van neuropathie is diabetes.

Abstract gezien

Neuropathische pijn wordt gekenmerkt door zowel sensorische als affectieve stoornissen, wat het idee ondersteunt dat pijn en stemmingsstoornissen gemeenschappelijke pathogenetische mechanismen delen.
Bovendien laten biologische en neuroimaging- gegevens
(neuroimaging is een verzameling van verschillende technieken die worden gebruikt om de structuur of functie van hersengebieden in beeld te brengen) zien dat gemeenschappelijke hersengebieden betrokken zijn bij de modulatie van pijnlijke en emotionele ervaringen.
Een beter begrip van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de rol van neuro- inflammatie bij de regulatie van affectief gedrag bij neuropathische pijntoestanden is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën.
Psychische problemen
mogen worden beschouwd als een factor die van invloed is op de behandeling en het resultaat bij mensen met neuropathische pijn.

 

Neuropathische pijn gaat gepaard met een aanzienlijke economische last voor zowel individuen als de samenleving.
Er is sterk bewijs beschikbaar dat suggereert dat mensen met neuropathische pijn een slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven ervaren (wat natuurlijk logisch is) dan de rest van de mensen die deze klachten niet hebben. Een negatief effect van neuropathische pijn is ook gemeld bij andere gezondheidsproblemen.
Er is aangetoond dat chronische pijn met een neuropathische component verband houdt met een slechtere kwaliteit van leven, meer psychische problemen, meer verstoring van de slaap en het verlies van meer werkdagen dan chronische pijn zonder een neuropathische component.

 

Symptomen

Elke zenuw in het perifere systeem heeft een specifieke taak. Symptomen zijn afhankelijk van het type aangetaste zenuwen.
Zenuwen zijn onderverdeeld in:

* Zintuiglijke zenuwen die sensaties, zoals temperatuur, pijn, trillingen of aanraking 
   van de huid ontvangen.

* Motorische zenuwen die spierbewegingen regelen.

* Autonome zenuwen die functies regelen zoals bloeddruk, zweten, hartslag,
  spijsvertering en blaasfunctie.

Symptomen van perifere neuropathie kunnen zijn:

* Geleidelijk begin van gevoelloosheid, prikkeling of tintelingen in de voeten of handen. Deze gewaarwordingen kunnen zich naar boven
   verspreiden naar de benen en armen.

* Scherpe, stekende, kloppende of brandende pijn.

* Extreme gevoeligheid voor aanraking.

* Pijn tijdens activiteiten die geen pijn zouden moeten veroorzaken, zoals pijn in de voeten wanneer je ze belast of wanneer ze onder een deken liggen.

* Gebrek aan coördinatie en vallen.

* Spier zwakte.

* Het gevoel alsof je handschoenen of sokken draagt terwijl je dat niet bent.

* Onvermogen om te bewegen als motorische zenuwen worden aangetast.

Als autonome zenuwen zijn aangetast, kunnen de volgende symptomen optreden:

* Warmte- intolerantie.

* Overmatig zweten of niet kunnen zweten.

* Darm-, blaas- of spijsverteringsproblemen.

* Daling van de bloeddruk, met duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd tot gevolg.

Perifere neuropathie kan één zenuw aantasten, mononeuropathie genaamd. Als het twee of meer zenuwen in verschillende gebieden aantast, wordt het meervoudige mononeuropathie genoemd en als het veel zenuwen aantast, wordt het polyneuropathie genoemd.
Carpaal tunnel syndroom is een voorbeeld van mononeuropathie. De meeste mensen met perifere neuropathie hebben polyneuropathie.

Kan stress neuropathie veroorzaken?

Stress komt veel voor bij veel gezondheidsproblemen. Een daarvan is neuropathie. Neuropathie wordt vaak veroorzaakt door fysieke factoren zoals letsel of ziekte. Stress kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en progressie ervan.
Wanneer het lichaam onder stress staat, maakt het hormonen zoals cortisol en adrenaline vrij.
Ze kunnen zenuwen beschadigen en leiden tot ontstekingen en celbeschadiging. Na verloop van tijd kan dit bijdragen aan de ontwikkeling van neuropathie en andere zenuwgerelateerde aandoeningen.

Naast lichamelijke veranderingen kan stress ook de geestelijke gezondheid aantasten. Het leidt tot neurologische symptomen van stress, zoals angst, depressie en slaapstoornissen.
Ze kunnen allemaal bijdragen aan zenuwbeschadiging en neuropathie. Maar er zijn veel strategieën om stress te beheersen en de impact ervan op het lichaam te verminderen. Ze omvatten o.a. ;
mindfulness -oefeningen, ontspanningstechnieken, sporten, (holistische) ontspanning massage, energetische therapie enz.

 

Bovendien kan stress aandoeningen veroorzaken of verergeren die leiden tot angst en perifere neuropathie.
In de regel kunnen dit diabetes, auto-immuunziekten en andere chronische ziekten zijn. Stress kan bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel verhogen.
Omdat het de zenuwen na verloop van tijd beschadigt en leidt tot diabetische neuropathie.
Het is belangrijk dat we ons realiseren dat stress kan bijdragen aan neuropathie. Het is dus niet altijd de enige factor!
Verschillende onderliggende aandoeningen, waaronder diabetes of auto-immuunziekten, kunnen neuropathie veroorzaken.

De metafysische betekenis van zenuwbeschadiging begrijpen...

Zenuwen kunnen een weerspiegeling zijn van hypertensie - in gevoelens en overtuigingen - die zich uit in je fysieke lichaam. Hypertensie van deze aard kan optreden wanneer je meer dan goed is voor je op je neemt. Je zou overbelast kunnen raken door fysiek, emotioneel of mentaal te veel van jezelf te eisen, of alle drie.

Als je elke dag van de week (of bijna elke dag) van 's morgens vroeg tot' s avonds laat rond rent, mag je eens nadenken of je misschien niet een onredelijke verwachting hebt van je fysieke uithoudingsvermogen. Je (over) belast jouw lichaam dus danig veel, dus je probeert er voor te zorgen dat echt alles gedaan wordt, terwijl jij jouw lichaam de zo broodnodige rust heel duidelijk ontzegt.

Je zou zelfs een relatief inactief leven kunnen leiden en toch je zenuwen onder druk zetten. Hoe?
Dat gebeurt wanneer je de overtuiging hebt dat je niet goed genoeg bent omdat je niet voldoet aan een interne verwachting die je van jezelf hebt.

Louise Hay (oktober 1926 – augustus 2017) zag een verband tussen onze zenuwen en communicatie.
Dit is
ook wel logisch als je jezelf met spanning vooruit stuwt en niet luistert naar de diepere behoeften onder je pijn. Wanneer je werkelijke behoeften worden overstemd door jouw verwachtingen, komt je interne communicatie in gevaar…
Zenuwen zijn van oudsher trage genezers
(Dr. Nathan Wei/ Reumatoloog, 1949 – 2018) Denk er dus aan om geduldig te zijn terwijl je aandacht besteedt aan je zenuwen en de onderliggende oorzaak van je ongemak.

 

Vaccinatie (covid-19) en neuropathie
Er zijn inmiddels, wereldwijd, veel meldingen geweest van bijwerkingen na het krijgen van een COVID-19-vaccin. Volgens rapporten kan vaccinatie een bijwerking hebben, vooral op het zenuwstelsel. De belangrijkste en meest voorkomende complicaties zijn;
cerebrovasculaire aandoeningen waaronder cerebrale veneuze sinustrombose, voorbijgaande ischemische aanval, intracerebrale bloeding, ischemische beroerte en demyeliniserende aandoeningen waaronder myelitis transversa, eerste manifestatie van MS en neuromyelitis optica.

Deze effecten zijn vaak acuut en van voorbijgaande aard, maar er waren ook ernstig gevolgen n.a.v. deze vaccinatie.
Hier
onder heb ik twee stukjes, uit een zeer uitgebreid onderzoek, gekopieerd die overzicht geven uit documenten die neurologische bijwerkingen van COVID-19-vaccins rapporteren in internationale databases van 2020 tot 2022.
Er worden neurologische aandoeningen besproken die mogelijk zijn veroorzaakt door vaccinatie.
(“A review of neurological side effects of COVID-19 vaccination”)
* De link naar het volledige onderzoek bevindingen plaats ik bij de bron informatie onder aan dit blog

Neurologische complicaties na COVID-19-vaccinatie.

“Volgens rapporten gepubliceerd in de VAERS-database hebben COVID-19-vaccins verschillende lokale en systemische neurologische complicaties die bij verschillende mensen voorkomen, van mild tot ernstig, afhankelijk van leeftijd, geslacht, ziektegeschiedenis en reeds bestaande immuniteit. Complicaties treden meestal op binnen één dag tot één maand na injectie en zijn meestal acuut, van voorbijgaande aard en zelflimiterend, maar leiden in ernstige gevallen tot ziekenhuisopname en intensive care. Aan de andere kant hebben vrouwen de hoogste incidentie van neurologische complicaties omdat ze een sterkere immuunrespons tegen vreemde antigenen induceren, wat kan leiden tot het richten van eigen antigenen en kan leiden tot auto-immuunziekten. Bijwerkingen na de tweede dosis van het vaccin worden vaker gemeld dan na de eerste dosis”.

 

“Milde neurologische effecten van het COVID-19-vaccin zijn onder meer zwakte, gevoelloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, onbalans, vermoeidheid, spierspasmen, gewrichtspijn en rustelozebenensyndroom komen vaker voor, terwijl tremoren, tinnitus en herpes zoster minder vaak voorkomen. Aan de andere kant omvatten ernstige neurologische complicaties de verlamming van Bell, het syndroom van Guillain-Barre (GBS), beroerte, toevallen, anafylaxie en demyeliniserende syndromen zoals myelitis transversa en acute encefalomyelitis. Hiervan is de gevaarlijkste neurologische complicatie die wordt veroorzaakt door COVID-19-vaccins, met name op basis van adenovirus, cerebrale veneuze sinustrombose bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd”.

Traditionele Chinese Geneeskunde

Het is van cruciaal belang om te beseffen dat in de Chinese geneeskunde de behandeling van "neuropathie" zelden uitsluitend op de symptomen is gericht. Als alternatief kijkt een arts naar de factoren die hebben geleid tot de ontwikkeling van "neuropathie" - d.w.z. de "oorzaak(en)".
Volgens de traditionele Chinese geneeskunde treedt perifere neuropathie op wanneer er een blokkade is van energie (Chi genaamd) en bloed in het lichaam.

Ik blijf het telkens maar weer zeggen;   "Alles is energie”  ;-)

Als Chi en bloed niet vrij kunnen stromen, krijgen onze cellen en weefsels niet de voeding die ze nodig hebben. Binnen TCG is "neuropathie" mogelijk gerelateerd aan een of meer van de volgende diagnostische patronen: bloedstagnatie, longvochtigheid - slijmkoude, longwind invasie - windkoude en/of longwind invasie – windhitte.

De bovenstaande patronen zijn veelvoorkomende voorbeelden. In klinische situaties zijn er echter nog een aantal andere mogelijkheden. Vaak zal er een gelaagde combinatie van patronen zijn die verweven zijn met de symptomen - sommige zijn de oorzaak van een probleem en het resultaat van een ander probleem. Hoewel het aanvankelijk complex is, is dit illustratief voor het web van relaties dat de Chinese geneeskunde moet benaderen.

Iedereen met perifere neuropathie kan acupunctuur proberen om verlichting te krijgen, vooral als medicijnen en andere strategieën niet hebben gewerkt. Hoewel ( westerse) medicijnen de symptomen van perifere neuropathie kunnen helpen beheersen, vertragen ze het verloop van de ziekte niet - en sommige hebben vervelende bijwerkingen.
Mogelijk zijn er meerdere sessies nodig voordat je verbetering merkt. Een typische behandelingskuur bestaat waarschijnlijk uit wekelijkse sessies gedurende 6 tot 10 weken.

 

Hoewel medicijnen de symptomen van perifere neuropathie kunnen helpen beheersen, vertragen ze het verloop van de ziekte niet - en sommige hebben vervelende bijwerkingen. "Iedereen met perifere neuropathie kan acupunctuur proberen om verlichting te krijgen, vooral als medicijnen en andere strategieën niet hebben gewerkt," Ondanks het grote aantal beschikbare medicijnen, zijn er geen curatieve conventionele behandelingen voor neuropathische pijn.
Er zijn wel verschillende Chinese kruiden die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van een acupunctuurbehandeling.

Bij de emotionele, dus dieperliggende, oorzaak van o.a. neurophatie kan energetische therapie (Reconnective healing), of holistische ontspanning massage hier ook een grote bijdrage aan leveren.
Het zal beslist geen enkele andere behandeling (Westers, Ayurvedisch of Chinees) in de weg zitten, het is juist een extra aanvulling op.

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met me op.

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/contact

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/holistische-ontspanningsmassage
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/bindweefsel-cupping-massage

https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen