Frozen shoulder! 30-7-2020

Frozen shoulder!
Wat is een frozen schoulder? Een frozen shoulder (bevroren schouder) is een schoudergewricht met een zeer beperkte bewegingsvrijheid in alle richtingen. Het bewegingsbereik is niet alleen beperkt wanneer jezelf probeert te bewegen, maar ook wanneer een arts of fysiotherapeut  probeert het gewricht volledig te bewegen terwijl jij je ontspant. Symptomen en tekenen van een frozen schouder zijn dus verlies van een schouderbeweging en pijn! Een frozen schouder wordt medisch aangeduid als adhesieve capsulitis.

 

Oorzaak van een frozen schoulder

Een frozen schouder is het resultaat van een ontsteking, littekens, verdikking en krimp van de capsule die het normale schoudergewricht omringt.  Elke schouderblessure kan leiden tot een bevroren schouder, waaronder tendinitis bursitis en rotator cuff-letsel (rotator cuff-syndroom). Er kunnen op een x-ray ook grote hoeveelheden calciumafzetting op de pees in de schouder te zien zijn. 
Frozen schoulder (adhesieve capsulitis) komt wat vaker voor bij mensen met risicofactoren voor diabetes, chronische inflammatoire artritis van de schouder of na een borst operatie of een borst amputatie.  Door de langdurige onbeweeglijkheid van het schoudergewricht kan er een vergroot risico zijn om een frozen schouder te ontwikkelen. Als pijnstillers en fysiotherapie niet helpen, word er meestal een cortison injectie gegeven in het ergste geval een operatie….. 

Een operatie is dus echt een aller laatste redmiddel om met deze blessure om te gaan. Tijdens de operatie blijkt het synovium er meestal rood van uit te zien.

Dieperliggende oorzaak van een frozen schoulder 

Het is meestal gerelateerd aan een onderdrukte woede, resulterend in synovitis (reumatische aandoening) waarbij er sprake is van een ontsteking van het gewrichtsvlies (synoviaal membraan).  Hierdoor hoopt vocht tussen gewrichten op. Dit veroorzaakt pijn, stijfheid en soms een zwelling, waarbij de voering van het gewricht ernstig ontstoken raakt. 

Een dieperliggende oorzaak van een frozen schouder kan ook worden veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis die leidt tot onderdrukte woede. Woede op uiteenlopende gebieden....

Bijvoorbeeld werk of relatie, vaak ook gebeurtenissen waar je geen of weinig controle over hebt.  Maar ook te lang de problemen van anderen willen of proberen te “dragen”. Alles voor anderen op je schouders nemen of het gevoel te hebben niet naar iemand uit te kunnen reiken.  Dit kan dus allemaal een metafoor zijn voor de onderliggende emotie die in de schouder gevangen of bevroren kunnen zitten. 

 

Het gewicht van de wereld dragen 

Louise Hay zegt dat schouderproblemen het gevolg zijn van het “dragen” van het gewicht van de wereld op je schouders.  Schouders vertegenwoordigen namelijk onze lasten en verantwoordelijkheden.  Ze geeft aan dat onze schouders eigenlijk ons vermogen vertegenwoordigen om onze ervaringen in het leven met vreugde uit te voeren. Een frozen shoulder vertegenwoordigt bijvoorbeeld een (volledige) onwil om je verantwoordelijkheden in het leven op je te nemen, vooral in je eigen leven. 
We zijn er een kei in om ons leven te vaak als een last te zien door onze perceptie op ons leven..
Misschien draag je wel een financiële of emotionele last op je schouders en voel jij je daar waarschijnlijk verantwoordelijk, angstig of ontoereikend voor?  Op termijn zal hierdoor dus een blessure zal in je schouders kunnen verschijnen.

Als je een frozen shoulder hebt, of hebt gehad, denk dan eens terug aan de periode voor die blessure….. 
Wat was er op dat moment emotioneel, dus voor jouw persoonlijk, thuis of op je werk gaande?  Met welke zorgen, spanningen, verliezen, aanvallen of misschien wel beschuldigingen werd je geconfronteerd?  Dit zijn dus de problemen die echt mogen worden aangepakt om voor jou een genezing te kunnen bewerkstelligen. Vaak is het een opeenstapeling van vergelijkbare stressfactoren. 
Wanneer dan toch die bekende laatste druppel komt en de emmer dan overstroomd,  je lichaam het dus letterlijk fysiek begeeft, onder het gewicht van te veel onopgeloste problemen.

Het gewicht van de wereld proberen te dragen, is dus echt niet zomaar een gezegde! 

Het is in veel gevallen de keiharde waarheid. 

Schouderspanningen nemen vaak toe met onze leeftijd, omdat we meer verantwoordelijkheden krijgen naarmate we ouder worden.  Of het nu gaat om het ouder worden zelf of allerlei zorgen die op het hoogtepunt van je carrière opduiken, zorgen om je kind(eren) of een scheiding. Financiële moeilijkheden of alleen de stress om een bepaalde status hoog te willen houden. 
Dit zijn allemaal factoren die een enorme tol eisen op onze gezondheid. We hebben soms echt veel te veel gaande in ons leven en proberen toch met alle macht die ballen maar in de lucht te houden. Schoudergerelateerde problemen kunnen ook duiden op onderwaardering.
Mogelijk omdat iemand te weinig flexibiliteit heeft in zijn mentale patroon. Dit geeft dan aan dat het mentale patroon van iemand niet optimaal werkt.

Onze rechterschouder is yang (mannelijk) en de linker yin (vrouwelijk). 
Dit geldt voor zowel links- als rechtshandigen.

Problemen in de yang-schouder (rechts) vertonen inflexibiliteit en ook onderwaardering (door invloed van een derde persoon (een man?) Of door een obsessieve overtuiging. De yang-as, de mannelijke as, de as van het willen, word gesymboliseerd door de vader. Deze persoon wil dan duidelijk verder gaan dan wat redelijk gezien mogelijk is.  Hij/zei zal vaak aandringen, koppig zijn, is vaak een vechter, kan op de een of andere manier zelfs hardvochtig zijn en wil alleen maar  zijn of haar doelen nastreven. Deze doelen verblinden zo iemand dus.
Mogelijk word het vader model (voor het geval de persoon een vader is) veel te nauw en te strikt gevolgd! Terwijl men probeert het onbereikbare te bereiken, worden de diepste overtuigingen met betrekking tot het vermogen om zijn of haar wil en doelen haalbaar te maken,  in twijfel getrokken. 
Het gevolg hiervan, men voelt zich ondergewaardeerd...

Problemen in de yin-schouder (links) vertonen een inflexibiliteit en ook onderwaardering (door de invloed van een derde persoon (een vrouw?) Ook hier, door obsessieve overtuigingen van deze persoon. 
De gevoeligheid van deze persoon wordt gekwetst op zijn of haar manier van handelen om het voor ogen hebbende doel te bereiken. Het vertoond een gedrag dat indruist tegen de gevoeligheid en kwetsbaarheid van deze persoon, wat betreft de te willen behalen doelen. Het kan zijn dat de persoon het moeder model (voor het geval het een moeder is) veel te nauw en strikt volgt.
Het niet kunnen bewegen van je schouder kan ook betekenen dat een familie lid of collega geen toekomst ziet in de door jouw op het oog hebbende actie. Het betekent dus dat er een onbuigzaamheid zal zijn in de manier van denken en in het bepalen van jouw doelstellingen. 
Dus eigenlijk gevangen zijn in een koppigheid dat dingen precies moeten gebeuren zoals jij dat wil. 
Schouderfracturen zijn meestal een schok op het niveau van diepe overtuigingen met betrekking tot de moeilijkheid om actie te ondernemen, maar  tegelijkertijd ook een grote verlichting van de druk die je mogelijk voelde.

 

Hieronder staan nog een paar emoties waar opgelet mag worden!

Veranderende rollen

Er zijn vouwen die steeds meer fysieke spanning ervaren in de nek, schouders en zelfs de lage rug vanwege de veranderende rollen in de samenleving. Vrouwen dragen de verantwoordelijkheden van het moederschap en vaak ook van financiële dienstverleners. Een toenemende rol op de dagelijkse verplichtingen, terwijl ze ook nog steeds de belangrijkste verzorgster voor kinderen zijn, betekent dat velen soms niet genoeg tijd hebben voor zelfzorg omdat er geen of onvoldoende tijd voor haar zelf is.

Een onvermogen om los te laten

Op energetisch niveau zijn de schouders verbonden met het vijfde chakra. 
Spanning in onze  schouders zal dus betekenen dat we een onbalans hebben in dit energiecentrum veroorzaakt, dit  door een onvermogen om los te laten of te vergeven.  Dit hyperkritische gedrag kan ook op jezelf worden gericht.

 

Negatief praten

Een onevenwichtigheid in dit 5e energetische centrum kan betekenen dat je problemen hebt met zeggen wat je voelt of wat je bedoelt. Misschien onderdruk je jouw waarheid of zijn je woorden beladen met negativiteit. Praat je vaak  slecht met of over anderen of zeg je steeds dingen waar je later toch wel weer spijt van krijgt? Dit kan echt een onbalans veroorzaken in dit deel van jouw lichaam, wat op termijn fysieke spanning kan veroorzaken.

Van de mensen die ik zelf ken of heb gesproken en die het probleem frozen shoulder hadden, blijkt toch wel dat ze voor een lange periode, een te grote of zware last droegen of probeerde te dragen. 

Met deze wetenschap kun je dus veel doen om dit te voorkomen, erger te voorkomen of jezelf genezen van deze klacht.
Reconnective healing kan je hierin heel goed bijstaan om je sneller van deze opgeslagen spanningen af te helpen. Omdat je, tijdens een sessie in zo’n mentaal ontspannen staat terecht komt, kan je lichaam dus ook veel makkelijker ontspannen, wat natuurlijk weer een positieve weerslag heeft op jouw gezondheid.  Reconnectieve healing bevorderd de genezing van alle soorten klachten of blessures, mentaal of fysiek. Ons lichaam wil niks liever dan gezond zijn, maar soms kan het gebeuren dat we even een klein beetje hulp nodig hebben, om het daarna weer zelf te kunnen.

Reconnective healing is geen vervanging voor reguliere geneeskunde, maar kan wel een hele mooie en krachtige ondersteuning zijn.

Het doel van Reconnective healing is altijd dat jij, samen met het zeer mooie en bijzondere zelfhelendvermogen van jouw lichaam, en mogelijk wat aanpassingen in je levens stijl, het na 1, 2 of 3 sessies weer helemaal zelf kan.

Wil je meer informatie over Reconnective healing sessies, neem vrijblijvend contact met me op.

Bron:
https://www.medicinenet.com/frozen_shoulder/article.htm#what_causes_a_frozen_shoulder

https://www.easthousecentre.com/what-is-your-shoulder-telling-you-about-your-heart/
https://www.organicauthority.com/health/the-truth-about-your-stiff-neck-and-shoulders-and-how-to-fix-it

Rating: 0 sterren
0 stemmen