Lymfoedeem

Lymfoedeem
In dit blog ga ik dieper in op de spirituele, dus emotionele grondoorzaken van gezwollen lymfeklieren, dit om een ander perspectief te bieden, in de hoop dat het zal helpen meer duidelijkheid te verschaffen wat het lichaam probeert te communiceren via gezwollen lymfeklieren. In Nederland zijn er ongeveer 250.000 mensen die aan lymfoedeem lijden. 
Hoewel lymfoedeem ook kan ontstaan na behandeling van kanker, is het altijd interessant om eens te kijken  of er een herkenning is in de emotionele oorzaak hiervan

Wat is lymfoedeem? Medisch gezien.
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitrijke vloeistof in het interstitium (de ruimte buiten de cellen van een weefsel) als gevolg van obstructie van de lymfedrainage.
Lymfatische obstructie veroorzaakt een toename van het eiwitgehalte van het extravasculaire (buiten de bloedvaten) weefsel, met daaropvolgende retentie van water en zwelling van het zachte weefsel. De toename van het extravasculaire eiwit stimuleert de proliferatie van fibroblasten (dit zijn de werkpaarden voor het stevig houden van de huid.
De grootste functie is het aanmaken van collageen in de huid.
), de organisatie van de vloeistof en de ontwikkeling van een nonpitting zwelling (de zwelling is onder te verdelen in indrukbaar (pitting) en niet-indrukbaar (non-pitting) oedeem) van de aangedane extremiteit.

Tekenen en symptomen van lymfoedeem die optreden in de aangedane arm of been, zijn onder meer;
* Zwelling van een deel of het geheel van
de arm of been, inclusief vingers of tenen
* Een gevoel van zwaarte of beklemming
* Beperkt bewegingsbereik
* Pijn of ongemak

 

Laat de emotie los en de ziekte verdwijnt
Wanneer we worden geconfronteerd met een stressvol emotioneel probleem dat we niet aankunnen, slaat onze geest de herinnering op zodat we er later toegang toe hebben, wanneer we volwassener zijn en er beter mee om kunnen gaan.
Ervaringen die leiden tot het begraven van gevoelens komen vaker voor in onze kindertijd, wanneer we er dus minder goed mee om kunnen gaan. Ze kunnen bewust worden vergeten, maar ze gaan niet verloren. In plaats daarvan nestelen ze zich als cellulaire herinneringen, die op de loer liggen in ons lichaam, om bij ons terug te komen als tieners of volwassenen, maar dan vermomd als fysieke kwalen.
Hoe gebeurde dit?

 

Je lichaam als digitale bibliotheek.
Elke cel van ons lichaam heeft 6 gigabyte geheugen en we hebben naar schatting 100 biljoen cellen. Dit geeft ieder van ons een bijna onbeperkte mogelijkheid om herinneringen aan vergeten trauma's in onze cellen op te slaan.
Wanneer we geconfronteerd worden met een situatie die we niet aankunnen, kunnen we die dus onmogelijk 100% vermijden. We kunnen het uitstellen, maar we kunnen het niet vermijden. Stressvolle situaties zijn dus kansen om spirituele lessen te leren.
Als we de situatie nu niet aanpakken en de gevoelens niet oplossen, in de huidige tijd, vergeet of wist onze ziel deze ervaring dus niet.
Dus het zal worden uitgesteld om met de crisis om te gaan totdat we klaar zijn, ergens in onze toekomst...

 

Op het moment van de ondraaglijke ervaring fungeert je emotionele (limbische) brein als bibliothecaris met je lichaam als bibliotheek.
Je geest zal een plaats kiezen om die herinnering op te slaan voor toekomstig gebruik.
Als, laten we zeggen, de uitverkoren plaats in je lichamelijke bibliotheek je alvleesklier is, dan zal die traumatische herinnering zich daar nestelen en zal je, zeer waarschijnlijk,  niet eens weten dat deze herinnering er dus al jarenlang is!
Uiteindelijk krijg je hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel ) of pijn in je linkerkant, wat de manier is waarop je alvleesklier je op de schouder tikt om te zeggen:
"Hé....luister eens, er is hier een probleem waar je mee om moet gaan!"
Als we dus niet begrijpen dat de alvleesklier ons een boodschap probeert over te brengen, en we blijven misverstanden houden met het nemen van passende maatregelen,  dit dus blijven uitstellen, ontwikkelt de hypoglykemie  zich tot diabetes of wordt de pijn alleen maar heviger. Als we die boodschap dan nog steeds niet begrijpen, en ook niet reageren, kan de toestand dus erger en erger worden tot je er mogelijk misschien wel aan overlijd!

Ziekten zijn gecodeerde berichten
De meeste lichamelijke ziekten zijn gecodeerde berichten van ons onderbewustzijn om ons eraan te herinneren dat onopgeloste problemen, opgeslagen in onze weefsels, moeten worden opgelost.

Ze zeggen dus: "Dit is het moment! Doe er iets mee, en wel nu. Niet morgen of volgende week, maar nu!"

Je hoeft je niet af te vragen of je op dit moment klaar en in staat bent om de opgeslagen problemen aan te pakken of niet.
Ons lichaam is zo ontzettend slim en wijs, en weet precies wanneer jij er klaar voor bent en kiest dus HET juiste moment voor jouw uit.
Lijdt je dus aan een lichamelijke aandoening, chronisch of acuut, vraag jezelf dan eens goed af wat er in het verleden is gebeurd, misschien zelfs het verre verleden, dat de oorzaak is van deze aandoening, en probeer vervolgens de boodschap te ontcijferen en actie te ondernemen om het op te lossen.

De kracht van de geest!
Veel culturen geloven dat het lichaam pulseert met energie die in, uit en om ons heen wordt getransporteerd via paden of kanalen. Net zoals stroom, maar dan van lymfe door de lymfevaten.
Bij lymfoedeem is het dus mogelijk dat deze energiekanalen verstopt raken of stagneren.
In plaats van dat de stroom wordt geblokkeerd door een opeenhoping van eiwitrijke vloeistof, wordt deze in plaats daarvan geblokkeerd door beperkende of negatieve gedachten.

Deze zelfde culturen weten dat bepaalde punten op het lichaam correleren met specifieke organen of emoties, en er zijn traditionele heling remedies  zoals acupunctuur, reflexologie en shiatsu-massage die triggerpoints op het lichaam in kaart hebben gebracht, die, wanneer ze worden gestimuleerd, de blokkades kunnen opheffen en de stilstaande energie kan weer stromen.
Om resultaten in acupunctuur te zien, moet je je echt verplichten om voor een langere periode regelmatig te gaan, wat voor veel mensen financieel soms erg lastig is.

In dat geval moet je dus op zoek naar andere manieren om deze blokkades op te heffen. Als deze blokkades zijn veroorzaakt door beperkende gedachten, dan is het logisch dat ze kunnen worden opgeheven door te werken aan het veranderen van die denkpatronen, toch? Dit is de overtuiging van Louise L. Hay.
In haar boek “Je Kunt Je Leven Helen” heeft ze een index ontwikkeld van veel voorkomende mentale patronen, die zich als ziekten in het lichaam kunnen manifesteren,  met daarbij een affirmatie om de negatieve energie gedachtes in een positieve energie te veranderen.
Voor veel mensen werken deze affirmaties, maar niet voor iedereen. Ook hierbij is het een kwestie van volhouden.

Hoewel hulp, door middel van bijvoorbeeld  acupunctuur, kruidengeneeskunde en voedseltherapie goed zal werken, kan het gebruik van energetische genezing de zwelling in gezwollen lymfe ook  volledig oplossen. Dit,  omdat via energie heling,  het energetische stukje van de klacht ( lees onbalans) weer terug in balans word gebracht.
Zal dit met èèn sessie gebeuren, misschien niet, maar er zullen geen maanden lange sessies voor nodig zijn. Na een energie heling sessie, heeft het energetische lichaam,  hebben soms wel even de tijd nodig om alles weer terug in balans te krijgen.
Uiteraard is er ook een stukje wat je zelf mag doen,  het is geen wondermiddel. Blijf je doen, wat je al die jaren gedaan hebt , waardoor je deze klacht heb t gekregen, is er een kans dat het terug keert...

Een van de belangrijkste functies van het lymfestelsel,  is het lichaam te beschermen en verdedigen tegen infecties en giftige stoffen.
Let vooral goed op het woord verdedi
gen. Het lymfestelsel wordt beschouwd als de 'verdedigingslinie' van ons lichaam.
Waarom vestig ik de aandacht op de woorden verdedigen? 
 De spirituele oorzaak van zwelling in de lymfeklieren duidt op een behoefte om zichzelf te verdedigen, wat het gevolg kan zijn van aangevallen worden en niet kunnen of weten hoe zich te verdedigen. Nu, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ook dit is weer weer heel fascinerend!  Met elk blog dat ik schrijf krijg ik keer op keer nieuwe inzichten hoe geweldig ingenieus ons lichaam is en ons gezond kan houden, maar ook signalen geeft als we uit balans dreigen te raken of uit balans zijn!

 

Heb jij dus last van lymfoedeem , dan ben je misschien in het verleden erg defensief of gemakkelijk getriggerd door wat anderen aannamen, zeiden of dachten over jou. Het stellen van specifieke vragen over jezelf, helpt om de oorzaak te onderzoeken wanneer de symptomen voor het eerst opdoken. Ik moedig je dus aan om jezelf eens de volgende vragen te stellen als je zelf worstelt met ontstoken lymfeklieren:

* Hoe voel(de) jij je aangevallen of gesteund ? (fysiek, emotioneel, geestelijk)

* Waarvoor heb je schrap gezet of verwacht dat je wordt aangevallen?

* Waarom heb je het gevoel  om jezelf te verdedigen?

Het onderzoeken en verkennen van de antwoorden op deze vragen biedt sleutels tot genezing!

* Een laag zelfbeeld (kan zich ook manifesteren als arrogantie en/of egocentrisch om het gebrek aan zelfrespect te compenseren).
* Frustratie, overgevoeligheid en overgevoeligheid voor de behoeften van anderen. 
* Overtollige negatieve energie veroorzaakt door internalisatie/ onderdrukking van woede of frustratie door het ego, dat het vooruitgaan 
   belemmert.
* Gevoelens van ontoereikendheid en onrealistische verwachtingen van jezelf en/of anderen, kunnen neigen naar te groot perfectionistme.
* Moeite met persoonlijke verantwoordelijkheid (resulterend in schuld of slachtoffergevoel)

Volgens Louise Hay, “Je Kunt Jezelf Helen”, duiden lymfeproblemen op een waarschuwing dat jouw geest meer mag worden gecentreerd op de essentie van het leven; liefde en vreugde. In combinatie met de uitdaging van een laag zelfbeeld, kan dit zich manifesteren in bijvoorbeeld;  je niet goed genoeg voelen, de behoefte voelen om jezelf te bewijzen, verlangen naar liefde en acceptatie van anderen omdat je niet van jezelf houdt en jezelf niet accepteert.

Lymfoedeem komt voor in de benen, enkels, voeten, liezen, armen, keel en huid.
Ik heb hieronder vermeld wat (volgens Louise L. Hay ) de denkpatronen zijn die lymfatische problemen kunnen veroorzaken in deze specifieke delen van het lichaam;

* Zwelling: vastzitten in denken. verstopte, pijnlijke ideeën
* Oedeem: wat of wie laat je niet los?
* Vloeistoffen vasthouden: waar ben je bang voor om iets te verliezen?
* Chronische ziekte: een weigering om te veranderen. Angst voor de toekomst, niet veilig voelen.
* Voetproblemen: angst voor de toekomst en niet vooruitkomen in het leven
* Enkel/s: inflexibiliteit en schuldgevoel, onvermogen om plezier te ontvangen.
* Beenproblemen:  Angst voor de toekomst, ik wil niet vooruit.
* Armen: vertegenwoordigt het vermogen en/ of het onvermogen om de ervaring van het leven vast te houden
* Keel: het onvermogen om voor zichzelf op te komen, ingeslikte woede, gesmoorde creativiteit weigering om te veranderen.
* Huidproblemen: angst, oude begraven “rommel/ troep”, ik word bedreigd
De linkerkant van het lichaam vertegenwoordig;  ontvankelijkheid, opname, vrouwelijke energie, vrouw, de moeder
De rechterkant van het lichaam; uitgeven, loslaten, mannelijke energie, mannen, de vader.

 

Alles op een rijtje!
Gezwollen lymfeklieren communiceren berichten en lessen die moeten worden aangepakt en geïntegreerd; leren liefhebben, waarderen en ondersteunen door een gezond gevoel van eigenwaarde te koesteren.
Hoe ziet dit eruit?

* Vertrouwen ontwikkelen

* Houd je aan wat je zegt ( je woorden in daden omzetten)

* Maak van jezelf je eerste prioriteit

* Je gevoelens en emoties uiten

* Harmonie beoefenen (het vermogen om de verschillende gebieden van het leven aan te kunnen)

* Het verleden loslaten en in het huidige moment zijn (in het NU leven)

* Leren vertrouwen op jezelf

Persoonlijke verantwoordelijkheid is vereist om initiatief te nemen om gevoelens van ontoereikendheid, woede en frustratie het hoofd te bieden. En er is duidelijk een behoefte om liefdevoller naar jezelf te zijn, en onrealistische verwachtingen van jezelf en anderen los te laten.
Werken aan het vergroten van je gevoel van eigenwaarde verhoogt uiteraard jouw gevoel van eigenwaarde. Door je veilig te voelen in jezelf, heb je geen behoefte om je te verdedigen, maar kun je gewoon bestaan en zijn.
Vertrouwen hebben in wie je bent en in wat je gelooft.

 

Hoe begin je aan het werken aan en integreren van deze lessen?
De 13e-eeuwse Perzische dichter Rumi schreef ooit: "De wond is de plaats waar het licht binnenkomt."
Het idee van lymfoedeem (de "wond") als een bron van toegang tot het goede in iemands leven is iets dat, dwingend maar ook geruststellend kan zijn, vooral wanneer je verstrikt raak in de gedachten van;
"Waarom ik" of "waarom dit" die vaak samen komen met het hebben van een chronische en progressieve medische aandoening.
Door licht door te laten en dingen in je te verlichten, waarvan je dacht dat je ze nooit zou vinden.
Zelf liefde en acceptatie, geloof in je eigen kracht, een gevoel van doelgerichtheid, een nieuw begrip van empathie…
Sommige dagen zal het licht helderder schijnen dan andere, maar dat licht is er altijd, stabiel en stralend. Vertrouw op jezelf dat je hier doorheen komt.

 

Ik wil hierbij wel benadrukken dat het soms wat tijd kost, maar het vereist ook dat je zachtaardig voor jezelf mag zijn.
Deze klacht wordt helaas niet van de ene op de andere dag verholpen, hoewel het wel mogelijk is om een vermindering van de symptomen te zien, zodra jij je er van bewust wordt welke les/boodschap er is, die het lichaam via deze weg naar je communiceert.
Nu nog leren luisteren naar deze communicatie...    ;-)
Het vergt best veel persoonlijke verantwoordelijkheid en diep intern onderzoek om deze emotionele, mentale en spirituele patronen te helen.

Reconnective Healing kan je hier heel goed in ondersteunen. Zie het als een hand die tijdelijk uitgestoken word op weg naar jouw zelf heling. Als jouw energie weer in balans komt, dan komt de heling daar vanzelf achteraan. Uiteraard mag je zelf ook nog werk doen, deze sessies helpen en ondersteunen je op dit pad.

Mocht je een vraag hebben of een reactie plaatsen, op dit blog, dan reageer ik altijd binnen 24 uur. Ontvang je niks, controleer dan even je spam, soms komt het daar in terecht!

Bron:

https://lymphedemalifestyle.wordpress.com/tag/louise-l-hay/

https://itsanneandsteve.com/journal/energy-causes-of-swollen-lymph-nodes-that-will-surprise-you

https://thelymphielife.com/2017/07/10/letting-light-in-lymphies-share-the-unexpected-positive-impact-of-lymphedema-on-their-lives/

https://emedicine.medscape.com/article/1087313-overview

https://www.pure-and-simple-healing.com/release-the-emotion-and-the-disease-disappears.html#.YVxYDppByUk

 

Rating: 3 sterren
1 stem