Meditatie, trans of hypnose? 1-3-2020

Meditatie, trans of hypnose?
In diverse blogs of andere berichten, heb ik regelmatig geschreven, dat je tijdens een Reconnective Healing sessie, in een diepe meditatieve staat komt.
Maar wat is nu eigenlijk en wat is het verschil tussen meditatieve staat, trans of hypnose?

 

Eerst maar even wat achtergrond informatie.
Er zijn zes soorten hersengolven. Ze werken bijna net als muzieknoten.
Sommige golven zijn lage frequenties en andere hoge. Samen scheppen ze harmonie. Ze zorgen ervoor dat je gedachten, emoties en gewaarwordingen volmaakt in evenwicht zijn.
Wat onze hersengolven betreft, is de sleutel tot authentieke gezondheid en geluk, dat we elke golf op zijn manier, zijn frequentie en op zijn optimale peil laten werken.
Het punt is dus niet dat we geobsedeerd raken door de verbetering van onze bèta-golven om beter te focussen of onze gamma-golven om in een spirituele toestand te komen.
Geen enkele soort hersengolf  is beter of meer ‘speciaal’ is dan een andere. Ze zijn allemaal belangrijk, omdat ze allemaal het resultaat zijn van de elektrische activiteit van onze neuronen en van onze geestelijke toestand.

 

Wat zijn nu die verschillende soorten hersengolven?

De hersenen zijn een elektrochemisch orgaan. (Dit is de relatie tussen elektrische -en chemische processen.)
Neurologen hebben  zelfs geconstateerd, dat als al onze zenuwcellen zich op hetzelfde tijdstip zouden activeren, er voldoende energie zou zijn om een lamp te laten branden. Dat is echt verbazingwekkend!

Deze elektrische activiteit is verantwoordelijk voor de verschillende soorten hersengolven .Het is een ingewikkeld en fascinerend, proces waarbij elke activiteit, geestelijke toestand of gedachte in staat is om een soort hersengolf uit te zenden.

Gedurende de dag zijn alle zes soorten hersengolven actief onze hersenen actief

Afhankelijk van wat we op dat moment doen, zullen sommige hersengolven in bepaalde hersendelen actiever zijn. Andere golven zullen in andere gebieden minder actief zijn, maar geen enkele hersengolf op zich zal ‘uit staan’!

Op een bepaald moment kunnen je alfa-golven bijvoorbeeld intens actief zijn in je frontale hersenkwab. Dit zal ervoor zorgen dat je je enigszins ongerust voelt. Maar dezelfde alfa-golven in de achterhoofdskwab houden een ideale toestand van ontspanning in. Het is goed om rekening te houden met deze nuances.

Laten we nu eens de verschillende soorten hersengolven bekijken en wat ze doen.
Onze hersenactiviteit word dus gemeten in frequenties (aantal Hertz).

Dit geeft dus informatie over de hersenactiviteit in relatie tot de biologische activiteit.  De verschillende hersenactiviteit niveaus kunnen worden uitgedrukt in hersengolf frequenties.

In 1924 ontwikkelde Hans Berger al een EEG apparaat, waarmee het mogelijk werd om hersengolven te meten. Het spectrum van hersengolven wordt onderverdeeld in zes verschillende niveaus:

 

Hoge Bèta of Gamma (30-60 Hz)

Deze Gammafrequenties zijn pas de laatste 15 jaar ontdekt. Ze representeren de hyperalerte staat. In deze staat kunnen we extreem veel informatie verwerken. Deze hoge frequentie lijkt van belang voor de integratie van alle hersenfuncties en mogelijk ook voor intellectuele en zingevingsfuncties.

 

Midden Bèta (15-30 Hz)

Midden Bètagolven staan voor het normale wakende alerte bewustzijn. Denk hierbij aan zintuiglijke waarneming, logische denken, besluitvorming en actieve visualisaties. Het is de range waarbij wij over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.

 

Lage Bèta (12-15 Hz)

Ook wel SMR of Sensory Motor Rythm genoemd. De staat van alerte ontspanning. Het speelt een rol bij de motoriek, lichaamsgevoel en reactiesnelheid.

 

Alfa (7-12 Hz)

De Alfastaat wordt meestal als bijzonder aangenaam ervaren. We zijn alert en tevens ontspannen. In deze staat kunnen we het meest efficiënt leren en het best informatie verwerken en opslaan. Hier beginnen we uit onze bron van creativiteit te putten, die net beneden ons bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere niveaus van bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de Alfafrequentie kunnen we optimaal gebruik maken van beide hersenhelften en tegelijkertijd  geconcentreerd met één ding bezig.

 

Thèta (4-7 Hz)

Diepe meditatieve staat en lichte slaap. Spontane innerlijke beelden, dromen, staten van behagen en slaperigheid. We zijn volledig ontspannen en bevinden ons tussen waken en slapen. Deze frequentie maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten herinneringen.

 

Delta (0,5-4 Hz)

Diepe slaap; een staat van totale fysieke en mentale ontspanning. Het is schijnbaar een passieve toestand, maar niets is minder waar. In deze ‘rusttoestand’ draaien lichamelijke en mentale herstelprocessen op volle toeren.

 

Hypnose of trance

Hypnose is een bewustzijnstoestand die ook wel trance genoemd wordt met hersengolffrequenties tussen de 4 -15 Hertz (Thèta, Alfa en lage Bèta-status). 

Je kunt hieraan zien dat er dus sprake kan is van verschillende trance dieptes. 

* Diepe meditatieve staat en lichte slaap. 

* Spontane innerlijke beelden, dromen, staten van behagen en slaperigheid. 

* Volledig ontspannen en men bevind zich tussen waken en slapen. 

 

Deze frequentie maakt je dus zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en/ of  herinneringen. Soms zelfs vergeten herinneringen!

Het komt dus voor dat, zoals hier boven aangegeven, je beelden kan zien tijdens een sessie, geuren ruikt die niet in de ruimte aanwezig zijn, muziek hoort die in de ruimte niet aanwezig is en dus ook (vergeten) herinneringen ziet. Het komt ook voor dat mensen het gevoel hebben “opgetild” te worden of hun lichaam ineens sterke, zichtbare, registraties krijgt. ( zie video’s)

 https://youtu.be/7jxfTDPg_R4?t=80

https://youtu.be/B1YxHC7WWgQ?t=789

 

Ik heb bovenstaande video’s later in de sessie laten starten, omdat het anders te lang duurt om te laten zien wat ik jullie wil laten zien.

De overduidelijke registraties, van het lichaam, heb ik inmiddels ook bij  een van mijn cliënten mogen maken.

Ik heb het zelf nog niet kunnen vastleggen omdat het  te lastig is om tijdens de sessie mijn telefoon te pakken en het te filmen. Je weet nl. nooit of dit tijdens een sessie zal plaats gaan  vinden. Maar deze sterke registraties het komen vaker niet dan wel voor!
Als ik beelden zou hebben,  moet ik natuurlijk ook toestemming van een cliënt hebben om dit openbaar te mogen plaatsen!
Meestal zie ik kleine registraties, maar het komt ook  voor dat ik helemaal niks zie,  wat wil niet zeggen dat er niks gebeurd! 
Zodra ik de energie in mijn handen voel, weet ik dat de energie goed  stroomt en aan het "werk" is.

 
Wil je meer informatie over Reconnective healing sessies?
 Neem dan vrijblijvend contact met me op!

 

Bron: 
https://www.hypnotherapie-amersfoort-utrecht.nl/nieuws/hersengolffrequenties-en-hypnose_74.html
&
https://verkenjegeest.com/hersengolven-delta-theta-alfa-beta-gamma/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.