Gordelroos/Shingles

Hoe vaak komt het voor?
Gordelroos is een vervelende en pijnlijke huidaandoening, maar meestal niet gevaarlijk. Gordelroos komt best vaak voor, gemiddeld krijgt 1 op de 4 Nederlanders gordelroos. Gordelroos wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Ook al heb je als kind waterpokken gehad, dit virus verdwijnt nooit helemaal uit je lichaam! Soms leeft het virus weer op. Waardoor dit komt, is niet bekend. Wel lijkt het virus eerder op te leven als je een verminderde weerstand hebt.

Bij het ouder worden vermindert bij een groot gedeelte de weerstand langzaam. Volgens het RIVM krijgt van de mensen die 85 jaar oud worden, ongeveer de helft gordelroos. Vandaar ook dat ouderen waarschijnlijk vaker gordelroos hebben. Ook mensen met een lage weerstand door een ernstige ziekte of medicijngebruik, hebben een grotere kans op gordelroos.
Bij kinderen veroorzaakt dit virus de waterpokken. Het virus blijft na besmetting in de zenuwcellen van het lichaam opgeslagen. Daar blijft het dus levenslang zitten. Meestal komt gordelroos maar één keer in een mensenleven voor. Heel soms krijgen mensen nogmaals gordelroos. Dit gebeurt toch nog bij 1 op de 20 mensen die ooit gordelroos hebben gehad.

Is gordelroos besmettelijk?
Ja, het vocht van de blaasjes bij gordelroos bevat het waterpokkenvirus en is zeer besmettelijk. Nadat de blaasjes helemaal zijn ingedroogd, en korstjes hebben gekregen, zijn deze niet meer besmettelijk.
Het waterpokkenvirus kan via besmetting alleen waterpokken veroorzaken aan mensen die nog nooit waterpokken hebben gehad. Gordelroos krijg je dus alleen van het waterpokkenvirus dat in je eigen lichaam is opgeslagen, bijvoorbeeld als gevolg van besmetting op jongere leeftijd. Je kunt gordelroos dus niet krijgen van iemand anders met gordelroos!

Wat zijn de symptomen van gordelroos?
Bij gordelroos zit de huiduitslag altijd aan één kant van het lichaam. En vaak is de uitslag ook beperkt tot één lichaamsdeel.
Meestal zit het op:
Romp (50%)
Armen (20%)
Gezicht (15%)

Oogontsteking
Zit de uitslag in het gezicht, dicht bij je oog? Dan kan een ernstige oogontsteking optreden. Als je dus blaasjes op de zijkant of punt van je neus hebt, moet je hier extra alert op zijn.

Nasleep
Sommige mensen krijgen te maken met een nasleep van gordelroos. Dat uit zich in zenuwpijn. De pijn kan behoorlijk ernstig zijn en soms maanden of jaren duren. Dit noemen ze "postherpetische neuralgie." Één op de 10 mensen met gordelroos houdt langer dan 3 maanden pijnklachten.

Er is waarschijnlijk geen pijnlijkere ervaring dan getroffen te worden door gordelroos.
Gordelroos is ook bekend als het herpes zoster-virus. Het verschijnt als uitslag die de zenuwen irriteert en dat maakt het zo pijnlijk. Het kan in ernst variëren van mild zijn en een heel klein deel van het lichaam aanvallen tot ernstig, zelfs bedreigend voor het gezichtsvermogen als het zich in de buurt van de ogen voordoet. Gordelroos is in ieder geval een harde herinnering dat lichaam en geest niet gescheiden zijn.

 

Dit is hoe het werkt:
Emotionele stress veroorzaakt geen gordelroos omdat het virus al in het lichaam sluimert. Echter, emotionele stress verzwakt het immuunsysteem en tast het vermogen aan om het lichaam te verdedigen tegen allerlei soorten ziekten. Er is een aantal soorten stressvolle situaties die het immuunsysteem kunnen beschadigen. Zo kan het overlijden van een dierbare, vooral als het onverwacht komt, als een schok voelen. Chronische stress op het werk of thuis kan zijn tol eisen van de gezondheid.
Omgaan met een baas die vijandig en kritisch is, is voor iedereen moeilijk om dagelijks mee om te gaan. Voortdurend gekibbel thuis, of het nu met je partner, de kinderen of beide is, verzwakt je vermogen om ermee om te gaan. Dit alles heeft dus gevolgen voor je gezondheid.

Het is algemeen bekend dat stress de ‘vecht- of vluchtreactie’ uitlokt.
Normaal gesproken treedt die reactie op wanneer we worden geconfronteerd met een zeer reëel gevaar. Bijvoorbeeld; wanneer je op het punt staat om over te steken, een auto veel harder door de straat rijdt dan je had ingeschat. Het autonome zenuwstelsel neemt het dan over zonder dat we ons daarvan bewust zijn.
Kortom, het autonome zenuwstelsel trekt aan een “schakelaar” die het waarschuwingssysteem inschakelt. Deze “schakelaar” zet de bijnieren aan, adrenaline stroomt de bloedbaan in, het hart pompt veel sneller zodat het bloed snel naar de ledematen stroomt zodat we kunnen vechten of wegrennen, en onze bloeddruk stijgt.
Normaal gesproken, zodra het gevaar geweken is, wordt deze “schakelaar” automatisch uitgeschakeld en keren we terug naar een gevoel van balans en normaliteit. Bij chronische stress blijft die “schakelaar” echter in de aan-stand staan omdat stress niet weggaat. Het totale resultaat van aanhoudende stress is dat we, terwijl het systeem ingeschakeld blijft, gezondheidsproblemen ervaren die van invloed zijn op het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Dat is een manier hoe we kunnen gordelroos krijgen. Uiteraard kan iemand door deze stress ook een beroerte, hartaandoeningen en andere kwalen krijgen.

Zoals hier boven al aangeven is, is gordelroos is een pijnlijke virale infectie met blaren langs de zenuwen. Nadat je beter bent geworden van waterpokken, 'slaapt' (sluimert) het virus in de zenuwwortels. Bij een groot gedeelte van de mensen blijft het voor altijd inactief. In andere gevallen wordt het virus “wakker” wanneer ziekte, stress of veroudering het immuunsysteem verzwakt.
Sommige medicijnen kunnen er ook voor zorgen dat het virus wakker wordt en gordelroosuitslag veroorzaakt.

Louise L. Hay, "You Can Heal Your Life". Volgens haar kan de oorzaak ook te vinden zijn in de emoties die horen bij: 'Wachten tot de andere schoen valt! Angst en spanning, te gevoelig). Haar boeken zijn ook in het Nederlands vertaald.

Waarom zou dit kunnen gebeuren?
Laat me suggereren dat een negatief denkpatroon “wachten tot de andere schoen valt” kan worden gekoppeld aan het ontwikkelen van gordelroos. Onbestemde angst voor iets dreigends, angst voor de dood of voor irreële wereldrampen. (De media is er helaas nogal goed in om feiten te verdraaien en aan te wakkeren!)  
Maar in feite gaat het om wantrouwen tegenover het zelf. Je bent ,klampt,  je mogelijk vast aan een mulle zandbodem. Wankele structuren “buiten” jezelf, die je geen rust noch zekerheid zullen bieden.

Het denken genereert complexe combinaties van biochemicaliën die op hun beurt een verscheidenheid aan receptoren stimuleren die een verandering in je lichaamsstructuur veroorzaken. Een goed begrip van hoe je een gezond dieet van gedachten en overtuigingen kunt hebben, kan een grote invloed hebben op uw gezondheid. We zijn allemaal opgeleid om goed te eten, maar er wordt weinig aandacht besteed aan de manier waarop jouw gedachte-dieet je gezondheid zou kunnen beïnvloeden. (Wellbeing.com)

Om dit idee te onderzoeken kun je, als je iemand met gordelroos kent, eens de volgende vraag stellen:
"Is er iets in je leven waar je bang voor was?" Voortdurend 'wachten tot de andere schoen valt' kan een ongezond voedingspatroon van gedachten en overtuigingen veroorzaken die uiteindelijk je immuunsysteem in gevaar brengen. Het resultaat?
Het 'wekt' het waterpokkenvirus (gordelroos) compleet met zijn symptomen van blaren en zenuwontsteking weer op.

De onderliggende emotionele component van een virus is je hopeloos en hulpeloos voelen.
De emotionele component van blaren wordt aangegeven wanneer iemand weerstand biedt aan de stroom van het leven en bang is voor een situatie omdat het voelt alsof er geen emotionele bescherming beschikbaar is. Die gedachten verschijnen als emotionele uitbarstingen op het lichaam: blaren! De emotionele component van zenuwontsteking wordt een geagiteerde irritatie genoemd, iets dat gebeurt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze voortdurend worden onderworpen aan spanningsopwekkende stimulatie. De stress frustreert hen en hierdoor voelen ze zich dus machteloos en ondermijnd.

Dit houdt allemaal verband met het denkpatroon achter het samentrekken van gordelroos, namelijk een algemene angst voor een situatie die moet worden aangepakt. De getroffenen kunnen zoveel angst ervaren dat ze uiteindelijk onder de sluier van angst werken. In veel gevallen zijn ze hulpeloos geplaagd door leefstijlfactoren die in het opgroeien van het gezin worden doorstaan.
Het resultaat is dat ze de neiging hebben om te blijven hangen in negatieve gedachten, vaak bang dat de volgende schoen zal vallen.
De kans is groot dat ze een diepe behoefte hebben aan koestering, bescherming en genegenheid. In de tussentijd ervaren ze waarschijnlijk woede of frustratie, evenals blaren en zenuwontsteking.

Het herkennen van de emotionele component van gordelroos kan dit dus helpen voorkomen...
Als
je bijvoorbeeld erg bang ben dat er iets op komst is, weet je best dat het beter is om je gevoelens erover nu onder ogen te zien in plaats van te wachten tot de andere schoen valt. In het bijzonder kies je ervoor om de emotionele componenten uit je cellulaire geheugen los te laten en met de situatie om te gaan. Op die manier breng jij jouw immuunsysteem niet in gevaar.
Door situaties zo snel mogelijk aan te pakken, behoudt je ook jouw persoonlijke kracht: een andere manier om je immuunsysteem sterk en gezond te houden. En als je dat doet, voel je je duidelijk beter. Omdat het gelijke het gelijke aantrekt, komt de energie die je bent in lijn met de energie die je aantrekt. Dus wat zou je willen aantrekken als je in de kern wist dat je het emotionele probleem, dat je angst veroorzaakt, zou kunnen oplossen? Je zou echt niet verwachten tot dat die schoen helemaal zou vallen!
In plaats daarvan zou je
de negatieve energie ( gedachtes/ gevoelens) kunnen veranderen, wetende dat er hierdoor een oplossing beschikbaar is.

Wat zijn de risicofactoren voor terugkerende gordelroos?
Onderzoek heeft nog niet kunnen ontdekken wat precies de oorzaak is van terugkerende gordelroos, maar bepaalde factoren vergroten je kans om weer gordelroos te krijgen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem hebben meer kans om opnieuw gordelroos te krijgen.
Een studie wees uit dat het percentage terugkerende gordelroos 12% was bij mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem.
Dit is ongeveer 2.4 x hoger dan voor degenen die geen gecompromitteerd immuunsysteem hadden.


Je hebt mogelijk een gecompromitteerd immuunsysteem als:

* Chemotherapie of bestralingstherapie
* Orgaantransplantaties
* HIV of aids hebben
* Hoge doses corticosteroïden gebruikt, zoals prednison

Bijkomende risicofactoren zijn onder meer:

* Langdurige en hevigere pijn bij het eerste geval van gordelroos
* Pijn gedurende 30 dagen of langer bij het eerste geval van gordelroos
* Vrouw zijn
* Ouder zijn dan 50
* Het hebben van een of meer bloedverwanten met gordelroos kan ook het risico op het krijgen van gordelroos vergroten.
* Het Covid 19 vaccin

Kan COVID-19 vaccin mogelijk gordelroos in de mondholte  veroorzaken?
Het Pfizer-BioNTech BNT162b2 COVID-19-vaccin kan mogelijk worden gelinkt aan de ontwikkeling van de virale infectie herpes zoster (HZ), of gordelroos, in de mondholte, volgens een casusrapport dat in het Cureus Journal of Medical Science is gepubliceerd.
In de VS neemt de incidentie van HZ-infectie al decennia toe. De infectie wordt veroorzaakt door de reactivering van het varicella zoster-virus (VZV) vanuit zijn latente toestand in de trigeminusganglia en spinale dorsale wortelganglia.

COVID-19-infectie en vaccinatie kunnen volgens de auteurs nog meer orale HZ-infecties veroorzaken. Hoewel het mechanisme nog onduidelijk is, heeft dit mogelijk te maken met reactivering van VZV en de invloed van een infectie of vaccinatie op het immuunsysteem. In het geval van reactivatie door vaccins ontwikkelden volgens de auteurs de meeste huidreacties op lichaamsdelen en niet in de mondholte.

Voor meer informatie hierover bezoek dan onderstaande link
https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/covid-19-vaccin-veroorzaakt-mogelijk-gordelroos-in-de-mondholte/

Niet alleen in de mondholte,  artsen en wetenschappers zien een toename van de reactivering van het waterpokkenvirus, officieel bekend als varicella-zoster-virus (VZV), na de COVID-19-vaccinaties.
Voor meer informatie hierover, bezoek dan onderstaande link
(https://www.pasioonline.com/nl/waarom-worden-mensen-na-infectie-met-of-vaccinatie-tegen-covid-vaker-besmet-met-waterpokken-of-gordelroos/)

Heb je veel, of regelmatig last van stress, onrust of onzekerheid in je leven, kunnen één of meerdere Reconnective Healing sessies je weer op de goede weg helpen. Bezoek ook eens de pagina met diverse mooie ervaringen op mijn website. Daar zijn al diverse mensen zo lief geweest om wat tijd vrij te maken om hun ervaring n.a.v. deze sessies te delen .
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/ervaringen

 

Disclaimer: Hoewel dit artikel de "emotionele component" of "gedachtepatroon" van gordelroos beschrijft, geloof ik persoonlijk in een zo evenwichtige benadering om eigenlijk alle kwalen te genezen. Dit is iets wat eigenlijk in al mijn voorgaande blogs wel vrij duidelijk is gebleken. Ik zal nooit beweren dat regulieren medicijnen , en/of de reguliere manier van geneeskunde, altijd en alleen maar slecht is, maar het kan wel anders. En daar ben ik inmiddels niet meer de enige in...
Een klacht of ziekte zal pas echt genezen, als ook de dieperliggende oorzaak aan gepakt zal worden!

Bron:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/gordelroos#:~:text=Gordelroos%20komt%20vaak%20voor%3A%20%C3%A9%C3%A9n,soms%20krijgen%20mensen%20nogmaals%20gordelroos.

https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/gordelroos/artikelen/wat-zijn-de-oorzaken-van-gordelroos

https://bestselfmedia.com/emotional-causes-of-shingles/

https://thestarbeyond.wordpress.com/tag/shingles-healing-spirituality-soul-consciousness-pain-virus-heal-gratitude-wisdom-intuition-body-spirit/
https://www.healthline.com/health/shingles-recurrence#risk-factors

“De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”/ Christiane Beerlandt

https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/covid-19-vaccin-veroorzaakt-mogelijk-gordelroos-in-de-mondholte/
Artsen en wetenschappers zien een toename van de reactivering van het waterpokkenvirus, officieel bekend als varicella-zoster-virus (VZV), na de COVID-19-vaccinaties.

Rating: 4 sterren
1 stem